Nowe Czasy

Byłem chrześcijaninem. Upadek Sacrum i cywilizacja po traumie średniowiecza

upadek-chrzescijanstwaZapraszam na szokujący w swej wymowie artykuł autorstwa pana Jana Kurowickiego ze strony strajk.eu. Opisuje on w telegraficznym skrócie koncepcję filozofa Ortegi y Gasseta.

Jego przesłaniem jest to, że po średniowieczu NIKT, absolutnie nikt już nie jest chrześcijaninem. Nawet zadeklarowani, konserwatywni katolicy. Może się to wydawać szokujące ale właśnie tak właśnie jest.

W średniowieczu chrześcijaństwo było potężnym systemem religijnym, ideologicznym, naukowym, militarnym, społecznym, państwowym – i każdym innym. Chrześcijaństwo zapełniało i wypełniało dosłownie każdy element człowieczego żywota.

Nie było nawet najmniejszej niszy nie zagospodarowanej przez chrześcijaństwo. Po średniowieczu to wszystko zaczęło się rozpadać. Chrześcijaństwo oddawało coraz to nowe pola innym iluzjom i innym systemowym szaleństwom. A mianowicie rozszalałym ideologiom które doprowadziły nieomal do zagłady życia na Ziemi (wydarzenia 1914 – 1956). Także nauce pełnej szaleństw, sztywnych dogmatów, korupcji, lobbingu, fałszerstw i wypaczeń. Zawirusowanej newtonowsko-kartezjańską ideologią materializmu.

Duża część sfer życiowych zajmowanych przez chrześcijaństwo, została oddana państwu i jego aparatowi opresji i władzy. Obecnie chrześcijaństwo zamknięte jest w wąskiej enklawie, bastionie czy rezerwacie, który dodatkowo ulega powolnej implozji i kurczy się jeszcze bardziej. Dlatego więc do chrześcijaństwa dodano elementy, których tam wcześniej nigdy nie było – by trochę opóźnić implozję (agonię) tego systemu.

Co dodano do chrześcijaństwa? Dodano, a właściwie ukradziono wartości ogólnoludzkie, uniwersalne i ponadczasowe i obleczono je w szaty chrześcijaństwa. Jeszcze raz przypominam jedną bardzo ważną kwestię. Jeszcze w dość ciemnym i barbarzyńskim wieku XIX, tych wartości i sentymentalizmów tam po prostu nie było. Zalicza się do nich np kojarzenie chrześcijaństwa z wrażliwością, w tym na los bliźniego, z ogólnie rozumianym „dobrem„, empatią itp. Ile razy słyszy się, że: „to taki dobry człowiek, co niedzielę chodzi do kościoła„.

Ale mało tego.. Do chrześcijaństwa podczepiono w bardzo subtelny sposób inne wartości uniwersalne i ponadczasowe – a mianowicie, ezoteryczne i gnostyckie. Wystarczy przypomnieć sobie słowa Jana Pawła II:
-„Więc w mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży; ile Boga zstępującego na brzegi duszy
-„Wczoraj do Ciebie nie należy, jutro niepewne.. Tylko dziś jest Twoje

Ten drugi cytat został wypowiedziany właśnie przez Jana Pawła II i jest niemal żywcem przejęty z doktryn ezoterycznych / gnostyckich. Niemal każdy mistrz duchowy, w tym popularni mistrzowie new age, akcentuje radość dnia dzisiejszego i chwili obecnej, jak i iluzoryczność dnia wczorajszego i jutrzejszego.

To, co proponuje Ortega jak i podsumowujący jego prace Jan Kurowicki, jest dla mnie kolejnym, nowym spojrzeniem na prastary problem. Kolejną cegiełką nieskończonego hologramu wiedzy, kolejną warstwą która jak dotąd była dla mnie ukryta. Polecam.

Wstęp: Jarek Kefir

Proszę o rozpowszechnienie tego materiału!

__________________________________________________________

Czas hucznej dyskoteki ŚDM oddalił się już w medialną niepamięć. Nie bez powodu. Cudów nie było. Terroryści też się nie pofatygowali. Pojawił się za to dla urozmaicenia rozrywki Franciszek papież. Królował wszędzie plastyczny kicz i – na przemian z pląsami oraz nabożeństwami – homilijna grafomania. Nikt tam wszakże nie został zapłodniony choćby jedną świeżą myślą. Bo jeśli nawet były one, to się zmyły. Nie tylko od święconej wody. Głównie od potu i religijno-moralizatorskich komunałów.

