Banki i tajna władza

Palestyna: zapomniane ludobójstwo o którym nie wolno Ci mówić!

Izrael i Palestyna: zapomniane ludobójstwo

W związku z coraz bardziej brutalnymi atakami na nasz kraj ze strony Izraela i jego potężnej agendy medialno-politycznej, warto przypomnieć te fakty, które są zupełnie pomijane. W polskiej debacie publicznej świadomość tego, co działo i co wciąż dzieje się w Palestynie, nie istnieje.

Trzeba teraz przypomnieć te zagadnienia, bo to, co się tam dzieje od kilkudziesięciu lat, spełnia warunki encyklopedycznej definicji słowa „ludobójstwo” (ang: genocide). Poza tym ataki na nasz kraj i bezprawne żądania załacenia haraczu w postaci 65 miliardów dolarów wymagają celnej kontry.

Izraelowi i Niemcom chodzi o stopniową erozję pamięci o tym, że ludobójstw w czasie II Wojny Światowej dokonywali Niemcy, i przerzuceniu odpowiedzialności na Polaków. W skrócie zmiana tej narracji wygląda tak:

-Niemcy mordowali żydów i przedstawicieli innych narodowości.
-Niemcy mordowali żydów.
-Niemieccy naziści mordowali żydów.
Naziści mordowali żydów.
-Naziści i „nazistowskie reżimy” mordowały żydów.
-Naziści, w tym nazistowski reżim polski mordowały żydów. (Ta narracja jest stosunkowo świeża, od około 2018 roku)
-Żydów mordowali Polacy, którzy od zawsze byli i są nazistami. (Taki jest cel za kilkanaście, kilkadziesiąt lat).

Nie dopuśćmy do tego, by nasze wnuki uczyły się, że to Polska wywołała II Wojnę Światową, a Polacy zakładali obozy i byli sprawcami Holocaustu!

Pisałem o tych zagadnieniach w poniższych artykułach:
Palestyna i Izrael: zakazany, ale wciąż aktualny temat
Stało się! Oficjalnie oskarżyli Polskę o holocaust!
Cała Polska bojkotuje Izrael!

Żydzi w Polsce mają spokój, a na Zachodzie są atakowani

W Polsce przedstawiciele tego narodu mają dobrze, i to jest pozytywne. Nasz kraj jest cichym i spokojnym zakątkiem w porównaniu do tego, co się dzieje na Zachodzie. Nie ma u nas podpalania synagog, gróźb zamachów i przeprowadzonych zamachów. Nie ma regularnego nękania i bicia np w autobusach czy na ulicy, poza marginalnymi przypadkami będącymi zwykłą przestępczością, która dotyka wszystkich.

O ironio, to Polska jest oskarżana o antysemityzm, który u nas ma prawie wyłącznie wymiar „internetowo-gawędziarski.” Zaś na Zachodzie terror wymierzony w Żydów ze strony muzułmanów, neonazistów i bojówek lewicowych ma realny wymiar. I tam nie Żydzi nawet nie pisną. Czyżby dlatego, że zaraz byłoby mnóstwo ataków na nich? A u nas dokazują, bo mają za dobrze i nie szanują Polaków, uważając nas za słabych?

Ludobójstwo w Palestynie ma miejsce również dziś

ONZ przygotował raport dotyczący działań Izraela przez 9 miesięcy 2018 roku. Według tego raportu:

-armia Izraela podczas palestyńskich demonstracji zabiła 183 osoby.
-liczba rannych to 6106 osób.
-armia Izraela zabiła 35 dzieci, a raniła 940 dzieci.
-zastrzelono 2 dziennikarzy, raniono 37.
-80% kul trafiało demonstrantów w nogi, ponad 120 osobom amputowano jedną lub dwie dolne kończyny.
-W kilku przypadkach izraelscy żołnierze świadomie zabijali inwalidów.

Droga liberalna „elito”.. Czy to zdjęcie palestyńskiego dziecka, które tu zamieściłem, wzrusza was tak samo jak zdjęcie małego martwego uchodźcy, które było pokazywane przy każdej nadarzającej się okazji? Czy dzielicie dzieci na lepsze i gorsze? Na zasługujące na współczucie i nie zasługuące, w zależności od waszych brudnych interesów? Jeśli to zdjęcie was nie wzrusza, droga liberalna „elito”, to bez trudu znajdziecie o wiele mocniejsze fotografie. Takie z palestyńskimi dziećmi z rozłupanymi czaszkami, albo z pourywanymi nogami, na rękach płaczących z bólu rodziców.

