Banki i tajna władza

Ziemia jest planetą piekła a dusze na niej są więźniami. Jak się uwolnić?

Ziemia jest planetą piekła a dusze na niej są więźniami. Jak się uwolnić?

ezoterykaZapraszam na szokujące video o tym, w jak wielkiej dupie jesteśmy, będąc tu na Ziemi. Link do video jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=KvSmzPfDTU0

O tym, że Ziemia jest planetą piekła czy też czyśćca, pisałem wiele razy. Dziś dokładam kolejną cegiełkę wiedzy, którą warto znać. Jeśli myślisz, że film Matrix jest dobrą metaforą życia na Ziemi – to jesteś optymistą. Ja prywatnie uważam, że dużo trafniej nasz ziemski „Oświęcim” ukazuje seria The Cube.

W życiu, tak jak w filmie Cube:
-wszędzie pułapki, zasadzki, ukryte obiekty, niewidoczne na pierwszy rzut oka rzeczy;
-pokonujesz kolejne, kolejne i kolejne etapy (w filmie pokazane jako klatki), często bez sensu;
-a dlatego często bez sensu, bo zginąć możesz w każdej chwili. W życiu realnym jest tak jak w filmie Cube – 10.000 znanych medycynie chorób i miliony milionów możliwych kombinacji wypadków, nieszczęść itp itd;

Film który wklejam powyżej, demaskuje kilka mitów „duchowości cukierkowej„, czyli new age. Druga skrajność – czyli duchowość ciemna (satanizm) także nie jest dobrym wyjściem, bowiem „skrajne przeciwieństwa są tym samym„.

Z jednej strony, duchowość new age głosi, że cykl reinkarnacyjny ma większy, boski sens. Że jest to wielka „maszyna ucząca„, którą zarządza „bóg” tej planety, demiurg. Ma on wychowywać niepokorne dusze za pomocą metody marchewki i kija. Metoda kija to oczywiście cierpienie, którego jest w zależności od duszy – 90% do 99% (na oko).

Metoda marchewki to oczywiście pozytywne doznania i emocje, których jest 1% do 10%. Ale i tak dominuje cierpienie i energie zła, bowiem one są pożywką dla demiurga. Jesteśmy więc niczym te organiczne bateryjki w matrixie. Bardzo ważnym programem kontrolnym jest nadzieja. Od bardzo mądrej osoby, duszy starej, usłyszałem zdanie: „nadzieja jest kochanką strachu„.

Ten system działa w perfekcyjny sposób. Otóż wydarza się jakaś trauma, złe wydarzenie, nieszczęście. Cierpimy, nieraz miesiącami, latami. I co się pojawia łącznie z tym cierpieniem? Pojawia się nadzieja – nadzieja że byt się poprawi, że będzie lepiej. Kiedyś, za jakiś czas – ale nie teraz. I rzeczywiście: zakochujemy się, zdobywamy nową pracę i więcej zarabiamy, itp itd. Przez chwilę – dosłownie przez chwilę – jesteśmy w siódmym niebie. Ale zaraz potem pojawia się kolejne nieszczęście, kolejna trauma, kolejna przeciwność, kolejne cierpienie.

Takich sprytnie skonstruowanych systemów w ludzkiej psychice jest bardzo dużo. Podstawowy problem to rozdźwięk pomiędzy podświadomością (stare, ewolucyjne, barbarzyńskie wzorce, nasilane przez emocje, popędy, żądze) a umysłem świadomym (wzorce nowe, bardziej oświecone, „ludzkie„, których wpływ jest jednak słaby). Powoduje to patologiczny, permanentny stan schizofrenii, na którą choruje każdy człowiek na Ziemi (gdyby trzymać się sztywno lekarskich kryteriów). No ale nie trzymamy się ich sztywno, dopiero jak komuś ta permanentna schizofrenia się za bardzo nasili, to go zamykają.

Metoda kija to oczywiście zło i cierpienie. Gdyby dobrze przeanalizować ludzkie i ziemskie (naturalne) systemy, to można dojść do zadziwiającego wniosku. Otóż każdy, dosłownie każdy z nich jest tak sprytnie skonstruowany, by zmaksymalizować zło i cierpienie. Mistycy chrześcijańscy i ezoteryczni określają to mianem „Na Ziemi wszystkie pojęcia są odwrócone o 180 stopni„.

Wymienię to, co jest tak skonstruowane:
-systemy matki natury (ja używam nazw: „macierz„, „rdzeń„): rozmnażanie, gromadzenie zasobów, zdobywanie terytoriów, rywalizacja, konkurencja, hierarchia;
-systemy ludzkiej cywilizacji wywodzące się bezpośrednio z systemów i programów matki natury (niezwykle ważna kwestia, o tym poniżej). Takie jak: kapitalizm, ekonomia, hierarchizm, polityka, patriarchat i relacje damsko-męskie, rywalizacja, itp.
-konstrukcja ludzkiego ciała (bardzo dużo felerów i braków, zbyt krótkie życie). Do konstrukcji ludzkiego ciała zalicza się też neurobiologia która nie wytrzymuje stanu zakochania dłużej niż 2 lata, z jej skłonnością do nałogów. Nie chodzi tu tylko o alkohol i narkotyki, a o ogrom innych rzeczy;
-permanentny konflikt podświadomości z umysłem (świadomością). Brak kontaktu lub bardzo ograniczony kontakt z nadświadomością. Zostało to ukazane w postaci okultystycznej piramidy NWO, gdzie górny trójkąt z wszystkowidzącym okiem, symbolizujący boskość, nadświadomość, jest oddzielony od reszty piramidy (czyli od podświadomości i umysłu – świadomości).

Okultyści mówią: „Spójrz głębiej w naturę, a zrozumiesz wszystko„. Co znaczą te bardzo ważne słowa? Nie, nie chodzi wcale o łzawe sentencje ekologistów i wyznawców new age w stylu Paulo Coelho, że w naturze panuje znakomita, pełna harmonia, tylko człowiek ją zakłóca. Owszem, ta harmonia i równowaga panuje, jak najbardziej. Tylko polega ona na tym, że jeden drugiego pożera, często przed śmiercią torturując, bawiąc się (jak lwy i inne drapieżniki). Na tym, że jednostka słabsza jest poniewierana, nie ma wystarczającego dostępu do zasobów i partnerów, przedwcześnie umiera. Na tym, że większość osobników rodzi się nieprzystosowana do życia, i umiera przed wiekiem dojrzałości płciowej. Jeszcze 100 lat temu większość ludzkich dzieci umierała przed ukończeniem osiemnastki – choćby na choroby zakaźne.

Dalej: matka natura ma swoje systemy i programy, podług których żyją wszystkie ziemskie organizmy. Ja łączę istotę matki natury ze świadomością globalną ludzkiego gatunku, i ze świadomościami zbiorowymi różnych innych gatunków. Używam jednej nazwy: „macierz” lub: „rdzeń„. Uznaję, że rdzeń posiada samoświadomość swojego istnienia, coś w rodzaju inteligencji, i cele (ewolucję). Jest to po prostu wspólny globalny umysł, globalna świadomość. I teraz: jakie to systemy i programy ma matka natura?

Wyliczę je:
-jak najszersze rozmnożenie a więc przetrwanie gatunku, za wszelką cenę;
-jak największe gromadzenie zasobów (jedzenie) i zdobycie jak największych terytoriów, też za wszelką cenę;
-przeżycie za wszelką cenę, stąd instynkt przetrwania jest nawet u człowieka najsilniejszy.

Z powyższych systemów wynikają systemy i programy mniejsze, a więc składowe. Takie jak rywalizacja wewnątrzgatunkowa i międzygatunkowa o ograniczone zasoby. Takie jak poniewieranie słabszymi jednostkami (instynkt stadny, który ogranicza słabszym jednostkom dostęp do trudnych do zdobycia i ograniczonych zasobów). Takie jak hierarchia stadna. Potem dochodzą: instynkt macierzyński, instynkt przetrwania, instynkt terytorialny, i niezliczone inne składowe.

Jak sami widzicie, rdzeń planety, a więc matka natura, jest skonfigurowany na najniższym możliwym (zwierzęcym) poziomie świadomości. Dla matki natury nie liczy się dobro, etyka, szczęście, empatia, wrażliwość. Ba, powiem więcej – dla natury te wartości są wręcz niekorzystne i niewskazane, bo ograniczają ekspansywność i produktywność jednostki. Człowiek szczęśliwy nie pójdzie na wojnę zabijać innych ludzi, nie będzie się chciał rozmnażać, zdobywać coraz to nowych terytoriów, konkurować, rywalizować, niszczyć innych. Człowiek nieszczęśliwy – jak najbardziej będzie to robił. Ponieważ religia, korporacja lub państwo wmówi mu, że tak osiągnie szczęście.