Ale za to – zapewne – wiele młodych owieczek opuściło Kraków z kacem. A niektóre nawet z „życiem poczętym”. I tlą się w nich nie tylko dyskotekowe rytmy i okrzyki. To bowiem normalne na takiej imprezie, kiedy to w dźwiękach popularnych i folklorystycznych melodii hulają ciała i dusze, a piekło jest obecne tylko (i to na niby) pod czerwonymi beretami episkopatu.

Ponadto: służby komunalne uprzątnęły śmieci, kościelni księgowi policzyli dochody za zorganizowanie tej imprezy, aparat państwa – straty. Wszystko więc w porządku. Czegóż można było więcej oczekiwać? Choć – jak sądzę – należy pytać o powody, dlaczego w duchowym sensie zdarzyło aż tak mało? Ale to już wykracza daleko poza samą tę imprezę. Wiedzie ku rzeczom i sprawom poważniejszym, które na ogół nawet się nie śnią ani religijnym trzodom na bożych pastwiskach, ani ich pastuchom.

Tylko Kościół nasz (nie) święty uważa, że miało miejsce wielkie i udane wydarzenie sakralne. Jednak (nie od dziś) nie bardzo wie, co mówi. A jeszcze mniej rozumie.

ŚWIAT PO ŚREDNIOWIECZU

Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: co współcześnie i na jakich warunkach (nie tylko u nas) oferuje Kościół i religia? I czy to one mają monopol na sakralne formy i treści, które nie od dziś funkcjonują w przestrzeni społecznej? Wprawdzie niejednokrotnie mówi się, że po średniowieczu życie społeczne, gospodarcze i polityczne wyszło z horyzontu teokratycznego, jednakże duchowe, mimo dokonujących się przekształceń, tkwi w nim nadal.

Znajduje to wyraz np. w często głoszonym poglądzie, że chrześcijaństwo wciąż określa naszą kulturę, nasz indywidualny stosunek do świata i człowieka do samego siebie. Służy to często za argument dla uznawania szczególnej funkcji Kościoła w życiu zbiorowym i jego obecności w przestrzeni publicznej.

Jest to jednak nadmierne rzeczy uproszczenie. Otóż ów horyzont teokratyczny był możliwy dawno temu: w średniowieczu. Po nim już nie. Kościół bowiem realizował wtedy funkcje, jakie dzisiaj należą do wielu różnych i odrębnych ideologicznych aparatów państwowych W szczególności: do aparatów szkolnych, kulturalnych i politycznych. Wyodrębniły się zaś one i usamodzielniły w trakcie kształtowania się kapitalistycznej gospodarki i wzrastającej dominacji mieszczaństwa. A towarzyszyły temu złożone procesy duchowe.

Warto więc może w tym kontekście przypomnieć ważne konstatacje J. Ortegi y Gasseta z „Wokół Galileusza” – zbioru esejów napisanych przez niego jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Spolszczonych zaś w latach dziewięćdziesiątych minionego wieku. Pozwalają bowiem pojąć rzeczywisty sens i pozycję religii i Kościoła po średniowieczu, zwłaszcza współcześnie.

Oto w ostatnim z nich powiada ten hiszpański filozof i socjolog, że na pytanie: czy jesteś chrześcijaninem? – należy odpowiedzieć: JESTEM nim w tym znaczeniu, że nim BYŁEM. I każdy z mych współczesnych, powiada on, niezależnie od tego, czy się deklaruje jako wierzący, czy ateista, też jest nim właściwie tylko w tym sensie, że był.

O CO TU CHODZI?

Rzecz, według tego myśliciela jawi się (w swobodnym omówieniu) mniej więcej tak: oto rzeczywiste chrześcijaństwo rozkwita w całej pełni (ale i się kończy) w średniowieczu. Wtedy to świat, życie społeczne i człowiek tkwili w zaczarowaniu religijnym sacrum. I zarazem – mówiąc językiem L. Althussera – Kościół skupiał w sobie funkcje innych aparatów ideologicznych, jako części własnego, określając charakter całej świadomości społecznej.