Możesz uważać, że Twój sprzeciw nie ma znaczenia, ale nie wolno Ci milczeć! Zapraszam teraz na trzy filmy o Izraelu, Palestynie i antysemityzmie.

Dzieje Palestyny 1880 – 1950, szokujący dokument:

Film pochodzi z kanału Stefania Czapska [LINK TUTAJ]

Historia powstania państwa Izrael:

Video pochodzi z kanału AntyLewak1920 [LINK TUTAJ]

I humorystycznie: II Wojna Światowa wg Żydów:

Video pochodzi z kanału o nazwie Kanał Rozrywkowy [LINK TUTAJ]

Autor: JarQ

Witaj! Jeśli zależy Ci na przekazywaniu dalej niezależnych i nie ocenzurowanych informacji, możesz dołożyć swoją cegiełkę. Dzięki darowiznom jestem niezależny od partii, ideologii, religii, koncernów itp i mogę ujawniać Tobie to, co jest przemilczane i ukrywane. Moja działalność zależy m.in. od Twojego wsparcia.

Na konto bankowe – kliknij na obrazek poniżej:

paypal_donate

Na Pay Pal – kliknij na obrazek poniżej:

paypal

Reklamy

9 odpowiedzi »

 1. Żydzi, to nieprawidłowa, pogardliwa, obraźliwa, pejoratywna nazwa Narodu Wybranego, którym są i zawsze byli Hebrajczycy (vide: Biblia, w tym List Do Hebrajczyków). Wszystkie narody, chociaż reprezentują różne cywilizacje, kultury i tradycje – określane przez oświeconych badaczy, jako pola energetyczne świata materii, oddziałujące na zewnątrz sygnałami informacyjnymi – należą do jednej i tej samej Całości (Źródła Mocy). Hebrajczycy, w okresie swojej, szczytowej potęgi, stanowili największe królestwo w materii, stąd narodzenie w czasach niewoli rzymskiej, Króla – Królów – Jehoshuy Hamashijach. Tu potrzebna jest mądrość – czyli, na powrót, zjednoczenie Izraela z Całością (Źródłem Mocy), za co odpowiadają narody pospolite – stąd potrzeba jest właśnie mądrość. Nasz kraj, zgodnie z nazwą, doświadcza znacznego oddalenia od Całości (Źródła Mocy), stąd stanowi tylko Rzeczpospolitą, w przeciwieństwie, np. do Królestwa Brytyjskiego, gdzie Hebrajczycy nazywani są – Jews – od hebrajskiego – Jidysz. Pola energetyczne, co jest oczywiste, o podobnych energiach dodatnich lub ujemnych – dopełniają się – i na odwrót. Hebrajczycy i Palestyńczycy, to dwie przeciwstawne energie pola w materii. Tym daje się wyjaśnić – manifestowaną, przez większość pospolitego, nazwanego Rzeczpospolitą, narodu – sympatię do Palestyńczyków i wrogość do Hebrajczyków. Wrogość jest wynikiem braku świadomości, przynależności wszystkich narodów, stanowiących oddzielne pola energetyczne, do wspólnej Całości (Źródła Mocy). Ojcowie Hebrajczyków zawsze byli najbliżej Całości (Źródła Mocy). W Biblii, Księdze Życia, na wieczność zapisana jest żywa pamięć o bezpośredniej bliskości Ojców Hebrajczyków, jako narodu wybranego, z Całością (Źródłem Mocy), która to pamięć, na obecnym etapie życia w materii, stanowi dla pogan, energetyczną barierę nie do pokonania. Tylko w wyniku zbliżenia się każdego narodu do Całości (Źródła Mocy) – następuje zmiana (wzrost) wartości pola energetycznego i wysyłanych przez to pole, dodatnich sygnałów informacyjnych, a tym samym i – świadomości danego narodu. Wówczas, jak bańka mydlana, zniknie wrogość pomiędzy narodami – a Izrael doświadczy i przez to zrozumie, że narody pogańskie oświecone zostały Mocą Energii, jaką wniósł do materii, Jehoshua Hamashijach – Źródło Mocy. Izrael, pozostając w bezpośredniej bliskości z Całością (Źródłem Mocy) – oczekuje w cierpieniach, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie narody pogańskie – na ich zmianę wartości pola energetycznego. Na przykładzie narodu pospolitego, stanowiącego Rzeczpospolitą, stanie się to wówczas, gdy naród ten zwiększy wartość energetyczną swojego pola, co nastąpi na skutek zbliżenia się do Całości (Źródła Mocy). W ten tylko sposób, naród przestanie być pospolitym – wrogo ustosunkowanym do Hebrajczyków. Na dzień dzisiejszy, istniejącą, manifestowaną za każdym razem, wrogością narodu pospolitego do Hebrajczyków, zgodnie z prawdą, Hebrajczycy posługując się metaforą, określają jako – wyssaną z mlekiem matki – czyli pochodzącą z pola o niskiej wartości energetycznej, które zasila, za ich z\godą, mieszkańców Rzeczpospolitej.