Człowiek podlega tak samo prawom matki natury (rdzenia) jak każdy inny gatunek na Ziemi. U człowieka bezpośrednim reprezentantem barbarzyńskich programów i systemów matki natury, jest system „piekielnej trójcy” czyli podświadomość, ego, ID. Podświadomość jest systemem dominującym, podejmuje decyzje szybko, jako pierwsza. Ma do dyspozycji potężne narzędzia nacisku: emocje (związane z neuroprzekaźnikami – np strachu), instynkty, popędy, żądze itp. Kłopot w tym, że u człowieka występują jeszcze dwie struktury decyzyjne..

Struktura druga, to umysł (a więc świadomość, logika, rozum). Struktura trzecia, z którą większość ludzi ma znikomy kontakt, to nadświadomość (dusza). Wartości rozumu / umysłu, a więc świadomości, są znane. To empatia, wrażliwość, etyka, racjonalność, logika. Chcemy uważać się za ludzi nowoczesnych, cywilizowanych, wyznających oświecone wzorce i ideały. Chcemy być porządnymi, purytańskimi obywatelami, twórcami monogamicznych małżeństw, rodzin. Tymczasem nasza podświadomość pragnie często czegoś zupełnie innego, i wcale monogamiczna ani konserwatywna nie jest..

To rodzi ogromne problemy w skali globalnej. Ludzie nie rozumieją istoty tego konfliktu między tymi dwiema strukturami, nie mają też dostępu do tej najwyższej, trzeciej struktury (duszy – nadświadomości). Jesteśmy w stanie permanentnego zawieszenia między tym, co pierwotne i zwierzęce, a tym, co boskie. Nieprzypadkowo liczba węgla (6 protonów, 6 neutronów, 6 elektronów) – 666 – ma dwie nazwy: liczba człowieka i liczba bestii. Bowiem to człowiek uzbrojony w rozum, z nieprzepracowaną podświadomością – bywa największą bestią na Ziemi.

Dalej: a co, jeśli reinkarnacja, jedno z głównych wierzeń new age, wcale nie ma na celu uczyć nas, a wręcz przeciwnie – więzić? O tym mówi video, które zalinkowałem powyżej. Według tajemnej wiedzy, Ziemię oplata niczym niewidzialny drut kolczasty, wysoce zaawansowany technologiczny twór, syntetyczna duchowość, zwana astralem lub wymiarem 4D. Jest to taka sztuczna bańka stworzona po to, by po śmierci zmuszać dusze do ponownej inkarnacji, a więc do dalszego cierpienia.

Po śmierci, w zależności w co wierzyłeś za życia – objawi Ci się Jezus, jahwe, Budda, allah, Shiva, Lucyfer, Światowid, szatan, anioł itp itd. Zastosuje on różne sztuczki i tricki, byś tylko został tu na Ziemi w nowym ciele, i byś dalej był matrixową bateryjką zasilającą system cierpienia i zła. Mogą powiedzieć, że dostaniesz teraz szansę naprawienia grzechów. Mogą Cię wyzywać od tchórzy i szantażować miłością do krewnych, którzy nadal są w ziemskim piekle. Mogą Cię próbować przekupić daniem ciała bogacza, sławnego itp. Tak czy inaczej, będą łgać, bo skończysz i tak jako ziemski niewolnik.

Wszelkie ziemskie religie, szczególnie chrześcijaństwo, judaizm, islam, ale także new age i satanizm – to oddawanie energii bytom z tej syntetycznej, astralnej duchowości. Przecież istot i bytów takich jak demiurg (nazywany też jahwe czy allahem), Jezus lub Lucyfer – są w samej Drodze Mlecznej miliardy miliardów. To ogromna strata energii żywotnej, by czcić kogokolwiek z nich.

Przeczytaj także podobne artykuły na mojej stronie:
Ziemia jest planetą piekła, a my jesteśmy więźniami. Czy jest nadzieja na zmianę?
Czy Bóg nas nienawidzi? Bierze on stronę zła
Czy chrześcijański „bóg” nas nienawidzi? Cytaty biblijne
„Ja jestem życiem i służę życiu”. Globalny kryzys to choroba, która ma uleczyć planetę

Autor: Jarek Kefir

Czy uważasz moje artykuły za wartościowe? Za odkrywające coś więcej niż te w nastawionych zarobek i dezinformację mediach? Uważasz że wnoszą do Twojego życia coś pozytywnego? Możesz wesprzeć ideę mojej strony, jest to dobrowolne i nieobowiązkowe. Nie ma u mnie abonamentów, przymusowych prenumerat, cen za artykuły.
–Poniżej opisałem, jak to zrobić, link:
https://kefir2010.wordpress.com/wsparcie/

 

Reklamy

164 odpowiedzi »

 1. dobrze mowi ze dusza ma cialo astralne a astralne ciało krwiste, astralne cialo tez wazy tylko dużo mniej około szklanki czy dwóch w zalenosci od wielkości goscia czy gosciowy, ziemia jest rajem doprowadzonym do piekla przez obecne księżycowe rzady, ziemia to matka slonce to ojciec wiec lepiej się ich tu trzymać chyba ze ktoś se lubbi pozwiedzać kosmiczna zamrazarke

  Polubienie

  • Wstaję dziś i zaraz od drugiego oddechu wkurwiam się tak,że gdyby telewizor był mniejszy tobym go pewnie wypierdzieliła za
   okno.Jakiś profesurek,bo z tej złości to nazwisko zaraz zapomniałam,pierdzieli w TVN24,że należy przyjmować ciapatych i zagospodarować ich dla rozwoju naszej gospodarki.
   Zaznaczm GMOś,że zmuszona jestem chcąc nie chcąc czasem
   to badziewie słuchać,gdyż moja chora druga połowa non stop
   ogląda tylko TVN24 i jakby tego było mało popiera KOD.
   No i co ja mogę zrobić w tej sytuacji,zacisnąć usta i na razie
   znosić ,czekam na wiosnę,żeby móc wyjść do ogrodu.
   Ech szkoda gadać……………..

   Polubienie

   • nastepym razem zapamieaj nazwisko dopadnij na fejsie uczelni i napisz mu pare uwag w stylu ze polacy już pożegnali partie które chciały nam dzihad zaprowadzać i proszę wyjechać do Afryki i tam ich zagospodarowywać a mężusiowi powiedzieć ze może islamistę mu sprowadzić do opieki oni się swietnie sprawdzają w roli nianiek…

    Polubienie

    • trzeba brac na przetrzymanie wyższe numery maja zawsze pod gore wiem cos o tym -_- „wiosna idzie panie sierżancie” i tego się trzymajmy

     Polubienie

   • Moim zdaniem nie powinniśmy się przejmować za bardzo polityką, politykami, bo oni tylko nas dzielą i doprowadzają do nerwów i strachu. Trzeba się zająć bardziej szerszym mniemaniem świata, niż tylko polityka i polityka, bo to chyba najgorszy wróg człowieka.

    Polubienie

  • W wielu księgach duchowych natrafiamy na informacje, że nasze życie, jak również nasza historia, są ciągiem iluzji, a nie rzeczywistością. Jednak mało kto byłby w stanie zaakceptować taki właśnie punkt widzenia, ponieważ dla większości z nas każde doświadczenie życiowe już samo w sobie jest realne, a więc musi pozostawać w sprzeczności z określeniem iluzja. Spróbujmy wnieść tutaj trochę światła.
   Planeta Ziemia egzystuje w strefie Kosmosu, zakwalifikowanej do stref eksperymentalnych. Wszystko rozgrywa się tutaj według prawa WOLNEJ WOLI i schematu WSZYSTKO JEST DOZWOLONE! W takich właśnie częstotliwościach rozwijały się tu różnorodne formy życia, aż do ludzkiej manifestacji włącznie.
   Nasza planeta jest strefą eksperymentalną, ale na pewno nie jedyną w Kosmosie, ponieważ wszystkie ościenne galaktyki służą tym samym stwórczym celom, tzn. badają, w jakim kierunku mógłby pójść każdy rozwój. Ziemia wraz ze wszystkimi jej królestwami jest centralnym kosmicznym komputerem, do którego wiele istnień (wiele rzeczywistości, wiele świadomych Bytów oraz istot o wysokim poziomie inteligencji) wnosiło i wnosi informacje celem wykorzystania ich w nowym kosmicznym programie stwarzania.
   Określone Energie i Świadomości, zwane bogami stworzenia [w pierwotnym projekcie tak zwani ELOHIM], są kosmicznymi programistami, którzy wydają na świat nowe formy i nowe rzeczywistości. Oni też testują, które wzorce są właściwe. W Kosmicznej Całości ich schematy są zawsze kompleksowe. Są takie czy inne! Wszystkie jednak wypełniają ważne zadania, więc nie starajmy się ich oceniać!
   W jednej z przybocznych stref Elohim stworzyli projekt “Ziemia i ludzkość”, który miał być potencjalnym wzorem dla wszystkich Świetlanych Istot. Model ten stworzono w północnym kompleksie konstelacji LUTNI. Opatrzono go nazwą OKO LUTNI. Pierwszy dzień stworzenia miał miejsce właśnie w tej strefie. To tu powołano do bytu pierwotny model ziemski! W początkowym stadium cały eksperyment przebiegał bardzo nieudolnie i dopiero powtórne “nowoodpalenie”, po którym planeta Ziemia stała się centralnym poligonem działań, zaczęło dawać wspaniale, wysoko jakościowe wyniki.
   Model ten zamanifestował się w programie genetycznym z dwunastoma heli-sami DNA. Nową boską istotą miała być manifestacja ADAMA , który po osiągnięciu pełnej dojrzałości miał samodzielnie rozprzestrzeniać Dzieło Stworzenia. Jednak w tej strefie – około 300 000 lat temu – umocnili swoją pozycję także inni bogowie-stwórcy, którzy za wszelką cenę chcieli przeforsować własny program i uczynić go obowiązującym modelem stwarzania. Późniejszy ziemski dramat był już tylko odzwierciedleniem tego, co rozegrało się w wyższych strefach Wszechświata! Nowi bogowie-stwórcy byli mistrzami genetyki. Doskonale znali się na programowaniu wzorców genów, tyle że zmierzali do innego celu i mieli przed oczami zupełnie inne perspektywy. Pomimo to i tu należy powstrzymać się od wartościowania, ponieważ wszystko i tak służyło jednemu wielkiemu celowi!
   Pierwotnie opracowany model człowieka wyposażonego w dwanaście helis został przekonstruowany do naszej obecnej rzeźby – do modelu z dwiema helisami DNA. Człowiek został więc zredukowany do istoty, która była w stanie walczyć jedynie o swoją biologiczną egzystencję. Niezawisłość wolnej woli, będąca symbolem tej strefy, została wprawdzie zachowana, jednak na skutek luk w świadomości przynosiła więcej strat i dramatów niż wśród naszych “bezwolnych” braci zwierząt, kierujących się jedynie instynktem.
   Ewolucja człowieka w kierunku doskonałej Całości postępuje bardzo wolno i z wielkimi trudnościami. Rozwój zewnętrznej formy świadomości, czyli ROZUMU, oraz zręczności manualnych umacnia jedynie zdolność przeżycia. Podążając za fałszywymi programami (hologramami), zaczęliśmy wykorzystywać nasze zdolności coraz bardziej destruktywnie, obciążając tym samym całokształt życia ziemskiego.