Dzięki temu zdawało się, że w boży ład wpisane są rzeczy, sprawy, zawody, funkcje, hierarchie niebieskie i ziemskie. Ogarniał on i określał wszystko, a całość bytu przenikało mistyczne, boskie światło. Było też wiadomo, że początek gatunku ludzkiego zaczął się w rajskich pieleszach. Po grzechu pierwszych rodziców zaś znalazł się on za karę na tym łez padole. Wiedziano również, jak m.in. pouczali scholastycy, że nad sferą podksiężycową, czyli nad ziemią, wznosi się kryształowa kopuła, w którą wpisane są gwiazdy. I poruszały się one po niej, bo popychali je aniołowie, itp., itd.

Być więc chrześcijaninem – wedle Ortegi y Gasseta – to właśnie ISTNIEĆ W TAKIM ŚWIECIE i żyć nim oraz jego treściami, jako przenikniętym boskością.

Filozof ten dość długo wylicza związane z tym światem myśli i wyobrażenia. Po czym zauważa, że od czasów nowożytnych po współczesne ten świat zanika. A z nim – prawdziwe chrześcijaństwo. Ginie wszak niezmienny boży ład i przenikające byt światło Boga. Pojawia się historia, jako odbicie zmian i przeobrażeń natury i społeczeństwa. Znika sfera podksiężycowa i wznosząca się nad nią kryształowa kopuła. Otaczające nas natomiast ziemskie zjawiska wyjaśnia m.in. fizyka Galileusza. Kosmos – astronomia Kopernika i Keplera. Biblijny zaś obraz naszego poczęcia przez Boga ustępuje darwinowskiej koncepcji ewolucji, itp. itd.

Niezależnie natomiast od deklarowanej czy przeżywanej faktycznie wiary lub religijnej obojętności, takie myślenie i przedstawianie sobie świata staje się dominujące. A wraz z procesami owego zanikania i znikania wyłaniają się, konkurują i górują nad Kościołem nowe aparaty ideologiczne państwa.

W tym właśnie sensie NIKT po średniowieczu nie był już (i nie jest) chrześcijaninem.

RESZTKI PO SACRUM

Równocześnie każdy jest nim, bo ma właśnie chrześcijaństwo za sobą. Co to znaczy? Autor „Wokół Galileusza” odpowiada: człowiek jest nim, bo korzysta z tego, co po nim zostało. Odwołuje się wszak nieustannie do jego pojęć, wyobrażeń, a nawet do wielu jego form działania i rytuałów, aby zakorzenić się w jakiejś społecznej wspólnocie, określić wartości swego człowieczeństwa i tożsamość indywidualną.

Te bowiem działania, formy i rytuały pozostają nadal żywymi dobrami kulturowymi, bo zawierają coś więcej, niż to, co nadawało im średniowiecze: społeczne sposoby odniesień ludzi bezpośrednio do siebie i do społecznych instytucji. Były więc i pozostały – inaczej mówiąc – społecznymi i kulturowymi skrzepami tych sposobów, które mogą się (a raczej – muszą) aktualizować nawet wtedy, gdy rozsypały się ich pierwotne konteksty.

Dlatego Ortega powołuje się na przykład pewnego socjalisty, który o sobie mówi, że jego „powołaniem” jest „poświęcanie się” sprawom klas ludzi pracy, a zwłaszcza biednych i opuszczonych. To bowiem „powołanie” czy „poświęcenie” pochodzi ewidentnie z sakralnego zaplecza. Opowiada też o wzrastającej od XV w. afirmacji tego ziemskiego świata, który przestał być padołem łez i zmienił w kosmos człowieczeństwa, ale ŚRODKI WYRAZU tej afirmacji ludzie znajdują wciąż w minionym blasku, formach i normach chrześcijaństwa.

Pisze wreszcie, że dla określenia siebie i swej niszy prywatności, także sięga człowiek do tego, co ma za sobą, aby jednak podążać własną drogą, i by odgrodzić się od prozy codzienności, itd.

