Felietony i artykuły autorskie

Tego o Izraelu i Palestynie nie wiedziałeś! Czemu oni to robią?!

Konflikt izraelsko-palestński: przyczyny, geneza, ukrywana prawda

Na marginesie coraz bardziej śmiałych ataków Izraela na Polskę, chciałbym pokazać Ci pewną ciekawostkę biblijną. Kim są dzisiejsi Żydzi? Dlaczego realizują oni taką a nie inną politykę w okupowanej Palestynie? Warto wrócić do pewnych podstaw wiedzy. Nie wszyscy je znają. Część z nas je zapomniała, innym natomiast umknęły w ferworze różnych codziennych zajęć.

Faktem jest to, że Żydzi mają na Zachodzie przerąbane (islamiści, neonaziści, lewackie bojówki), a u nas mają ciszę i spokój. Bo rzekomy „polski antysemityzm” ma wymiar jedynie gawędziarsko-internetowy. Napisanie nawet chamskiego komentarza w polskim internecie to w końcu nie to samo, co podkładanie bomb, ataki na szkoły i regularne i metodyczne bicie ludzi tylko dlatego, że noszą jarmułki.

Jednak jak widać Żydzi tego nie doceniają, domagając się od nas zapłaty haraczu w wysokości 65 miliardów dolarów, i atakując nasz kraj.

Pisałem o tych zagadnieniach w poniższych artykułach:
Palestyna: zapomniane ludobójstwo o którym nie wolno Ci mówić!
Palestyna i Izrael: zakazany, ale wciąż aktualny temat
Stało się! Oficjalnie oskarżyli Polskę o holocaust!
Cała Polska bojkotuje Izrael!

Stary testament mówi o konflikcie judaizmu (Abraham, Izaak) z islamem (Ismael). Jahve przepowiedział to już w czasach starotestamentowych. Miało to być karą nałożoną na synów Abrahama za to, co wyprawiał on ze swoją nałożnicą Hagar. Bóg przepowiedział, że na ziemi Palestyńskiej nie będzie pokoju, a konflikt pomiędzy braćmi Izaakiem i Ismaelem (Judaizm i Islam) będzie trwał nieustannie.

Nadto rzekł do niej (Hagar) anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich.”
1 Moj 16:11 – 16:12

Czy są podstawy do takich twierdzeń? Mówi się o antysemityzmie, ale czym więc są narody semickie? Narodami semickimi są: Żydzi, Palestyńczycy, Berberowie, Tauregowie, Kabylowie i.. Arabowie. Jednak ten podział nie jest w pełni ścisły.

W pierwszych wiekach wielu Żydów emigrowało z Palestyny do innych terytoriów Cesarstwa Rzymskiego. Ale wielu Żydów tam zostało. Kilka wieków później podczas arabskiej ekspansji przyjęli oni islam. Tak, dzisiejsi Palestyńczycy to potomkowie dawnych Żydów, którzy w niewielkim stopniu zmieszali się z Arabami. Zresztą, Arabowie to taki sam lud semicki, jak Żydzi.

Dzisiejsi Izraelczycy / Palestyńczycy / Żydzi, czyli kto?

Sprawa jest jednak bardziej skomplikowana. Kaganat chazarski to państwo na terenach dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Rosji, Krymu, Kaukazu. Powstało ono w VII wieku naszej ery, na bazie dawnego kaganatu zachodniotureckiego. Ludność państwa była pochodzenia tureckiego, mongolskiego i w mniejszej części słowiańskiego Do IX wieku elita i większość ludu przyjęła judaizm. Około 965 / 966 roku, czyli pod koniec X wieku, miażdżący cios kaganatowi chazarskiemu zadała Ruś Kijowska. Państwo to nigdy nie wróciło do dawnej potęgi, a potem się rozpadło.

O kaganacie chazarskim możesz sobie poczytać na Wikipedii:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kaganat_Chazarski

Ludność kaganatu chazarskiego wyznająca judaizm rozpierzchła się po całej Europie. Dzisiejsi Żydzi są więc potomkami dwóch ludów: tych, którzy wyemigrowali z Palestyny do Cesarstwa Rzymskiego, i dawnych chazarów. Obie te grupy są już mocno zeuropeizowane, bo przez tyle wieków zdarzały się małżeństwa mieszane pomiędzy Żydami a narodami Europy. Więc w Palestynie potomkowie Izaaka i Ismaela toczą dziś bratobójczą walkę nazywaną konfliktem izraelsko-palestyńskim.