   Polubienie

   • Jest oczywiste, że wszystkim bogom-stwórcom przyświecał jeden cel: stworzyć określone rzeczywistości, będące niczym innym jak Energią rezonansu. Są więc istoty, które czują się niezmiernie szczęśliwe, kiedy ich harmonijne Energie wejdą w rezonans z podobnymi im wibracjami człowieka. Widząc to, ich stwórcy ogromnie się cieszą! Ale są też istoty nacechowane czymś innym – te, które opanowały ostatni ziemski cykl CZASU. CZAS-czterowymiarowy, wzorcowy program ewolucji; program globalnego uzdrowienia planety Ziemi. (Kalendarz Majów)
    Satysfakcję sprawiają im dysharmonijne Energie, a ich pożywką są negatywne emocje! Właśnie one szaleją teraz na Ziemi – na koniec cyklu CZASU, który jest jednocześnie końcem ich czasu. Rozpaczliwie szukają nowego lądowiska, aby ostatni raz zasiać swoje negatywne nasiona.
    Ponieważ cechą charakterystyczną istoty ludzkiej jest energia emocjonalna, staje się jasne, że zaczęły one eksperymentować z tą właśnie Energią. Ale pamiętajmy, że w ciągu ostatnich 300 000 lat na Ziemi działali też pozytywni mistrzowie, jednak tych negatywnych było dostatecznie wielu, aby narzucić Ziemi swój własny model.
    “Okupanci”, aby móc odżywiać się emocjami ziemskiego pochodzenia, zredukowali poziom świadomości już wtedy wysoko-rozwiniętej ludzkości, doprowadzając ją do stanu obecnego zamroczenia. W taki sposób staliśmy się bezwolnym narzędziem w rękach obcej manipulacji. Ponieważ planeta Ziemia znajduje się w niczym nie chronionej, eksperymentalnej strefie, ingerencja ta była dopuszczalna i absolutnie możliwa.
    Zgodnie z pierwotnym założeniem człowiek jest istotą wielowymiarowego rezonansu – swego rodzaju instrumentem ze skomplikowaną klawiaturą. Jeżeli jesteś panem swojego instrumentu, ty określasz, na którym z klawiszy chcesz zagrać, Jeżeli coś przeoczysz, znajdzie się wielu, aby podstawić ci swoje nuty i wykorzystać twój instrument do odegrania własnych utworów. Czyż nie wystarczająco dużo obcych utworów zagrano na naszej filharmonii?
    Jako wspaniali muzycy jesteśmy w stanie sprowadzić najwybitniejszych artystów i razem z nimi stworzyć doskonałą orkiestrę. Dostojni bogowie-stwórcy, archaniołowie i inne wyższe istoty wciąż czekają na nasze zaproszenie, pragnąc stać się z nami jednością. Nasz wspólny potencjał byłby nieprawdopodobnie wielki! Naszym celem jest ODNALEZIENIE SIĘ W TU-I-TERAZ i zaprzestanie honorowania umów których nie zawieraliśmy.

    Polubienie

    • teczowe pierdoly, szaraki nas żra porywają i gwalca miliony bialych ma traume przez to a ty tu pieprzysz o zlych istotach rezonansie i uj jeszcze wie co, za karabin i strzelac do araba to jest numero uno bo za chwile nie będziesz miał nawet ciala żeby wyrazac te teczowe idee

     Polubienie

   • do bani z tymi programistami jak wszystkie wzorce musza zabijac inne wzorce żeby przezyc mi to bardziej wygląda na obce agentury ktore kaza programistom programować wg ich diabelicznego widzimisia

    Polubienie

    • Wiedza przedstawiona powyżej nie jest wytworem ani moim, ani umysłu współczesnego człowieka, ale wiedzą wypływającą bezpośrednio z Praw Kosmicznych, do których dostęp umożliwili nam między innymi Majowie oraz Sumerowie. Nadszedł czas, by mądrość ta dotarła również do Ciebie. Nadszedł czas, abyś TY SAM zrozumiał prawa Wszechświata, abyś z własnej, nieprzymuszonej woli zechciał otworzyć się na prawdę, znalazł swoje miejsce, ustalił prakorzenie.
     Uproszczona wiedza została zapisana przez Kosmiczne Świadomości w świecie Majów, aby każdy, mógł ją sobie przyswoić tak, by przygotować się na nadchodzące zmiany – zmiany otaczającego nas świata. Ty – jako jednostka – możesz doprowadzić do uzdrowienia Całości. Ty sam, wykorzystując potęgę własnego umysłu, możesz zmienić otaczającą Cię rzeczywistość. Tylko TY! Żaden guru! Żadne prawa rządzące w naszym świecie!
     Informacje zawarte w tym artykule nie mają nic wspólnego z jakąkolwiek religią, ideologią czy sektą! Przekazywana tutaj wiedza – to bez wątpienia głęboko spirytualny przekaz, pochodzący z płaszczyzny duchowej – z płaszczyzny ABSOLUTNEJ WOLNOŚCI – który dziś zapukał do twojego trójwymiarowego wzorca świadomości.

     Polubienie

    • Mam tylko pytanie – jak zrobić, żeby demony mnie nie zabiły? W końcu one mają na tyle bystry okięłżnik manipulacji, że mogą okiełznać byle człowieka, by działał zgodnie z zasadami – często te nerwowe demony po prostu zabijają tego, kto się im przeciwstawia. Już raz nadepnąłem jednemu na odcisk – konkretnie rok temu, i teraz bardzo umiarkowanie czytam prawdę, a główny swój czas powierzam kreatywności sprzed lat.

     Polubienie

    • i wyobraz sobie ze ten 3d wzorzec zagryzł dzisiaj wzorzec araba, czy na tym to polega ? znasz jakies techniki żeby można było więcej tych arabskich postaci 3d unicestwiać ? ile mam zyc jako wzorzec ? no nie chciałbym tak od razu game over, rozumiesz chyba

     Polubienie

 2. Underneath the world built by reason
  Lay the foundations of a different
  Perception
  Putting light on a brand new horizon
  Remodeling our own
  Life’s conception
  Opening views of another dimension
  Revealing a home of
  Outstanding proportions
  Radiating from one’s own reflection
  Energy’s
  Nucleus height density concentration
  Feeling incomplete before the meeting

  While the rest of me wants to gather

  Sociability, sensibility
  Clear out charm of world illusions

  Philanthropy to felicity, so why can’t we live with one another
  Dissolved,
  Diluted, restored and regrouped
  Waiting for crystallization
  Reunion of
  Different principles
  Leading to cohesion and different conclusions
  Fundamental
  And perennial
  The law of movement intersideral
  One small
  Step, one giant step,
  Independent and connected
  Thought-
  Omnipotence giving the access
  To your own soul, to other galaxies
  At
  Your own depth, reality
  Subject to hazard
  Susceptibility
  Emotionally, physically
  Bound and tied

  Understanding before standing
  Always digging your views a
  Little deeper
  Vision and dream accorded with one another

  Giving an answer to all you wonder
  Sun on your soul is significant to your
  Own environment
  See through the night
  With an open mind
  Catch up whit the light, your way you’ll find
  Feeling
  Incomplete before the meeting
  While the rest of me wants to gather

  Sociability, sensibility
  Clear out charm of world illusions
  Philanthropy
  To felicity, so why can’t we live with one another
  Dissolved, diluted,
  Restored and regrouped
  Waiting for crystallization
  Reunion of different
  Principles leading to cohesion and different conclusions

  Polubienie

 3. Niektórzy zostają, inni odchodzą,
  Niektórzy przychodzą, inni odchodzą
  Nabierz powietrza
  I przeanalizuj swój plan
  Jeśli spróbujesz, zapamiętasz
  Nikt nie zaprzeczy odpowiedniej drodze.