Jak czytamy, dawny święty, gdy podążał ku rzeczom, wychodził od boskiego punktu widzenia i wraz z nim do Boga powracał. „Ową podróżą tam i z powrotem do Boga – powiada Ortega – zakreśla przeto koło. Ta kolista droga życia świętego jedynie styczna jest z rzeczami: dotyka ich w jakimś punkcie, lecz nie łączy sie z nimi, nie zatraca się w nich. My zaś, nawet jeżeli nadal żyjemy od Boga, zwróceni jesteśmy twarzą do tego świata i nie podejmujemy podróży powrotnej. Przychodzimy od Boga, lecz pozostaje On poza naszymi plecami niczym zwyczajowe tło pejzażu: tym bardziej, że uwagę naszą przykuwa to, co ziemskie”.

Krótko rzecz ujmując: po odczarowaniu świata pozostała ogromna, kulturowa masa spadkowa, która wciąż dostarcza ważnych środków do identyfikacji i spajania człowieka z innymi; do budowania zgody na samego siebie oraz własnej tożsamości i otaczającego nas kokonu niszy prywatności. A przede wszystkim – stanowi ona zbiór narzędzi i materiałów dla powstających od nowożytności, suwerennych wobec Kościoła, wielu autonomicznych ideologicznych aparatów państwa.

RELIGIA JAKO (ZALEDWIE) IDEOLOGIA

Wraz zaś z upadkiem teokratycznego porządku średniowiecza, Kościół (czy raczej – Kościoły) nie ma już monopolu ani na zarządzanie tą masą, ani na formy korzystania z niej. Jest tylko jednym z wielu jej użytkowników. I za pośrednictwem swych licznych funkcjonariuszy uświęca i naturalizuje codzienne podporządkowanie ludzi panującym stosunkom społecznym. Zwłaszcza – reprodukcji kapitalistycznych stosunków produkcji. Zachował wprawdzie swe formy instytucjonalne, rytuały, obrzędy i stroje, lecz świętość, na którą zdawał się mieć monopol, złuszczyła się z niego jak stara skóra z jaszczurki.

Ona zaś sama została pokawałkowana. Nie jawi się więc już jako harmonijna całość, lecz rozrzucona się zdaje w różnych obszarach kultury i społecznego bytu. Poniekąd bez ładu i składu. Jakby była tylko zbiorem resztek i szczątków, z których człowiek (i Kościół oraz inne aparaty ideologiczne państwa) buduje swe znaczące dla siebie całostki.

Tak więc od czasów nowożytnych np. elementy treści ewangelicznych trwają w obrębie potocznych metafor poznawczych i aksjologicznych. Gdy dla przykładu mówimy, że ktoś nosi krzyż pański, posługujemy się właśnie taką metaforą. Zarazem poznawczą, jak i aksjologiczną. Bo poprzez z męką Chrystusa związane treści ewangeliczne wyjaśniamy (i wysoko moralnie oceniamy) trudy i męki czyjejś ziemskiej egzystencji.

Treści te są dane również (choć nie wyłącznie!) w sferze tzw. „martwych” metafor językowych, choćby w okrzykach („Jezus-Maryja!”), czy w wołaniach proszących i zaklinających (np. „na rany Chrystusa!”). Rzecz przy tym nie dotyczy tylko języka. Fragmenty i szczątki fabuł ewangelicznych weszły do narodowej wyobraźni i obyczajowości, współtworząc i utrwalając pewien ideologiczny wyraz nacjonalizmu (np. „Polska – Chrystusem narodów”).

Tworzą one zresztą także treści obrzędów „patriotycznych”, nawiązujących do tych fragmentów i szczątków, chociaż bardzo często mają one tylko wartość folklorystyczną i widowiskową. Ważne są jednak, jako samopotwierdzenie się politycznej i „wspólnoty narodowej”, wciąż usilnie współorganizowanej i zawłaszczanej przez Kościół wspólnie z prawicą.

Nic więc dziwnego, że np. proboszcz gdańskiej św. Brygidy wystawił w 1989 r. obraz Matki Boskiej w koszulce z napisem „Solidarność”, trzymającej dzieciątko w jednej ręce, a drugą układając w znak zwycięstwa „V”. Tym bowiem sposobem sakralizował (i mistyfikował) sprzeciw wobec mijającego ustroju politycznego i nadzieję na nową Polskę, ale skolonizowaną przez Kościół. Przykłady można mnożyć w nieskończoność.