  Ps.
  Zmiana wartości pola energetycznego, pod wpływem którego znajdują się mieszkańcy Rzeczpospolitej, może i powinna nastąpić przez rewaluację obowiązującego systemu kształcenia, stąd moja prośba, jak niżej:

  ——-Original Message——-

  From: Leszek
  Date: 2019-02-19 22:05:50
  To: jaroslaw.kaczynski@sejm.pl
  Subject: Uprzejma prośba o świadome podjęcie decyzji

  Szanowny Pan
  Jarosaw Kaczyński
  Prezes Prawa i Sprawiedliwości

  Jak usłyszałem w wiadomościach TV, pani Anna Zalewska, dotychczasowy Minister Edukacji Narodowej, przejdzie do pracy w Europarlamencie.

  W związku z powyższym, za Pana zgodą – wyłącznie kierując się dobrem polskiej edukacji narodowej – pragnę rozważyć, po okresie 24. letniego, czynnego, aktywnego życia zawodowego, poza oświatą publiczną, powrót do szkolnictwa. Motywację swojej, ww. decyzji, mogę przedłożyć na piśmie, lub wyjawić Panu osobiście. O ile będzie Pan zainteresowany – uprzejmie proszę o świadome rozważenie mojej propozycji i kandydatury.

  Wspomnę tylko, że pracując w szkolnictwie średnim (1985 – 1994), jako nauczyciel metodyk, w Instytucie Kształcenia Nauczycieli, w 1990 roku, ukończyłem studia doktoranckie. Opiekunem mojej grupy naukowej, ze zrozumiałych przyczyn, była pani dr Teresa Kiszczak. Pomimo tego, na ogólnopolskim forum naukowym, zgłosiłem rozprawę doktorską pt.: Rewaluacja oświaty. W naukowych środowiskach polskich, poza kierownikiem studiów, panem prof. dr. hab. Tadeuszem W. Nowackim, nie znalazłem zrozumienia, a tym samym i poparcia ze strony ówczesnych środowisk naukowych w Polsce, w tym i Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Postanowiłem więc ubiegać się o stanowisko Kuratora Oświaty w Olsztynie. Pomimo wygrania konkursu, jako nie należący do żadnej organizacji społeczno-politycznej, a tym samym i do „Solidarności” – pan prof. Henryk Samsonowicz, ze zrozumiałych przyczyn, nie mógł mnie zatwierdzić na to stanowisko. Postanowiłem więc, zyskując poparcie kilku wybitnych naukowców, polityków i sympatyków Klubu Obywatelskiego oraz, za rządów koalicji AWS-UW, Doradcy Ministra Edukacji Narodowej, pani Anny Marii Radziwiłł – założyć oraz prowadzić Ekologiczne Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, przy ul. Artyleryjskiej 9, gdzie ood 1991 roku, realizowałem innowacyjny, na skalę ogólnopolską, program kształcenia. W 1994 roku, zmuszony zostałem, bezpowrotnie, do rezygnacji z pracy w szkolnictwie polskim.