  Jeden po drugim przyszliśmy
  I tańczyliśmy w kółko noc i dzień
  Jeden po drugim zagraliśmy swoje tury
  odchodząc i zostawiając kolejny dzień.

  Niektórzy zostają, inni odchodzą,
  Niektórzy przychodzą, inni odchodzą
  Niedzielenie się z nikim radością sprawia ból.

  Jeden po drugim przyszliśmy
  I tańczyliśmy w kółko noc i dzień
  Jeden po drugim zagraliśmy swoje tury
  odchodząc i zostawiając kolejny dzień.

  Nabierz powietrza
  I przeanalizuj swój plan
  Nabierz powietrza
  I wypowiedz swoje życzenie
  Jeśli spróbujesz, zapamiętasz.

  Serce jest silne
  I daje Ci ciepło
  Którego odległość
  Nigdy nie ochłodzi.

  Jeden po drugim przyszliśmy
  I tańczyliśmy w kółko noc i dzień
  Jeden po drugim zagraliśmy swoje tury
  odchodząc i zostawiając kolejny dzień.

  Polubienie

 4. Nagła łaska osiąga duszę miliona twarzy
  W stronę słońca nie ma drogi przez

  Wnętrze galaktyki
  Dodatkowe światło delty

  Tocząc i żeglując
  Lecąc i idąc
  Ruch ustawiony jest na jak najdalszy punkt

  By przebyć więcej niż czas…

  Tocząc i żeglując
  Lecąc i idąc
  Ruch ustawiony jest na jak najdalszy punkt
  Konfrontacja wzoru umysłu
  Ekstrapolacja pustej nicości
  … stworzenie

  Wnętrze galaktyki
  Dodatkowe światło delty

  Polubienie

 5. http://www.tekstowo.pl/piosenka,samael,slavocracy.html

  Chociaż tyle będzie musiał zapłacić,
  Jednemu człowiekowi stojącemu na jego drodze,
  Mamy coś czemu nikt nie zaprzeczy.
  Pierwszeństwo jednego nad innymi.

  Czy istnieje coś innego poza śwadomością?
  Nigdy nie chcieliśmy aby był prawdziwy.
  Czy w głębi nie pragniemy tego wszyscy?
  Co sprawia, że człowiek wygrywa?

  Chciałbym móc chwycić cię za rękę.
  Poprowadzić przez rozmazane wizje
  I dać Ci dostęp do samego siebie.

  Między „czymś” i „niczym”
  Istnieje wiele sposobów, by być.
  Życie jest pełne różnic
  I takie powinno być społeczeństwo.

  Nadzieja jest paliwem, które dostajemy za darmo.
  Życie wymaga zabezpieczeń.
  Więc dlaczego tych dwoje jest zawsze używanych
  Tak, jak gdyby byli narzędziami mocy?

  Chciałbym móc chwycić cię za rękę.
  Poprowadzić przez rozmazane wizje
  I umożliwić dostęp do samego siebie.

  Śpi z szeroko otwartymi oczami,
  Gdy ktoś inny przejmuje władzę
  By prowadzić
  na swój własny sposób.

  Chciałbym móc chwycić cię za rękę.
  Poprowadzić przez rozmazane wizje
  I umożliwić dostęp do samego siebie.

  Chciałbym móc chwycić cię za rękę.
  Poprowadzić przez rozmazane wizje
  I umożliwić dostęp do samego siebie.

  Polubienie

 6. Kefir! – co Ty robisz!
  Ciężko było mi to przeczytać, ale przeczytałem – ogladnąc całości nie mogłem
  Braki zrozumienia prowadzą do pułapek umysłowych i to właśnie jedna z nich!
  Jeśli Ci powiem ze szatan nie jest zły – czy zgodzisz sie ze mną? Zapewne nie! Zostałeś wychowany w kulturze nasiaknietej klimatem KK. Kim jest szatan dla nich? Łaskawca i dobrodziej! Tyle duszyczek ile on [a właściwie mit o nim] przyprowadził im do golenia nie zrobił nikt. Zrodzili ten mit i obraz by kierowac ludźmi poprzez strach, a nie miłość. Nasiąknałeś tym gównem i nie umiesz sie z tego wyzwolić! Proszę jednak nie siej tego dalej!
  Nie wiem na jakim etapie poznania jesteś, ale chcę bys gdzieś zajrzał. Nie mam pojęcia czy zrozumiesz [nie jest proste] ale zachęcam. Mnie otworzyło oczka na wiele spraw. To jest blog Ciemnanoc i wejdź w Mandalę cienia.. Robi rewolucje w glowie a jednoczesnie układa. Jest napisany na wysokim poziomie i moze stanowić problem!Przeczytaj i zrozum choć pierwszy artykuł
  Powiem tu trochę byscie zrozumieli. To co jedni nazywaja Bogiem inni Absolutem wcale nie jest takie piekne jasne i bielutkie. Przechodząc przez nas nasze ego nastepuje rozdwojenie. Tu własnie mamy początek podziałów na dobro – zło, jasność – ciemność, miłość – nienawiść, anioły -, demony.To sa nasze usilne próby opisanie tego co jest nie do opisania. Tu sa początki wszystkich religii [szczególnie monoteistycznych]
  To co opisujesz i przedstawiasz w filmie jest nic nie warte, bo jest sprzed progu. Nie ma prawdziwego zrozumienia! jest powierzchowne
  Moim zdaniem szatan – ten znienawidzony i zły, wcale nie jest zły. Jest niezrozumiałym cieniem boga którego my ludzie nie potrafimy pojąć. Jako cząstka boga wykonuje [bardzo sumiennie] powierzone mu zadania. Gdyby go nie było to wiedziałbyś co to dobro? Nie – bo nie miałbys punktu odniesienia! KK zrobił z ludzi idiotów i czerpie z tego zyski. Zostaliśmy w tym wychowani i wprost nasiakneliśmy tym – wiec dlatego tak ciężko sie przez to przebić. Ja od momentu kiedy się za to wziąłem przebijałem się przez dwa lata. Powiem wam cos ciekawego – coś co niewielu rozumie. Bóg ma wiele cieni i jednym z nich jest Sorat. Ma taką cechę że – udaje Boga, Moim prywatnym zdaniem [podzielaja je inne swiadome osoby] KK wyznaje wiarę właśnie w niego. Nie potrafili się przebic zrozumieć i pociągneli za sobą rzeszę ludzi. Zawsze wiedzialem ze utrudniają dostep do prawdziwego Boga. Dopiero ostatnio zrozumialem – dlaczego. Nie widzac go nie moga do niego prowadzić – to oczywiste! Boli mnie jednak to, ze trzymaja tych ludzi kurczowo przy sobie i nie pozwalaja rozwijać sie dalej.
  Zachęcam was wszystkich do ruszenia fascynujacą droga poznania. Jest długa i ciężka, ale daje wielką satysfakcje.
  Pozdrawiam Bogdan

  Polubienie

 7. http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/polska-przylacza-sie-walki-gotowka-ustalono-sankcje-za-transakcje-gotowkowe

  „Prawo, które oficjalnie jest wymierzone w oszustów podatkowych stosujących karuzele VAT i inne optymalizacje, zapewne po prostu utrudni życie niektórym branżom, w których zawieranie transakcji gotówkowych stosowane jest do dzisiaj. Teraz będzie trzeba wysyłać przelewy, które krążą potem po serwerach i mimo, że lecą z prędkością światła do nadawców dochodzą niekiedy z kilkudniowym poślizgiem. Nowy rząd planuje wprowadzenie od przyszłego roku kilkukrotnie mniejszego limitu rozliczeń gotówkowych – 15 tysięcy złotych. Prawo wchodzi od 1 stycznia 2017 roku.

  Gotówka od dawna przeszkadza rządzącym. Trudno sę dziwić, bo to ostatni bastion wolności, który zdaniem naszych rządzących, daje za duże pole manewru. To dzięki gotówce, ludzie zachowują szansę do tworzenia alternatywnego obrotu gospodarczego, nienawidzonego przez rząd i zwalczanego. Nazywa się to pejoratywnym rzekomo określeniem – „szara strefa”, a metodą na jej zwalczanie jest właśnie stopniowa likwidacja gotówki. Wielka „szara strefa” we Włoszech jest „zwalczana” limitem transakcji gotówkowych na śmiesznie niskim poziomie 1000 euro, ale trudno powiedzieć, aby święcono tam jakieś fiskalne triumfy.