Ponadto: jednoznacznie brzmiące, jak sentencje moralne, wypowiedzi Chrystusa, są wygodną ozdobą esejów i kazań. Nie mówię już o bogatej – dawnej i współczesnej – ikonografii. W niej – Syn Człowieczy i jego dzieje stanowiły (i stanowią) obrazkowy elementarz. Ukazuje on człowieczą małość wobec stwórcy i drogi nauczycielsko-życiowej jego syna, który, panem pozostając, zrównał wszystkich w swym odkupicielskim pochodzie przez świat.

I wszystko to utrwaliło się na setki tysięcy sposobów, zeskorupiało w wielkiej literaturze i sztuce, nabożeństwach, filmach itd. Teraz zaś trwa w świąteczno-jarmarcznej, odpustowej mierzwie.

I to jest odpowiedź na postawione tu wyżej pytania. Kościół oto i religia oferuje ludziom coś, co kulturowo już mamy za sobą. Ale selektywnie. Wybiera z niego tylko takie fragmenty i szczątki wierzeń, rytuałów i obrzędów, jakie dzisiaj stały się swoistymi, ideologicznymi formami określonych praktyk politycznych, więzi wspólnotowych, czy sposobów uzyskiwania ładu w obrębie jednostkowych nisz prywatności. Reszta zaległa na rozległym zapleczu kulturowym.

CO DALEJ?

To wszystko określiło (i określa) praktyki religijne Kościoła. Także w Polsce. A Światowe Dni Młodzieży stanowią zaledwie jeden z ich wytworów i sposobów przejawiania się. Z całym dobrodziejstwem inwentarza: jako określony zlepek wyobrażeń i rytuałów, uosabiających szczątki dawnego sacrum, wymieszane z zabawowymi formami współczesnej kultury popularnej. Msze i modły, homilie przy kiczowatych ołtarzach, jak i pieśni religijne przy nich zlewały się więc w jedno z rozrywkowymi formami piosenkarskimi czy z folklorystycznymi i rewiowymi.

Była to bowiem typowa impreza dla ludzi, którzy – mówiąc językiem Ortegi y Gasseta – chrześcijaństwo już mają za sobą, ale usiłują się w nie wcielić poprzez prozaiczną dyskotekę. Choć może wielu z nich (a pewnie i większość) uważa się za lepszych i duchowo bogatszych od deklarujących niedowiarstwo czy ateizm. Faktycznie jednak obnażali swe ubóstwo, bo w swej masie przejawiają jeno historyczno-socjologiczny analfabetyzm. Brak im bowiem intelektualnych środków do zrozumienia społecznego charakteru i istoty kulturowych praktyk, w jakich uczestniczą.

Kościół wszakże, choćby nie wiem jak się starał, nie jest w stanie zaoferować wiele więcej. Bo nie ma. Jak już wyżej pisałem: świętość, na którą zdawał się mieć monopol, złuszczyła się z niego jak stara, pokawałkowana skóra z jaszczurki, która rozrzucona się zdaje w różnych obszarach kultury i społecznego bytu. On tylko zlepia jej kawałki, stara się stworzyć właściwą dla swego charakteru całość, uwspółcześnić i dostosować do prymitywnie pojmowanej mentalności młodzieży.

Ale coś takiego, jak ŚDM to tylko jedna z organizowanych przezeń imprez. Głośna, widowiskowa, lecz nie najważniejsza dla podejmowanych przezeń prób odrodzenia jego dawniej społecznej wszechobecności. I sam zresztą zdaje sobie dobrze z tego sprawę. Chodzi mu bowiem o coś więcej: o zdobycie monopolu i wchłonięcie (a przynajmniej o podporządkowanie sobie) państwowych aparatów ideologicznych, które oderwały się odeń po średniowieczu. Zwłaszcza: szkolnych, kulturalnych i politycznych.

Czy mu to się uda? W skali globalnej – nie. Jednakże w lokalnej, narodowej odnosi często spektakularne sukcesy. Zwłaszcza tam, gdzie uprzemysłowienie i kapitalistyczna nowoczesność przyszły stosunkowo niedawno i wciąż panują obyczajowość i kultura tradycjonalna o rodowodzie postfeudalnym i wiejskim. Jak choćby u nas. Gdzie demokracja jest (i musi być) abstrakcją, bo wciąż brak politycznych i instytucjonalnych warunków dla jej funkcjonowania. A sprzymierzony z prawicą Kościół stał się wylęgarnią i filarem autorytarnego nacjonalizmu.