Autor: JarQ, z inspiracji komentatora Areckiego

Witaj! Jeśli zależy Ci na przekazywaniu dalej niezależnych i nie ocenzurowanych informacji, możesz dołożyć swoją cegiełkę. Dzięki darowiznom jestem niezależny od partii, ideologii, religii, koncernów itp i mogę ujawniać Tobie to, co jest przemilczane i ukrywane. Moja działalność zależy m.in. od Twojego wsparcia.

Na konto bankowe – kliknij na obrazek poniżej:

paypal_donate

Na Pay Pal – kliknij na obrazek poniżej:

paypal

Reklamy

6 odpowiedzi »

 1. Brakuje tylko procentowych statystyk tego ‚wymieszania’ w Izraelu/Palestynie. To prawda ze Palestyńczycy to czyści semici czyli potomkowie Abrahama. Natomiast co do obecnych mieszkańców Izraela, bo Izraelitami bym tego nie nazywał, 92% to aszkenazi czyli potomkowie Chazarow, tylko 8% światowej populacji zydow to potomkowie Abrahama. Tak samo proporcje wyglądały w przedwojennej Polsce ponad 90% to byli Chazarzy, czyli ludy turecko-irańskie. Tego samego dowodzi język. Przypominam ze przed wojna Żydzi używali jidisz który jest pokrewny do tureckiego. A na koniec ciekawostka około 90% laureatów Nobla to aszkenazi 🙂 Przypadek

 2. Około XXX wieku p.n.e., na terenie dzisiejszej Palestyny pojawiła się cywilizacja epoki wczesnego brązu. To właśnie wtedy zaczęli osiedlać się na tym terenie Semici. W tekstach biblijnych nazywano ich Kanaanejczykami. Osiedlając się, zaczęli zajmować się rolnictwem, powstały pierwsze miasta, lecz z czasem napłynęli kolejni osadnicy. Około XX wieku p.n.e., w Kanaanie pojawili się koczownicy, których Biblia nazywa Amorytami. Po nich przybyli Hebrajczycy. Częściowo odkryto dzieje tych terenów dzięki wykopaliskom w Ugaryt (Ras Szamra). Znaleziono tam bibliotekę z tekstami zawierającymi między innymi mitologię ludu semickiego, zamieszkującego okolice wybrzeża Morza Śródziemnego od XV do XIII wieku p.n.e. Echa tych wierzeń można znaleźć w najstarszych częściach Biblii, w niektórych Psalmach i w opisach walk religijnych między wyznawcami Złotego Cielca, Baala i Królowej Niebios Isztar, a Izraelitami. Isztar była babilońską boginią miłości i wojny. Wszystkie imiona, które biblijny Jakub-Izrael nadawał swoim 12. synom, posiadały duchowe znaczenie, Plemiona Judy, biorące swój początek od jednego z 12. synów biblijnego patriarchy Jakuba oraz Symeona, zamieszkały w południowej części Palestyny, gdzie też znajdowała się Jerozolima, późniejsza stolica całego Izraela, rozbitego przez Asyryjczyków w VIII wieku p.n.e. Po podziale państwa Salomona , Jerozolima stała się stolicą nowego Królestwa Judy. Judejczycy uważali się za bardziej godnych potomków Izraela, gdyż posiadali starożytną stolicę Dawida, świątynię Jahwe oraz w większym stopniu niż ich pobratymcy z północy, zachowywali przepisy prawa mojżeszowego. Wówczas Judejczycy stali się jedynym pokoleniem Izraela, zamieszkującym tereny Ziemi Obiecanej oraz jedynymi Izraelitami, którzy posiadali własne państwo. Stary Testament zawiera kilka opisów granic krainy zwanej Ziemią Obiecaną. Zgodnie z Biblią obszar ten rozciąga się od „Rzeki Egipskiej” (Nahar Micrajim w Rdz 15,18), w innym miejscu nazwanej „Potokiem Egipskim” (Nachal Micrajim w Lb 34:5), aż po Eufrat. Są to tereny współcześnie określane jako Państwo Izraela, Zachodni Brzeg (Judea i Samaria), Strefa Gazy oraz część dzisiejszej Syrii i Libanu. Ziemia Izraela obejmuje także półwysep Synaj, zgodnie z tradycją, leżący na drodze Exodusu z Egiptu. Tereny na wschód od rzeki Jordan wspomniane w Księdze Liczb (34:1-15), stanowią dużą część współczesnej Jordanii. Asyryjczycy uprowadzili ludność hebrajską, sprowadzając na jej miejsce inne narody. Pozostałe pokolenia Izraela znajdujące się w diasporze są już rzadko wspominane przez Stary Testament, zaś określenie Judejczyk zaczyna być tożsame ze słowem Izraelita, Hebrajczyk. Pod koniec VII wieku p.n.e. Nabuchodonozor II rozpoczął przesiedlenia ludności judejskiej na tereny Babilonu. W roku 587 p.n.e., została zburzona też Jerozolima. To właśnie w okresie niewoli babilońskiej termin Judejczyk, stał się tożsamy ze słowem Izraelita, Hebrajczyk, tak iż mianem Izraelitów zaczęto określać wszystkie 12 pokoleń, a nie tylko samych Judejczyków. Trend ten można zaobserwować w Starym Testamencie, gdzie słowa Judejczyk i Judejczycy, zastępują słowa Izraelici w księgach spisanych po upadku Królestwa Judy. Izraelici nie stanowią jednolitej grupy etnicznej i religijnej. Dwie główne grupy, to Sefardyjczycy i Aszkenazyjczycy. Sefardyjczycy posługują się dialektem judeo – hiszpańskim, czyli ladino. Często do Sefardyjczyków zalicza się także Izraelitów wschodnich – Mizachrejczyków, wyznających judaizm w sefardyjskiej tradycji liturgicznej. Ich liczba szacowana jest na jakieś 40 %. Niewielka grupa Sefardyjczyków dotarła w XVI w. do Polski i osiedliła się na Zamojszczyźnie. Część z nich przeszła na katolicyzm. Mała grupa Izraelitów mizachryjskich również przybyła do Polski. Izraelici aszkenazyjscy używają języka jidysz. Polscy Izraelczycy, w większości posługiwali się też językiem jidysz, więc byli Askenazyjczykami. Jest taka teza, że Izraelici aszkezazyjscy są potomkami Chazarów i w związku z tym nie mają pochodzenia semickiego, a tylko Sefardyjczycy i Mizachrejczycy wywodzą się od Hebrajczyków, ale nie wszyscy się z nią zgadzają.