  Rozpowszechniają się też płatności zbliżeniowe i jest to wygodne oraz przyspiesza obsługę. Wchodzą też nowe technologie umożliwiające płacenie za pomocą telefonu komórkowego. To ta sama technologia co chipy w kartach i można ją stosować na tych samych terminalach zbliżeniowych.

  Na pozycję lidera likwidatorów gotówki wysuwa się Szwecja. Ten kraj bardzo szybko zaimplementował technologię zbliżeniową RFID. Co ciekawe to właśnie Szwedzi wprowadzili w 1661 roku jako pierwsi banknoty. Teraz to oni będą prawdopodobnie pierwszym krajem, który zmierza w kierunku ich likwidacji. Podobno nawet szwedzkie kościoły są już przygotowane do pobierania datków od wiernych w formie bezgotówkowej.

  Jak podkreślają przeciwnicy gotówki, jest wiele powodów, aby zlikwidować tradycyjne pieniądze. Przede wszystkim ich zdaniem są nieporęczne, ciężkie i brudne. Poza tym transakcje zawierane z ich wykorzystaniem nie są automatycznie zapisywane, co utrudnia ich klasyfikację i sprzyja rozwojowi szarej strefy oraz przestępczości.

  Ucisk fiskalny jest nieskuteczny właśnie, dlatego, że istnieje jeszcze gotówka. Trudno się, zatem dziwić, że snute są plany jej wycofania. Wystarczy wprowadzić odpowiedni monitoring transakcji i zobowiązać ustawowo każdy punkt usługowy i handlowy do posiadania czytników. Potem redukować stopniowo ilość bankomatów. Gdy zaczną znikać z ulic będzie to znaczyło, że to ostatnia faza stworzenia społeczeństwa bezgotówkowego.

  Pieniądze już teraz są w większości tylko zapisami księgowymi, a gdy uda się wyeliminować gotówkę stałyby się tworem zupełnie wirtualnym. Jeśli rządy na świecie będą zdeterminowane aby utrudnić ludziom korzystania z gotówki oznaczać to będzie rozszerzenie totalitarnego ucisku. Można się domyślić, że każdy przeciwnik likwidacji takiej formy płatności będzie klasyfikowany, jako potencjalny przestępca, bo przecież praworządni obywatele nie mają nic do ukrycia.”

  Polubienie

 8. https://zenforest.wordpress.com/2007/12/30/szatan-nie-zyje-bog-nie-zyje-punkt-widzenia-osho/

  „Bóg nie żyje. Szatan nie żyje.
  Ich śmierć jest konieczna, żebyś ty mógł żyć.
  Jeśli oni żyją, ty jesteś martwy, uwięziony z obu stron.

  Chcę, aby człowiek był wolny, stał się indywidualnością. Religia nie może wykorzystywać twoich psychologicznych potrzeb. Zintegrowany człowiek jest samowystarczalny, gdyż jest całością. Całością tak wypełnioną, że nie potrzebuje figurki ojca gdzieś w Niebie. Pragnę, aby człowiek był tak szczęśliwy w TYM momencie, żeby nie istniało dla niego jutro. Jutro nie istnieje dla zintegrowanego człowieka, nie można nim manipulować dziecinnymi grami typu: zrób to, a pójdziesz do Nieba, nie rób tamtego, bo spłoniesz w piekle.
  Religie mówią: wyrzeknij się.
  Ja mówię: raduj się.
  Chcę, aby moi ludzie wypełnili świat śmiechem, radością, tańcem i pieśnią. Nie szukamy żadnego raju, próbujemy stworzyć go tu i teraz.
  Nauczam nie religii, lecz religijności, a ta nie ma nic wspólnego z Bogiem, diabłami, Niebem i piekłem. Jest płynącą rzeką, a nie martwym głazem. Jest wartością, która zawiera w sobie ufność, szczerość, naturalność i kochające serce. Do tego nie są potrzebne święte księgi, mesjasze, kościoły, papieże i księża.
  Gdy człowiek kocha cały kosmos, drzewa, rzeki, oceany, gwiazdy i chmury, wtedy wie, że modlitwa to nie słowa.
  Jestem przeciwny modlitwie, popieram medytację. Modlitwa to biznes, handel z bogiem. Modlitwa opiera się na słowach. Znowu będziesz gadał, piał hymny, powtarzał mantry.
  Podczas medytacji, wszystkie słowa muszą być odrzucone, nawet na kilka chwil. I podczas tych chwil spływa na ciebie szczęście, zalewa cię cały wszechświat.
  Człowieka nauczono by tłumił seks, by tłumił gniew, by tłumił wszystko i próbował się uśmiechać, nosić maskę, tworzyć fałszywą osobowość. Głęboko wewnątrz siedzisz na wulkanie, a na zewnątrz jesteś uśmiechnięty. Ten uśmiech jest fałszywy, namalowany.
  Nie uczę cię tłumienia. Uczę cię zrozumienia. Zrozum gniew, obserwuj gniew, bądź świadomy gniewu. Nie rób nic – po prostu pozwól mu znaleźć się na wprost ciebie. Spójrz głęboko i nagle zrozumiesz, że przez obserwację dokonuje się przemiana. Gniew zamienia się we współczucie.

  Człowiek jest bezradny w obcym, nieprzyjaznym świecie.
  W świecie nie tylko nieznanym, ale i niepoznawalnym. Ta ciemność, te chmury nieznanego wstrząsają ludzkim umysłem. I ten musi się na czymś wesprzeć, musi stworzyć wiedzę. Nawet, jeśli ta wiedza nie jest prawdziwą wiedzą, to jednak daje ci poczucie, że jesteś tego świata panem. Przynajmniej możesz bawić się słowami i za ich pomocą stwarzać iluzję własnej siły. To jest właśnie to, co czyni metafizyka. Daje ci ona iluzję wiedzy tam, gdzie żadna wiedza tak naprawdę nie istnieje.

  Metafizyka – słowa takie jak „bóg”, „nirwana”, „oświecenie” stają się niemal rzeczami. Zaczynasz wierzyć w słowa. A metafizyka jest nie tylko nonsensem, ale także szaleństwem, w którym oczywiście jest metoda. Metafizycy nieprzerwanie budują ze słów drapacze chmur, istną wieżę bąbel.
  I gdy już raz usidlą cię słowa, wtedy rzeczywistość oddala się od ciebie. Zaczynasz żyć ukryty za murem słów.
  Pewien robotnik został śmiertelnie ranny. Wezwano do niego księdza, który swą ostatnią posługę rozpoczął od pytań: „czy wierzysz w boga ojca?”, „czy wierzysz w boga syna?”, „czy wierzysz w ducha świętego?”. Człowiek popatrzył na zebranych i mruknął: „ja tu umieram, a ten facet zadaje mi jakieś zagadki”.
  Życic jest ciągle we władaniu śmierci. Nie trać czasu na słowa i zagadki.
  Trzeba pozbyć się wszystkich doktryn, ksiąg, teorii, gdyż chodzi o pozbycie się własnego ego. Trzeba pozbyć się słów, by stanąć twarzą w twarz z prawdą.

  […]

  Kiedy ktoś przychod­zi i mówi, że szuka Boga, widzę w jego oczach błysk ego – potępienie świata. Widzę jego dumę, on przecież nie jest zwykłym człowiekiem, nie należy do przeciętności, jest wyjątkowy, nadzwyczajny. Nie szuka pieniędzy, szuka medytacji. Nie szuka czegoś materialnego, szuka czegoś duchowego.

  Łatwo jest zmieniać przedmiot pragnienia, ale nie prowadzi to do przemiany.
  Pragniesz pieniędzy, władzy, potem zmieniasz przedmiot prag­nienia i zaczynasz pragnąć Boga. Ale sam pozostajesz taki sam, gdyż ciągle pragniesz. Zasadnicza zmiana ma dokonać się w twojej podmiotowości, a nie w przedmiocie pragnienia.

  Odrzuciłeś świat. Teraz szukasz Boga. Odrzuć proszę, także Boga. Będzie to wyglądało trochę niereligijnie, ale tak nie jest.

  Niech życie będzie twoim jedynym bogiem. Żaden inny bóg nie jest potrzebny, gdyż wszyscy inni bogowie są ludzkim wymysłem. Albert Einstein powiedział: „jestem głęboko religijnym niewierzącym.” Istotnie. Religijna osoba nie może być wierząca. Wiara jest jak rękawiczka, otacza cię i nigdy nie dotykasz życia bezpośrednio. Osoba religijna jest naga w tym właśnie znaczeniu: nie jest otoczona pancerzem wiary. Dotyka bezpośrednio życia.

  Boga nie ma.
  Jest życie.
  Proszę, nie szukaj boga.
  Nirwany nie ma.
  Jest życie.
  Proszę, nie szukaj nirwany.