  Po 1994 r., dodatkowo ukończyłem podyplomowe studia na Uniwersytecie Gdańskim, na Wydziale Ekonomii I Finansów oraz uzyskałem aplikację z zakresu prawa administracyjnego. W latach 2000 – 2005 pełniłem funkcję Biegłego Sądu Okręgowego w Olsztynie, a następnie do 2006 r. prowadziłem Kancelarię Finansowo-Prawną Lex w Olsztynie. Obecnie prowadzę xxx.

  Z wyrazami szacunki i życzliwości

  Leszek Błaszczak (728 331 046)

  Adres: xxx

 2. Leszek, jeszcze tak popierdolonego zagmatwania tematu o żydach to w życiu nie czytałem.

  Ten podły, semicki naród jest źródłem największych problemów dzisiejszego świata. Można zaryzykować stwierdzeniem, że za wszystkimi szwindlami stoi przeważnie kurwa żyd! Chyba tutaj kiedyś Jarek zapodał taki demot, jak prezydent USA Henry Ford powiedział, że gdyby 50 najbardziej wpływowych/bogatych żydów odsunąć z tej planety, to momentalnie zniknęłyby wszystkie wojny. Czy coś jeszcze dobitniej mogłoby pokazać „zasługi” tej nacji? Nawet nazwiska pozmieniali na polskie, zaszyli się we wszystkie strategiczne sektory polityczne, gospodarcze, naukowe itd. i nami manipulują. Naprawdę, przykro to mówić, bo żyją na naszych ziemiach bardzo bezpiecznie, ale niewiele jest rzeczy, za które tą nację można chwalić. Gdziekolwiek się pojawili – problemy. Oni nie czytają tory (pięcioksięgu mojżeszowego) tylko swój podły talmud. Dla nich jego własny bratni naród, to największy wróg – islam (bratobójstwo), chrześcijaństwo to wróg (chrześcijańskiego zbawiciela w ogóle nie uznają). Oni są ojcem wszelkiego fałszu i oszustwa, i dziwią się jeszcze, że inni na nich się kurwa „gniewają” i ich „prześladują”. Pod płaszczem wymyślonego przez nich antysemityzmu, holokaustu robią sobie z nas kpiny i rozpierdalają wszelkie próby walki o prawdę. Jeśli obnażysz ich kłamstwa i nie mają argumentów w dyskusji, to nazwą cię antysemita i już masz na to paragraf. Nie chce Jarkowi tu pisać metrowych wypowiedzi, ale zrozum tym swoim skrzywionym judaizmem rozumkiem, że sami sobie zapracowali na takie traktowanie.

  Co do Palestyny Leszek, pewnie dobrze znasz historię o Abrahamie i o tym, co odstawił ze swoją nałożnicą Hagar, i wiesz co powiedział Jahwe na ten temat. Skoro tak bardzo wymądrzasz się znajomością biblii, to bluźnisz, bo wspomniany bóg zapowiedział, że nigdy tam nie będzie pokoju i konflikt pomiędzy braćmi Izaakiem i Ismaelem (Judaizm i Islam) będzie trwał nieustannie.

  „1 Moj, 16:11
  Nadto rzekł do niej (Hagar) anioł Pański: Oto poczęłaś i urodzisz syna, i nazwiesz go Ismael, bo Pan usłyszał o niedoli twojej.
  16:12
  Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich będzie przeciwko niemu, i będzie nastawał na wszystkich pobratymców swoich (Izaaka)”.

  Swoją drogą Jarku, zauważam że ostatnio często poruszasz tematykę tego rozpalonego półwyspu Synaj, co z jednej strony mnie osobiście cieszy, ale masz pewne komentarze obrońców „jedynie słusznej prawdy”.

  Zaraz pewnie mnie objadą za antysemityzm. Zwisa mi.