 3. Prawda jest taka, że cała ludzkość, od zarania dziejów, poza Izraelitami, kultywuje politeizm i bałwochwalstwo. Hebrajczycy (Judejczycy), jako jedyny naród w historii ludzkości, aż dotąd i nadal, pomimo życia w diasporze, są wierni istocie monoteizmu. Gdyby nie Hebrajczycy (Judejczycy), cały świat tkwiłby w politeizmie i bałwochwalstwie, które nadal i tak jest mocno zakorzenione, nawet w religiach, z założenia monoteistycznych. Stwórca Wszechświata jest tylko jeden. Imię swoje, jakie objawił Mojżeszowi, to „Jestem który jestem.” (Wj 3:14). Personalnego imienia, Stwórca nigdy nie ujawnił. Fakt ten odbiera możliwości bezpośredniej profanacji oraz używania Jego imienia do czarów, magii czy innych niegodziwych zamierzeń i działań. Inaczej sprawa przedstawia się w religiach pogańskich, tam są bogowie i mają swoje imiona. Oryginalna Biblia hebrajska (Tanach), w swej treści w ogóle nie zawiera określenia „Bóg”; posługuje się wyłącznie słowem w liczbie mnogiej: Elohim oraz imieniem JHWH, wymawianym jako Jahwe. „Elohim” – jest nieprzetłumaczalne na języki pogańskie, analogicznie jak i Jehoshua (Jeshua) – co jest niezrozumiale pomijane. Błędnie zatem „Elohim” zostało przetłumaczona jako „Bóg”, a „Jeshua”, jako „Jezus”. Najbliższe znaczeniowo słowu: Elohim, są określenia: Stworzyciele, Kreatorzy, Zbawcy, Wyzwoliciele, Najwyższa Moc, Władza, Potęga, której na imię JHWH (Jahwe) – ale nie Bóg, które to określenie stanowi, dostosowaną do tradycji pogańskich, mistyfikację imienia JHWH (Jahwe). To jest prawdziwa przyczyna, dla której Izraelici są znienawidzeni przez wyznawców współczesnych, w tym materialnych religii, czczących bogów i kultywujących bałwochwalstwo. Usunięcie z ziemskiego planu państwa Izrael i Hebrajczyków (Judejczyków) – to prawdziwie tajny plan – pozostałych narodów świata, kultywujących, także w sposób zakamuflowany, politeizm i bałwochwalstwo. Od XX wieku plan ten jest misternie realizowany rękoma ludu palestyńskiego, zamieszkującego region wchodzącej w skład państwa Izrael. Bezwzględnie, masowo mordowani, przez fanatyków, samobójców, mieszkańcy Izraela, zmuszeni do obrony, niegodziwie oskarżani są przez narody i ich bałwochwalcze rządy, o holokaust trzeciego tysiąclecia. Tu potrzebna jest mądrość, by wiedzieć dlaczego dotąd ten tajny, obecnie już jawny plan – nie powiódł się – i nigdy nie powiedzie.