  Jeśli zaprzestaniesz szukania nirwany, od­najdziesz ją ukrytą w samym życiu. Jeśli zaprzestaniesz szukania boga, od­najdziesz go w każdej cząsteczce, w każdej chwili życia. Bóg to inna nazwa życia. Nirwana to inna nazwa życia.”

  Polubienie

 9. Tu w ciemności w której leżę
  Depresja ciężka w swojej wadze
  A moje ciało pragnie odejść
  Aby zaśpiewać swą ostatnią laudację
  Moi synowie, kocham was na wieki
  I chociaż droga kusi ponownie
  Widzę szkody jakie wyrządziłem
  Poszukując odkupienia
  Ale jestem tylko załamanym człowiekiem
  Którego dusza krzyczy aby zrozumieć
  Jak szaleństwo niszczy mnie
  Na scenie na zgiętym kolanie
  Krzyczę głośno do niebios
  Ta odpowiedź niema, pozbawiona miłości
  Staram się nie popaść w niełaskę
  Ani nie śpiewać hymnów mojej zniewagi

  Budujemy katedry dla naszego bólu
  Tworzymy pomniki by osiągnąć
  Wolność od wszelkich blizn i grzechów
  Abyśmy nie utonęli w naszej wewnętrznej ciemności

  Tajemnice, zapomniane akordy
  Uderzam w struny na próżno by ucieszyć Pana
  Ale on nigdy nie udzielił mi odpowiedzi
  Moja wiara zanikła na wieczność
  W pustych ludziach którzy przechodzą obok
  Nieszczęścia wszystkich mylnych religii
  Lecz teraz zacieniony welon opada
  Uważajcie, trąba wzywa do działania
  Więc módl się do muzyki, wybuduj ołtarz
  Czcij ją w tych ciężkich czasach
  Wypełnij swoje serce każdą nutą
  Ciesz się nią i wypuść dalej
  Bo Bóg jest w tym kluczu wiolinowym i brzmieniu
  Zbawienie znajdziesz samotnie
  Nawiedzany przez jej melodię
  Muzyka- ona cię uwolni
  Niech cię uwolni

  Budujemy katedry dla naszego bólu
  Tworzymy pomniki by osiągnąć
  Wolność od wszelkich blizn i grzechów
  Abyśmy nie utonęli w naszej wewnętrznej ciemności

  Muzyko, moja zbawczyni (ocal mnie)

  Budujemy katedry dla naszego bólu
  Tworzymy pomniki by osiągnąć
  Wolność od wszelkich blizn i grzechów
  Abyśmy nie utonęli w naszej wewnętrznej ciemności

  ………………………
  ❤ …\m/^-^\m/… genialna nuta, kapitalny tekst, znakomity klip, kręcony w czeskiej Pradze 🙂

  Polubienie

  • brrr… tylko dzieciom puszczac… posłuchaj słoneczko Wodeckiego, Dabrowskiego cos np do zakochania… to jest muza a nie ten syf amerykanski zasmiecajacy blog, te twoje teksty to kabaret skeczow meczacych

   Polubione przez 1 osoba

   • Dodałbym jeszcze Rynkowskiego i pewnie wielu innych.A co do Sanctusa…
    Kto z kim/czym przestaje takim się staje (w tym przypadku:z muzyką o bardzo
    niskiej wibracji).Powiedz mi czego słuchasz,a powiem ci kim jesteś.Dowód:
    następny wpis.

    Polubienie

    • Następny wpis Sanctusa zniknął.Był to krótki film,na którym jakiś stary
     menel powtarza kilkakrotnie:pierdol się…

     Polubienie

    • Wizje chodźcie do mnie
     Blisko najbliżej
     Zostańcie w mojej głowie
     Najdziksze sny
     Oto jest wasza scena
     Reflektor niżej
     Korowód moich marzeń
     Wiruje, lśni

     Skąd wziął się ten śnieg
     Pośrodku lata
     Skąd ten saksofon, który
     Pod czaszką gra
     Już eksplodują lustra
     Całego świata
     I nieskończenie wolno
     Pulsuje czas

     Nadciąga noc komety
     Ognistych meteorów deszcz
     Nie dowiesz się z gazety
     Kto przeżyje swoją śmierć

     Blaski odblaski powódź pozłoty
     Krzyże południa
     I gwiezdny pył
     Stosy diamentów
     Co zimnym światłem
     Będą się palić
     Do kresu dni

     Nadciąga noc komety
     Ognistych meteorów deszcz
     Nie dowiesz się z gazety
     Kto przeżyje swoją śmierć

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Bladą dłonią świt
     Otrze pot i łzy
     Koszmar minie
     Znikną duszne sny

     Polubienie

    • tekst proroczy muza genialna tylko szkoda ze to kopia ukraińskiej kapeli ale moim zdaniem zaśpiewane/zagrane dużo lepiej, dużo jest takich surowych zerzniec np solówki holdysa, kiedyś myslaem ze perfect leci w stanach a tu niespodzianka zespol z lat 60tych czy cos na ale coz, mogliby przynajmniej wspomnieć ze to nie ich no ale wtedy byliby kapela do resauracji a nie na hale

     Polubienie

    • młody to gupi, co zrobić, musi to gowno przejść, to jest jak cpanie koki jak nie siegnie dna – proby samobójcze itd. to się nie nauczy

     Polubienie

 10. przyszły dziś do mnie dwie myśli:
  1. ponoć w kanadzie, jakiejś książce użyto słowa „polskie ss”, nie tak dawno ruscy mówili o polskich obozach, nie tak dawno dawno obawa mówił o polskich obozach, … z ostatnich dwóch latach wielu przywódców mówi o polskiej winie za zbrodnie wojenne. pamiętam, że kwaśniewski też przepraszał za polaków, że z rąk Polaków zginęli Polacy. to jedna myśl

  2. szukają jakiegoś gościa, co niby pokroił i spalił babkę w wawie. no ok. ale żeby we wszystkich mediach o tym gadać? i już listem gończym go szukać? i policja już wie że gość już jest za granicą? i wiedzą – bo mówił wczoraj jakiś rzecznik policji – że morderstwo nie było to na tel seksualnym? zresztą, to są błahe sprawy. istotą tego cyrku jest fakt, że to syn jakiegoś poznańskiego prokuratora. a naszła mnie ta cała myśl, jak sobie przypomniałem, ze jakieś dwa miesiące temu, może mniej, jakiś synek zamordował swoją matkę, wysoko postawioną krakowską. prokuratorkę okręgową,

  ———————–

  1. chyba już wiadomo, dlaczego są obozy na terenie Polski? świat na naszych oczach obróci się przeciw nam, zwłaszcza, że jak mówi Roni ma to być miejsce „zarządu NOW”. Polska, to miejsce, gdzie ostatnia wojna pochłonęła zbyt wiele ludzkich istot i było miejscem prawdziwej męki. begolio wkrótce przywoła demona na światowych dniach młodzieży – jak z przysłowia, feniks odrodzi się z popiołów. to będzie istny spektakl okultystyczny w tym kraju. być może sprorokują się jego słowa, które bergolio wypowiedział jakieś 2-3 lata temu, że właśnie tyle zostało mu życia,

  2. wydaje mi się, że służby wyłączają prokuratorów, i może innych – ale o tym na razie cicho – ciekawe, kto?

  co wy na to?

  Polubienie

  • z tych spotkan młodzieży tylko aids, zika i metysy się rodza i później nie wiadomo co z takim gownem zrobić patrzeć się na to nie da zastrzelic nielegalne i sam metys ma kompleksy choruje cierpi psychicznie, po mojemu zamknąć granice i pasy cnoty pozakladac na szyfr który tylko opiekun czy rodzic zna dla lasek 12-18, nie ma zadnej potrzeby spotykać się z innymi rasami ani podrozowac, te wszystkie switowe zloty to podstępny plan oswajania z arabami i murzynami, jak nas tu będą podstepnie zalewac to mlodzoez będzie witac kwiatami i kondonami i tylko takie 40latki jak ja będą za tym biegac i sprejowac to to jak mole w kuchni, wlasnie mi przyszlo do glowy jakby poinstalowac wszedzie takie samoprzylepne tasmy na ciapatych i ich tam przyklejac żeby zdychali na nich z głodu i pokazywać dzieciom jak ludzkie mole koncza jak leca do maki… to zamiast np oglądania dzizusa trupa na kolku, tak dla urozmaicenia dziecku dnia

   Polubienie

  • swiatowe dni mlodziezy moga okazac sie tylko pretekstem do zainstalowania uchodzcow arabskich w ramach integracji europejskiej oraz poszerzania wartosci europejskich o te islamskie zwyczaje.Zapewne feministki beda zadowolone ale do pewnego momentu ,bo kwiaty i prezerwatywy rozdawane jako prezenty owi goscie- migranty ,beda mieli gdzies.Sluchajcie GMO on dobrze mowi na temat tego swiatowego burdel festiwalu.