Autorstwo: Jan Kurowicki
Źródło: Strajk.eu

Reklamy

14 odpowiedzi »

 1. Masz dużo racji Erikanekecker.
  Dzielenie społeczeństwa poprzez stawianie muru między wyznawcami religii a jej przeciwnikami, posiłkując się opracowaniami z lat trzydziestych to szukanie argumentów na zasadzie ,,każda metoda jest dobra”.
  Nie ważne kiedy, w jakich klimatach ideologicznych i być może na czyje polecenie pisana była ta rozprawa filozoficzna – ważne, że jest wodą na młyn dla przeciwników wyznawców religijnych. Tak, tak. Nie samej religii, jej doktryn, dogmatów i metod działania, ale wobec wyznawców często kierowane są słowa poniżenia – a to jest groźne, bo wyniszczające, skłócające społeczeństwo od środka.

  I nie oszukujmy się, że tak w Polsce nie jest. Zdarza się, że wobec wyznawców religijnych(naszych rodzimych rodaków) używane są niewybredne epitety. Co znamienne i zastanawiające ci ludzie nie odwzajemniają takiej samei wrogości i nienawiści.
  Jeśli wyznawcy religijni obnażają swój fanatyzm, to dotyczy on ich wierzeń.
  Bywa, że o wiele gorszym fanatyzmem ,,szczycą się” przeciwnicy tych wierzeń, ponieważ ich zagorzałość przybiera formę agresji.
  O czym to świadczy? Przecież nie o wyzwoleniu, byciu ponad religiami, oświeceniu, wyższej mądrości ale o zwykłej niedojrzałości duchowo emocjonalnej.

  A wracając do meritum.
  Myślę, że współczesny tzw. wyzwolony człowiek, uznając siebie za racjonalne, biologiczno chemiczne skupisko komórek i tkanek (miłość dla niego jest też chemią), tak, jak zapomniał o średniowieczu ( w sensie minionych wieków), tak w równym stopniu wyzbył się swojego mistycyzmu i boskiego światła.
  Dlaczego ludzkość od zarania dziejów zajmuje się szamanizmem, mistycyzmem, obrzędami, przepowiedniami, tworzeniem religii – ogólnie czyni wszystko, aby na różne sposoby uruchomić swój duchowy potencjał, który z materią i racjonalizmem współtworzy istotę ludzką.
  Człowiek nie jest w stanie żyć na dłuższą metę używając jedynie szkiełka i oka, a już na pewno dbając tylko o dobra doczesne. Jest tylko kwestią czasu, że zaczyna poszukiwać mistycyzmu, doznań duchowych.

  Brak równowagi racjonalno duchowej prowadzi do choroby organizmu.
  Takim organizmem jest również naród. O ile ,,rządzący” nim ludzie nie rozumieją tej równowagi i nie tworzą dla niej warunków, o tyle naród będzie poszukiwał i tkwił w instytucjach(bez względu na ich jakość), aby podświadomie tworzyć dla siebie tę równowagę. Każda religia doskonale wie, że wypełnia niszę, jaką tworzy racjonalizm ,,rządzących”.

  ,,Rządzący” oferują (na tacy) piękną formę kontaktu – internet. I co z tego, że łby mamy przeładowane informacjami z całego świata, gdy siedząc w murach swojego pokoju pozbywamy się działania?

  Może istnieć tysiąc systemów internetowych, z których człowiek dowie się o niesłuszności swojej religii, a i tak będzie ją preferował, ponieważ te tysiąc systemów internetowych nie stworzy mu wewnętrznego spokoju, z którym będzie mógł emanować na zewnątrz i przeżywac w realu swoje uniesienia.
  Religia każe lub pozwala stać człowiekowi obok człowieka, czuć podświadomie jego aurę. Internet w tym względzie jest pozbawiony bliskości drugiego człowieka_ jego spojrzenia, dotyku, zapachu i podświadomie odbieranych energii.
  Człowiek ma wkodowaną, bodaj największą wadę – lenistwo. Więc podaje mu się na tacy wszystko, co z zewnątrz wygląda korzystnie dla niego.
  I pytanie brzmi: kto jest winny temu stanowi rzeczy? Właściciel restauracji wychodzący na przeciw oczekiwaniom klienta, czy klient, który chce tylko zaspokoić głód ?
  A że to miernej jakości strawa, zawinięta w złotko – to szczegół.