  • Tu potrzebny jest psychiatra kliniczny aby oceń rodzaj zaburzeń umysłowo-psychicznych takiego filosemickiego i jahistycznego ignoranta jak Ty Leszek Błaszczak. Całe szczęście, że poznali się mądrzy ludzie w Polsce na Tobie, i nigdy nie dopuścili Cie do propagowania publicznego tych wypaczonych idei i dogmatyzmu jahistycznego 😀 . Weź się dokształć z historii, bo Twoi ukochani żydzi to barbarzyńcy, którzy dokonują masowego mordu na rdzennych terenach tego plugawego pseudo państwa – syjonistycznego Izreala. Celem IIWW było stworzenie syjonistycznego tfu Izreala. A żydokatolika Hitlera sponsorowały judejski banki z USA. Ty nie masz nawet bladego pojęcia czym jest poganizm, i nie wypowiadaj się w tym temacie, bo tylko się żenująco kompromitujesz coraz bardziej.

   • Niczego nie będę sugerował w odpowiedzi, ani nikogo obrażał. Niech fakty same mówią za siebie:
    1. Właśnie „mądrzy ludzie w Polsce” – to wyłącznie tylko ci, którzy
    wiedzą, że Ziemia należy do Elohim, a nie do bogów w materii,
    których czczą rozmaici bałwochwalcy, za co są bezprawnie
    obdarowywani przez nich tytułami i podbitymi obszarami.
    2. Mocą Elohim – obszar rozciągający się od „Rzeki Egipskiej”
    (Rdz 15:18), Nachal Micrajim (Lb 34:5), aż po Eufrat, północne
    obrzeża współczesnego Libanu, z dużą częścią Jordanii, ze
    strefą Gazy, półwyspem Synaj i na wschód od rzeki Jordan aż
    do Sedad i Chasor-Enon, na terenie Syrii, a od północy do
    brzeg Morza Śródziemnego – na zawsze przydzielony został
    Izraelowi.
    3. Barbarzyńcami byli i są wyłącznie ci, którzy nienawidzą oraz
    łamią ustalony przez Elohim, Porządek Nadprzyrodzony,
    napadając na Izrael, celem usunięcia Hebrajczyków
    (Judejczyków) z powierzchni Ziemi, dlatego obrona, w takim
    przypadku, jest przyrodzonym prawem i obowiązkiem Izraela.
    4. Tak zawsze było i nadal będzie, że kiedy tylko odstępstwo (zło)
    zaistnieje na Ziemi, po to aby dokonywać masowych mordów
    (wojny światowe) – w swojej niezbadanej Mądrości, Moc
    Najwyższa – ostrze zła, zawsze kieruje na grzeszników
    (odstępców), w tym także i na krnąbrny, czasami Izrael.
    Każdy, kto studiuje Biblię – zawsze obcuje z żywym słowem Elohim – doświadczając Miłości i Mądrości Mocy Najwyższej.

 4. Witam zaproszenie dla administratora / autora publikacji do współpracy , sporadyczne publikowanie na stronie M-forum własnych treści pod swoim logo pseudonimem lub imieniem i nazwiskiem jako samodzielny Autor.
  Strona M-forum umożliwia zamieszczanie tekstów , własnych filmów , dokumentów i zdjęć wszystkich formatów.
  Publikowanie bezpośrednio z własnego panelu autorskiego zabezpieczone własnym hasłem – czyli samodzielna strona .
  M-forum docelowo będzie multimedialną platformą medialną otwartą dla wszystkich chcących publikować informacje .
  W tej chwili M-forum to 7 niezależnych autorów publikujących .
  Ilość wyświetleń materiałów dobowo to średnio 23000 co daje miesięcznie prawie 700 000 wyświetleń.
  ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PUBLIKOWANIA , ZARÓWNO JUŻ PUBLIKUJĄCYCH JAK I DLA OSÓB CHCĄCYCH ZADEBIUTOWAĆ .
  oto link do strony głównej na której odnajdziecie wszystkie potrzebne informacje , w przypadku pytań jestem dostępny na cht liv w pokoju dla gości gdzie można w trybie PRIV omówić ewentualne szczegóły

  https://miziaforum.com

  ZAPRASZAM DO BUDOWANIA MEDIÓW BEZ CENZURY NA KTÓRYM NIE OBOWIĄZUJE PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ CZYLI BEZ RODO I ACTA 2.0

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.