   Polubienie

 11. hey Aniu, bergolio będzie i tyle

  „6”
  – 15 rocznica kanonizacji siostry faustyny („6”)
  – 15 rocznica WTC („6”)
  – 24 („6”) rocznica symulacji konfliktu polsko-rosyjskiego, opracowanego przez Rotschilda. opublikował to Richard Kugler, analityk RAND i twórca rozszerzenia NATO. Celem symulacji jest pokonanie wojsk Polskich przez Rosjan i instalacja naowego rządu polskiego. Okupacja dotyczy połowy Polski, wschodniej na granicy z Wisłą. Uderzenie od strony Białorusi z siłą 4:1 dla Rosji.
  – 96 rocznica bitwy warszawskiej („96”)
  – 1050 rocznica chrztu polski (utrata wyznaniowej suwerenności słowian) („966”)

  „7”
  – 25 rocznica formalnego powastania trójkąta weimarskiego (pierwsza spotkanie 28.VIII.1991). Nostradamus pisał o trzech antychrystach. Dwóch poprzednich antychrystów według Nostradamusa, to Napoleon, władał Francją, drugi to Hitler, władał Niemcami. Dwa państwa z tego trójkąta miały przywódców, których Nostradamus określił, jako antychrystów. To by oznaczało, że trzeci będzie z Polski
  – 43 rocznica (1973) założenia trójkąta weimarskiego przez Dawida Rockefellera (przedłużenie CFR). Dyrektorem zostaje Zbigniew Brzeziński
  – 77 rocznica agrsji Rosji na Polskę
  – 1.IX – 77 rocznica wybichu II wojny światowej („9”)

  „9”
  – 9.III – całkowite zaćmienie słońca („9”)
  – 9.V – przejście merkurego przed tarczą słońca („9”)
  – 2.VII – koncert Blak Sabath – Kraków („99” / „9”)
  – 8-9.VII – 27 szczyt nato – Warszawa („9”)
  – 18.VIII – półcieniowe zaćmienie księżyca („9”)
  – 1.IX – 77 rocznica wybichu II wojny światowej („9”)
  – 1.IX – obrączkowe zaćmienie słońca („9”)
  – 12.IX – 333 rocznica Victorii Wiedeńskiej („9”) Rok 1683 („9”) zapisał się w dziejach Polski i Europy jako jedno z najważniejszych i doniosłych wydarzeń. 12 września („9”) sprzymierzone wojska polskie, cesarstwa i Rzeszy Niemieckiej rozgromiły armię turecką oblegającą Wiedeń, zadając tym samym jedną z najbardziej dotkliwych klęsk Imperium Osmańskiemu dowodzonemu przez wezyra Kara Mustafę. Dla Europy był to kluczowy moment. Turecka, wielowiekowa walka o przeniesienie islamu do Europy została zahamowana. Polska była uznawana za „Przedmurze Chrześcijaństwa”, pełniąc rolę kraju, który powstrzymywał ekspansję islamizacji Europy, w czym wiktoria wiedeńska miała kluczowe znaczenie.

  – 9 rocznica reanimacji B’nai B’rith (Loża Polin) w Polsce (reanimacja 9.IX.2007 – „999” / „9”)
  – 27 rocznica okrągłego stołu (1989 – „999” / „9”)
  – 36 rocznica solidarności (1980 – „99” / „9”)
  – 72 rocznica powstania warszawskiego (1944 – „99” / „9”)

  „13”
  Biblia wyróżnia 13 jako rebelię przeciwko ustanowionym porządkom, rebelię Szatana.
  W okultyzmie 6 oznacza człowieka, 7 boską perfekcję. Osoba która w celu osiągnięcia perfekcji (boskości, illuminacji) zaczyna wspinać się po „Drabinie Jakuba”, ma do przebycia 13 stopni (6+7=13) („13”)
  – 76 rocznica bitwy o anglię („13”)
  – XIII festiwal kultury żydowskiej („13”)

  „13” odwrócona
  – XXXI światowy dzień młodzieży (26-31.VII.2016)
  – okultystyczne logo „Anakh” – krzyż okultystyczny / „szóstka” – znak i liczba szatana + jajo feniksa wewnątrz
  – logo jest ilustracją słów „Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
  – temat przewodni MIŁOSIERDZIE. Symbolem jest iskra, o której wspomina św. Faustyna „Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: Polskę szczególnie umiłowałem, a jezeli posłuszna będzie woli mojej, wywyższę ją w potędzę i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne moje przyjście” (Dz. 1732) („13”)

  Aniu, kościół odgrywa w tym wszystkim kluczową rolę

  Polubienie

 12. SZOKUJĄCY DOKUMENT! TAJNE MIĘDZYNARODOWE MEMORANDUM, WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM 1 MAJA 2016 ROKU

  W dniach 25-29 czerwca 2014 roku w Strasburgu zostało podpisane tajne Międzynarodowe Memorandum, „ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ – Memorandum”, które wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r. Pełny tekst tego Memorandum, w tłumaczeniu z języka angielskiego na język grecki, umieszczono 14 sierpnia 2014 roku i ponownie opublikowano 6 września 2014 roku na portalu internetowym http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html
  z artykułem – komentarzem «ΣΟΚ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕΝΑΡΙΟ ΤΡΟΜΟΥ! Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣ», czyli „Szok! Czytajcie, to nie jest scenariusz terroryzmu! To zgoda wszystkich sił zła.”

  Memorandum – ΥΠΕΡΜΝΗΜΟΝΙΟ-MEMORANDUM dotyczy bezpośrednio Współpracy w dziedzinie polityki – zarządzania i religii między Unią Europejską a Rządem Greckim, Cerkwią w Konstantynopolu „Poza Istanbulem”, Chrześcijańskimi Cerkwiami Prawosławnymi, Kościołem Katolickim, Rządem Rosyjskim i Rządem Republiki Cypru.

  Sens niniejszego Memorandum sprowadza się do ustanowienia NOWEJ PLANETARNEJ RELIGII – nowej religii planetarnego – MUDANA RELIGIO ADUNATA wraz z nowym typem społeczeństwa, kultury, moralności, edukacji, opieki medycznej, a ściślej mówiąc, projektu kompletnej reorganizacji Cerkwi i społeczeństwa, stworzenie anty-Cerkwi i społeczeństwa – państwa Antychrysta. Dokument ten ujawnia przyczyny zachodzących obecnie wydarzeń w Grecji, Rosji, dowodzi niezbicie o pewnym jednolitym i mocnym węźle identyfikacji elektronicznej, homoseksualizmie, nowej moralności, edukacji i reformach religijnych. W świetle tego dokumentu zrozumiałymi stają się też transformacje w sferze edukacji religijnej, jak również przyczyny pośpiesznego zwołania w Konstantynopolu w 2016 roku w dniu Zesłania Ducha Świętego (Pięćdziesiątnicy) Wszechprawosławnego (Pan-prawosławnego) Soboru. Cel jest jeden – zniszczyć Cerkiew Prawosławną, przemienić ludzi w bydło.

  Znani hierarchowie, którzy podpisali to Memorandum, o ile rzeczywiście podpisali, do czego mamy wątpliwości, ponieważ wśród nich są podpisy takich prawdziwych pasterzy Cerkwi Chrystusowej jak archimandryty Efraima, metropolity Morfskiego Neofity, który jest uczniem Świętego Starca Paisiusza ze Św. Góry Athos, a także metropolity Vostrskiego Tymoteusza; to oni wyrazili całkowity brak wiary w Boga w Trójcy uwielbianego i czczonego, wyrzekli się swoimi podpisami Prawdziwego Boga i przygotowali sobie wieczne męki piekielne. Jednak, i my to podkreślamy, nie mamy wątpliwości o tym, że dokument ten jednak jest realnym „planem działania” sił masońskich, w dużej mierze wyjaśniającym reformy, już zrealizowane w naszym społeczeństwie.

  Memorandum podpisali:

  A. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Herman Van Robey

  B. Przedstawiciel rządu greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos

  C. Przedstawiciel Cerkwi w Konstantynopolu, poza Konstantynopolem, metropolita Ikonium Feoklitos, Azja Mniejsza

  D. Przedstawiciel słowiańskich patriarchatów i rządu rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokolamski, Rosja

  E. Przedstawiciel Świętej Góry Athos Igumen Efraim Vatopedski

  F. Przedstawiciel Cerkwi Cypru i rządu Cypru, metropolita Neofita Morfski i Trimifuncki Barnaba

  G. Przedstawiciel Cerkwi Antiocheńskiej, Eliasz Tripolski

  H. Przedstawiciel Cerkwi Aleksandrii, Bazyli Tripolski

  I. Przedstawiciel Cerkwi Jerozolimskiej Tymoteusz Vostrski

  ***

  TEKST MEMORANDUM (w skróconej wersji)

  WPROWADZENIE

  Podpisane w Strasburgu 25-29 czerwca 2014 r.

  Memorandum wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku i do 16 sierpnia 2020 r.

  Nasza odpowiedzialność i uprawnienia polegają na tym, aby wdrożyć Reformy w okresie obowiązywania Memorandum. Memorandum może przedłużyć swoje działanie lub może zacząć swoje stosowanie przed terminem.