  Ktoś powie: ,,Ja jestem leniwy, gdy zapierdalam od rana do wieczora?”
  Tak, bo nie masz ochoty odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego to robisz.
  A robisz tak, bo zapomniałeś człowieku o swoim mistycyzmie i boskim świetle w tobie.
  To dlatego drażni cię mistycyzm, w jaki ,,bawi się” twój sąsiad.

  Serdecznie pozdrawiam.

  • Dziękuję Tobie Krysia za tak wnikliwe odniesienie się do opisanego przeze mnie problemu. Po to właśnie tu piszę, bo mam zawsze cichą nadzieję, że znajdzie się choć jedna osoba, która wejdzie ze mną w rzeczową polemikę.

   Nie chodzi mi przy tym o ładowanie w ludzi emocji. Taka metoda bowiem nie prowadzi nigdy ku jakiemukolwiek dobru. Ani nie stwarza żadnej skutecznej płaszczyzny porozumienia. Każdy z nas jako wolna istota ludzka ma pełne i całkowite prawo do swoich osobistych poglądów na każdy temat. Blog Jarka jest przede wszystkim forum tematycznym. Na określone tematy. A przede wszystkim ma propagować prawdę bez emocji.

   Myślę, że ten blog spełnia moje oczekiwania. I zapewne wielu z nas. No cóż. Jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Za polemikę dzięki Krysia i czekam na następną. Inne osoby również zapraszam do dyskusji. Chętnie z każdym popiszę na tym forum. Jarek pozwoli.

 2. http://wiadomosci.fleszdnia.com.pl/tysiace-imigrantow-sa-juz-polskich-osrodkach-rzad-beaty-szydlo-nas/

  „Powinniśmy szykować się na przyjęcie 11 946 uchodźców z ośrodków we Włoszech, Grecji i na Węgrzech oraz 962 osób, które są w obozach poza Unią. W sumie 12 908 osobom powinniśmy zapewnić mieszkanie, wyżywienie i pomoc w znalezieniu pracy.

  To na początek. Każdy uchodźca według prawa unijnego i polskiego może ściągnąć rodziców, dziadków, dzieci, małżonków do kraju, w którym otrzyma status azylanta. Według unijnych statystyk ok. 80 proc. uchodźców to mężczyźni. Jak podaje RMF FM, unijni eksperci szacują, że za azylantem przyjedzie ok. sześciu osób. Do Polski może więc trafić ok. 90 tys. osób.

  Nie da się jednak odwlekać sprawy, jak robią to politycy. Czas nagli. Na przykład Caritas, który w imieniu Kościoła rzymskokatolickiego ma się zająć pomocą, może przyjąć na razie tylko 500 osób uciekających przed wojną. Gdzie trafią pozostali? W 11 ośrodkach Urzędu ds. Cudzoziemców też jest tylko ok. 500 wolnych miejsc. – W sytuacji kryzysowej może powstać jeszcze ok. 2 tys. miejsc, możemy też stworzyć obóz na b. poligonie w Nowej Dębi – mówi Ewa Piechota, rzecznik Urzędu ds. Cudzoziemców. To wciąż mało. Ma do nas trafić przecież prawie 90 tys. osób. To więcej niż Lubin czy Jelenia Góra mają mieszkańców!”

  ******
  … nie ma już odwrotu, trzeba się szykować na ostateczny armageddon!
  … te wszystkie qrva szopki z trybunałem, te teatrzyki ze Smoleńskiem, te 500+, które dadzą później dzikusom, to qrva są zasłony dymne, żeby ciemny lud zająć! … divide et impera! …

 3. http://szurumburum.pl/2016/09/12/ktorej-stronie-stoi-bog-czesc/

  „Wierzenia w nadnaturalne istoty są konsekwencją poszukiwania odpowiedzi na pytania: Skąd pochodzi życie? Jak powstał kosmos? Czy po śmierci istnieje życie? Czy nasza świadomość umiera wraz z nami? Mimo że nauka na większość tego typu pytań zna odpowiedzi, to nie są one popularne. Aby przyjąć wiedzę, trzeba poświęcić czas na jej zweryfikowanie i być gotowym na zmianę swoich przekonań.

