Informacja GDPR (RODO)

Ten artykuł piszę z konieczności prawnej, ponieważ Unia Europejska zamierza wprowadzać coraz to nowe utrudnienia dla swobodnej wymiany niezależnych, alternatywnych i zakazanych informacji przez internautów. Każdy system, gdy już wie, że zbliża się ku upadkowi, staje się coraz bardziej agresywny i nieprzewidywalny. Tak jest teraz, gdy z jednej strony giganci tacy jak Facebook i Google obcinają autorom zasięgi, zaś UE wymyśla kolejne prawa komplikujące wymianę informacji i rozprzestrzenianie się prawdy o tej zgniłej i upadającej strukturze. (Neo)liberalizm jest trupem, A Unia Europejska chyli się ku upadkowi. Nic nie zatrzyma tego procesu, bo jest to proces historyczny, dziejowy, a nawet mistyczny. Dlatego beneficjenci upadającego systemu robią coraz bardziej agresywne i paniczne posunięcia.

1. Autorem i Administratorem strony www.jarek-kefir.org jest Jarosław Adam K. o pseudonimach: „Jarek Kefirek”, „Jarek Kefir”, „Jarek Kefir Bez Cenzury”, Jarek23″ i „Jarek Kefir Asura”;

2. Nie jestem jednak administratorem baz danych (newsletter mailowy), nie jestem administratorem technologii ciasteczek (cookies) jak i innych technologii śledzenia i profilowania podłączonych do mojej strony;

3. Moja strona www.jarek-kefir.org znajduje się na serwerze WordPressa, obsługiwanym przez firmę Automattic Inc z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie na terenie Stanu Kalifornia (Republic of California);

4. Administratorem bazy danych newslettera mailowego, bazy danych ciasteczek (cookies), baz danych profilowania i innych technologii śledzenia, jest firma Automattic Inc;

5. Nie posiadam możliwości wglądu, edycji, poprawiania, modyfikacji i kasowania tych danych w wyżej wymienionych bazach danych, ani możliwości przekazywania ich organom administracji publicznej;

6. Możliwość wglądu, edycji, poprawiania, modyfikacji i kasowania tych danych w wyżej wymienionych bazach danych posiada firma Automattic Inc.;

7. Na mojej stronie i w przypadku kwestii spornych w zakresie danych osobowych obowiązuje prawo Stanów Zjednoczonych, łącznie z pierwszą poprawką konstytucji Stanów Zjednoczonych o Wolności Słowa, i łącznie z prawem stanowym Stanu Kalifornia (Republic of California). Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jak i prawo Unii Europejskiej nie obowiązuje na mojej stronie i nie obowiązuje w kwestii danych osobowych;

8. Prawo Rzeczpospolitej Polskiej jak i prawo Unii Europejskiej ma czasami zastosowanie w naprawdę ekstremalnych i krańcowych przypadkach, takich jak prawo o terroryzmie, prawo ekstradycyjne, prawo dotyczące narkotyków, handlu ludźmi, przemytu broni, pedofilii czy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i / lub globalnego. Jednak i tutaj pierwszeństwo ma prawo Stanów Zjednoczonych i prawo stanowe Stanu Kalifornia (Republic of California) nad prawem Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej;

9. Adres kontaktowy e-mail związany z wglądem, przetwarzaniem, usuwaniem, modyfikacją Twoich danych osobowych to (angielski na poziomie perfect wymagany): privacypolicyupdates(at)automattic.com

10. Adres kontaktowy w postaci tradycyjnej korespondencji listownej związany z wglądem, przetwarzaniem, usuwaniem, modyfikacją Twoich danych osobowych to (angielski na poziomie perfect wymagany):
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

11. Link, w którym możesz po angielsku przeczytać informacje o polityce przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z polityką ciasteczek (cookies) jaką prowadzi firma Automattic Inc, znajduje się poniżej. Tam są też informacje, do jakich celów będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane Twoje dane osobowe przez firmę Automattic Inc.:
Cookie Policy

12. Link, w którym możesz po angielsku przeczytać informacje o polityce przetwarzania Twoich danych osobowych związanych z polityką profilowania, śledzenia i udostępniania Twoich danych, jak i innych tego typu technologii, jaką prowadzi firma Automattic Inc, znajduje się poniżej. Tam są też informacje, do jakich celów będą przechowywane, przetwarzane i udostępniane Twoje dane osobowe przez firmę Automattic Inc.:
Privacy Policy
Privacy Notice for Visitors to Our Users’ Sites

13. Wasze dane osobowe będą przetwarzane:

-Wasze dane będą przetrzymywane do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń ws. ich usunięcia bądź modyfikacji;
-Wasze dane osobowe będą podlegały profilowaniu i innym technologiom z tego zakresu przez firmę Automattic Inc. Automattic Inc. korzysta z technologii ciasteczek (cookies) i z innych technologii profilowania i śledzenia aktywności użytkownika;
-Wasze dane mogą, ale nie muszą być udostępniane osobom, firmom i podmiotom trzecim zgodnie z polityką prywatności firmy Automattic Inc.

14. Musisz wiedzieć, że każdą z wyrażonych zgód możesz wycofać w dowolnym momencie zgodnie z polityką prywatności firmy Automattic Inc i zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych jak i z prawem stanowym Stanu Kalifornia (Republic of California). Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych proszę o wycofanie zgody w formie elektronicznej na adres e-mail: privacypolicyupdates(at)automattic.com

Lub przez kontakt pocztą tradycyjną na adres:
Automattic Inc.
60 29th Street #343
San Francisco, CA 94110

15. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ale także do ich poprawienia, modyfikacji, ograniczenia przetwarzania, usunięcia w ramach polityki firmy Automattic Inc i w ramach prawa Stanów Zjednoczonych jak i prawa stanowego Stanu Kalifornia (Republic of California);

16. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia moich usług na Twoją rzecz (konkretnie w celu newslettera e-mailowego). Jeśli nie chcesz podać swoich danych, to nie będzie możliwe nawiązanie tej e-mailowej formy współpracy (zapisanie się do newslettera, przesyłania informacji drogą mailową);

17. Ważny punkt. Nad każdą z powyższych zasad pierwszeństwo ma prawo Stanów Zjednoczonych, jak i prawo stanowe Stanu Kalifornia (Republic of California) i to ono jest decydujące i wiążące;

18. Firma Automattic Inc. dołoży wszelkich starań i zabezpieczeń by skutecznie chronić Twoje dane osobowe. Wchodząc na stronę akceptujesz, że wykorzystuje ona pliki cookies (google analytics, youtube, facebook i inne), jak i technologie profilowania i śledzenia.

Reklamy