 3. W Polsce zaczyna się dziać to samo, co w Palestynie po wpuszczeniu Żydów. Teraz zaczynają napływać do naszego kraju za zgodą naszego (?) rządu. Wydaje się tysiące paszportów Żydom, którzy, przy współpracy z polskim (?) rządem, mogą nam urządzić taką hekatombę, jak Palestyńczykom, którzy za sprawą Żydów utracili własną państwowość. Warto o tym pomyśleć.
  Druga sprawa, która nie mieści się w głowie, to żądanie zwrotu majątków pożydowskich. Na filmie podano informację, że specjalną ustawą władz żydowskich majątki nieobecnych Arabów przechodzą na własność państwa Izrael. W tym kontekście bierność władz polskich w wydaniu podobnej ustawy osobiście uważam za zdradę interesów Polski. Wniosek jest taki, że aby brać się za stosunki polsko izraelskie, należy dobrze poznać historię tego bezwzględnego i awanturniczego państewka. Trzeba przyjąć do wiadomości, że wpuszczając ich do siebie, wpuszczamy żmiję, która na razie syczy z daleka, ale systematycznie przygotowuje się do ukąszenia. Był czas, że przejmowałem się Holokaustem i byłem pełen współczucia dla tego narodu, ale już mi przeszło…
  (Nawiasem mówiąc odliczam godziny do czasu w którym te filmiki poznikają ze strony Jarka, dlatego na wszelki wypadek je sobie ściągnę…).

 4. http://niewygodne.info.pl/artykul9/04754-Zbrodnie-wojenne-Izraela-w-Strefie-Gazy.htm

  „Ustanowiona przez Radę Praw Człowieka ONZ specjalna komisja śledcza opublikowała w ubiegłym tygodniu raport nt. zbrodni do jakich doszło między 30 marca a 31 grudnia 2018 roku na granicy Izraela i Strefy Gazy. Okazuje się, że Żydzi zabili z ostrej amunicji 183 Palestyńczyków, w tym 35 dzieci, 2 dziennikarzy (mieli na sobie duże kamizelki z napisem „Press”) oraz 3 pracowników służb medycznych. Ranionych ostrą amunicją zostało łącznie ponad 6,1 tys. osób. W tym samym czasie Palestyńczycy ranili (kamieniami lub petardami) 4 żołnierzy Izraela.”

  ^^^^^
  … Izrael -> ISIS-RA-EL , to największe przekleństwo naszej cywilizacji, to ziemia przeklęta a nie święta! … Hebrajczycy zostali opętani Demiurgiem Jahve – YHVH vel Tetragramton , i ich urojona megalomania, że są „narodem wybranym” to kwintesencja rasizmu i nazizmu ( Hitler miał korzenie żydowskie ). Biblia została spreparowana przez Hebrajczyków po to żeby podbijać świat, gdyż Wojna to żniwa dla Jahve! Nasz kraj, wielki słowiański, pogański niegdyś naród cierpi od wieków, gdy jako jedyny przyjęliśmy wypędzanych żydów z Europy. Dzisiaj tak się nam odwdzięczają, że plują na naszą słowiańską godność, a szabesgoje z PISraela w pokornym serwilizmie przymują tą haniebną potwarz jako sojusznicze manto!

 5. Błogosławiony w sercu, z całej Duszy oraz – Dusz mojej najbliższej rodziny – Elohim, jako Kreatorzy, Zbawcy, Wyzwoliciele, Najwyższa Moc, Władza i Potęga, której na imię JHWH (Jahwe). Wielka przy tym chwała i wieczna wdzięczność Hebrajczykom – Narodowi Wybranemu. Ogromny szacunek, tym przedstawicielom władz Rzeczpospolitej, którzy traktują Hebrajczyków, jako naszych Panów i najbliższych braci. Nasz (mój) dom jest otwarty i gotów przyjąć tylu Hebrajczyków, ile tylko można w nim pomieścić. Shalom!

  • AVE Satan, za to że niszczy to plugastwo od Jahve, Legion Lucyfera wykonuje wspaniałą pracę w Erze Wodnika, wyzwalając ludzi z kajdan hebrajskiej księgi mordu i zbrodni jaką jest Biblia itp semickich ksiąg barbarzyńskiej wiary. Izrael polegnie i nastanie nowa ERA LUX MUNDI! A Ty dziadek tego nie zatrzymasz, co jedynie po śmierci wchłonie Cie pochwa z Jahve 😉

   • Uwielbiona i błogosławiona „pochwa z Jahwe”, do której nie jestem godzien nawed zbliżyć się. Wiem, że Elohim jesty samym miłosierdziem, stąd ufam, że na łonie JHWH nasza najbliższa rodzina, wraz ze mną, spoczniemy na wieki. Oto błagamy i uniżenie prosimy Elohim.
    Ps.
    Dzięki JHWH, dożyłem w błogosławieństwie, wieku seniora.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.