  W przypadku pytań dotyczących wierzeń religijnych, odpowiedzi na nie są nieweryfikowalne. Statut każdego boga jest taki sam. Nie ma różnicy między bogiem Jahwe a Zeusem. Ludzie po śmierci mogą iść do chrześcijańskiego nieba lub do Walhalli — raju, w którym Wikingowie wiecznie ucztują. Wszystkie wierzenia uzależnione są od miejsca urodzenia i środowiska.

  Bogowie są uwarunkowani kulturowo, ich przymioty i charakter są odpowiedzią na plemienne potrzeby.

  Najważniejszą funkcją projektu „Bóg” jest bycie plemiennym opiekunem. Kimś, kto będzie wzbudzał respekt wśród sąsiadów. To trochę tak jak z dziećmi, które chwalą się wyjątkowością swojego ojca, chcąc wzbudzić u innych dzieci respekt i poważanie, dzięki temu czują się bardziej bezpieczne w świecie, którego jeszcze nie do końca rozumieją.

  Cechą charakterystyczną każdego bóstwa jest jego unikatowość, każde bóstwo obwieszcza, że inni bogowie są fałszywi i że oddawanie im czci wiąże się z pozbawieniem przywileju życia po śmierci. Czy aby na pewno jest to prawdą? Czy są wystarczające powody, aby poświęcać życie obecne dla mglistych obietnic życia po śmierci? Skąd wiadomo, że to Jahwe, a nie Manitu jest prawdziwym bogiem? Którego boga uznałby za prawdziwego ktoś, kto urodził się w Indiach lub w Afryce? Skąd pochodzi przekonanie, że to Twój bóg jest prawdziwy, a sąsiada fałszywy?

  Logika wiary podpowiada, że ktoś musi być w błędzie…”

  • … wraz z filmem, pojawili się nawiedzeni krystowiercy, co mają tak już nasrane w baniach ze strachu, że aż brzuch pęka ze śmiechu 😀 … ignorancja, to jednak źródło głupoty i prawdziwego zła, jakim są nasączeni pobożnicy …

   http://detektywprawdy.pl/2016/09/19/legendy-polskie-film-twardowsky-wersja-2-0-z-wieckiewiczem-satanistyczny-przekaz/

   „Nie tak długo szatan będzie oficjalnie czczony, a jak to powiedział brat zastępcy redaktora naczelnego Gazety Wyborczej „ciemny lud to kupi”. Za co? za taki program 500plus ale dla mas, kosztem likwidacji własności, gdyż głównym celem satanistów jest wprowadzenie komunizmu a więc nacjonalizacji, co widać po spotkaniu Orban – Kaczyński.”

   ******
   … polecam dalszą analizę, bo jest polot godny fanatyzmu katotumańskiego i podejście rodem z sekty KRK gadziego Vaticanu 😀

   • Znam detektywa prawdy. Należy on do naprawdę ekstremalnego nurtu o nazwie „chrześcijaństwo biblijne”. Ich życie jest prawdziwą katorgą, piekłem na Ziemi, tej Ziemi. Bo wszędzie widzą zło, demony, symbole, zwiedzenie itp. Mają obsesję, psychozę na punkcie zła. I ten ogromny lęk. No i oczywiście TYLKO ONI MAJĄ RACJĘ 🙂

    A poniżej detektyw prawdy, trop za tropem tropiący demony, zdemaskował satanistę i Illuminatę, niejakiego Jarka Kefira: 🙂
    http://detektywprawdy.blogspot.com/2013/09/jarek-kefir-sie-zdemaskowa-promujac-new.html

    Sam detektyw prawdy kilka razy żalił się na różne wypadki i przypadki życiowe, np samochodowe. Cóż, n sam w potężny sposób nagina i łamie prawa wszechświata. Np chowa swój cień najgłębiej jak tylko się da, chcąc pokazać się jako konserwatywny świętoszek. To o takich ludziach przestrzegali Milgram czy Zimbardo.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.