  MEMORANDUM o Funduszach Ubezpieczeniowych w Grecji, na Cyprze i w Unii Europejskiej

  ARTYKUŁÓW 11
  Artykuł 1: Konsolidacja funduszy ubezpieczeniowych w Grecji do 09/18/2019,
  1. Socjalne zabezpieczenie Służby Zdrowia, Urząd Kredytowy
  2. Ubezpieczenie Rolnictwa i Pracy
  Artykuł 2: Konsolidacja Wypłat Emerytalnych w wysokości 560 € w dwóch etapach (2) od 30.09.2017 i 365 € do 30.9.2020
  Artykuł 3: Wydanie Karty Elektronicznej wszystkim osobom, ubezpieczonym w Jednolitym Systemie Elektronicznym w ciągu 365 dni. Po zakończeniu (terminu ważności) Karty, jest ona automatycznie aktualizowana w Instytucjach (Fundusze Ubezpieczeniowe) na kolejne 365 dni itd. Od 01.12.2017 należy zmienić Kartę.
  Artykuł 4: Urzędy zostają otwarte (pracują) we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. Instytuty pozostają otwarte we wszystkie niedziele w roku od 12 godz. od północy do 8 godz. (20-tej) po południu, z wyjątkiem 8 miesiąca. Realizacja reformy od 01.01.2017.
  Artykuł 5: Dniem wolnym dla organizacji ubezpieczeniowych jest sobota w ciągu całego roku.
  … ..
  Artykuł 11: Później należy dokonać połączenia Urzędów w jeden (1) od 16/8/2020

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w dziedzinie edukacji

  Artykułów 12
  Artykuł 1: Edukacja wielokulturowa we wszystkich placówkach edukacyjnych w kraju, od 9.11.2016.
  Artykuł 2: Anulowanie świąt religijnych i narodowych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, od 9.11.2017.
  Artykuł 3: Likwidacja cerkiewnego (religijnego) nauczania uczniów, od 11.11.2016
  Artykuł 4: Obowiązkowe nawiedzenie (wizyta) synagogi i meczetu islamskiego przez wychowanków szczebla szkoły z greckim językiem wykładowym (demotyką) i stopniowo na poziomie Gimnazjum i Liceum, od 11.11.2016.
  Artykuł 5: Wprowadzenie do poziomu wykształcenia szkoły z demotyką (szkoła podstawowa) lekcji na temat edukacji seksualnej, od 09.11.2016 i wydawanie bezpłatnych prezerwatyw dla wszystkich uczniów według poziomu edukacji w szkole podstawowej, od 10.11.2016.
  Artykuł 6: Rezygnacja z lekcji o greckiej historii, usunięcie informacji o Greckim Powstaniu, wprowadzenie lekcji o Europejskim Renesansie, poświęconej głównie pytaniom o Francuskiej i Włoskiej Rewolucji Garibaldiego w 1843 roku. Reforma rozpoczyna się od 11.12.2018.
  Artykuł 7: Praktyczna realizacja kursu edukacji seksualnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, od 11.12.2017.
  Art. 8: Zniesienie narodowych świąt i festiwali, od 16.10.2016
  Artykuł 10: Zniesienie Wydziałów Teologicznych na Uniwersytetach, od 16.10.2016. Przekształcając je w Wydziały Religioznawstwa jako Katedry Wydziału Filozofii. Usuniecie kursu edukacji religijnej na wszystkich poziomach edukacji szkolnej, począwszy od 09.11.2016, i wprowadzenie lekcji religioznawstwa, od 09.12.2016.
  Artykuł 11: Rezygnacja z wielu profesorów na różnych poziomach kształcenia i wprowadzenie Internetu, od 01.01.2017
  Artykuł 12:
  12 A: Wprowadzenie obrazów – slajdów na lekcjach edukacji seksualnej, od 19.09.2016.
  12 B: Wprowadzenie elektronicznej identyfikacji studentów (uczniów), od 20.09.2017.
  12 C: Wprowadzenie elektronicznych e-Baras (mamy tu na myśli jedynie kody kreskowe lub coś podobnego do nich) bezpieczeństwa we wszystkich szkołach i na uniwersytetach oraz wprowadzenie studentów-nauczycieli w szkołach i na uniwersytetach z Kartą Bezpieczeństwa.
  12 D: Przekształcenie placówek oświatowych i zakładów akademickich na miejsca o wolności seksualnej, od 17.09.2017
  12E: Wolność seksualna studentów, od 16.09.2016.

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO o Cerkwi (Kościele)

  Artykułów 15:
  Artykuł 1: Specjalny
  1A: Reforma Kościelnej (Cerkiewnej) Służby Bożej. W szczególności: czas, rozkład nabożeństw. Sezon zimowy: Sprawowanie Boskiej Liturgii (Mszy św.) w niedziele od 10 rano do 11:30. Sezon letni: Boska Liturgia (Msza św.) w niedzielę po południu, o 7:30 (19.30), o 9-tej wieczorem (21-ta). Reforma rozpoczyna się, od 17.10.2017.
  1B: Usunąć ikonostasy z cerkwi, od 26.10.2017.
  1C: Wprowadzenie ikon według wzorca epoki Odrodzenia – zastąpienie bizantyjskiej mentalności, od 01.03.2017: 1
  1D: Wprowadzenie organów – instrumentów muzycznych w Cerkwi, od 01.03.2017.
  Artykuł 2:
  2A: Znieść obowiązkowe noszenie strojów przez kapłanów poza kościołem (cerkwią) od 15.08.2017.
  2B. Usunięcie bród i włosów u duchowieństwa, od 1.5.2017.
  Artykuł 3: Rezygnacja z czuwania w poświęconych świątyniach i klasztorach, od 14.08.2018.
  Artykuł 4: Usunięcie Świętych – antysemitów, od 15/08/2016
  Artykuł 5: Wprowadzenie antyrasistowskiego kierunku kazań dla całego duchowieństwa, wszystkich stopni kapłańskich, od 15.09.2016.
  Art. 6: Usunięcie antysemickich śpiewów we wszystkich cerkwiach (kościołach) chrześcijańskich, od 16.09.2016
  Artykuł 7:
  7A: Usunąć Jutrznię w Chrześcijańskich Cerkwiach Prawosławnych, od 16.09.2016
  7B : Wprowadzenie nowych nabożeństw, następujących po sobie we wszystkich chrześcijańskich cerkwiach (kościołach), od 16.09.2017.
  7 C: Wprowadzenie świąt otaczającego środowiska w dniu 5 czerwca każdego roku i 21 grudnia oraz poświęconego Matce Ziemi – 14 kwietnia. Początek reformy 20.09.2016
  7D: Wprowadzenie święta żydowskiego Holokaustu, z określonym nabożeństwem dla wszystkich chrześcijańskich cerkwi (kościołów). Święto należy obchodzić (3) razy w roku, zwłaszcza 27 stycznia, 21 kwietnia, w drugą niedzielę (tygodniu?) po chrześcijańskiej Wielkanocy, zwaną Św. Tomasza. Początek reformy 01.07.2016.
  7 E:. Usunąć wszystkie narodowe święta wszystkich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich, od 15.7.2017
  Artykuł 8:
  8A: Zreformowanie wszystkich świąt chrześcijańskich Kościołów (Cerkwi) Chrześcijańskich (Uwaga: nie pisze się od jakiego czasu wprowadza się do stosowania).
  8B: Wprowadzenie nowych świąt w Kościele (Cerkwi) Chrześcijańskiej,
  8C: Usunąć niedostępność wejścia do wszystkich Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich, od 17.4.2017.
  8D: Wejście do ONZ, która będzie sprawować opiekę nad jedyną Chrześcijańską Cerkwią (Kościołem), od 15.07.2017.
  8E: Pytanie: Jerozolima stanie się stolicą duchową, od 01.05.2017.
  8 F: Dokonać zniesienia Patriarchatów Jerozolimy, Aleksandrii, Antiochii i Słowiańskich Patriarchatów, za wyjątkiem Patriarchatu Moskiewskiego, od 01.05.2017
  8 G: Pozostaną tylko trzy Patriarchaty Zjednoczonej Cerkwi (Kościoła) Chrześcijańskiego, to jest: Patriarchat Rosyjski, Patriarchat Rumuński i Patriarchat Konstantynopola, od 01.05.2016.
  8: Przemiana szkół cerkiewnych (kościelnych) na szkoły religioznawstwa we wszystkich Cerkwiach (Kościołach) Chrześcijańskich, od 17.7.2017.
  Artykuł 9
  9А: Otwarcie Chalkińskiej Szkoły Teologicznej (na wyspie Chalki w Turcji), od 17.7.2017.
  9 B: Grecka Cerkiew przejmuje opiekę nad utrzymaniem z funduszy własnych i Unii Europejskiej muzułmańskich domów modlitwy.
  9C: Także (Cerkiew Grecji) przejmuje opiekę nad buddyjskimi domami modlitwy i w ogóle wszystkich wierzeń religijnych, od 01.09.2016.
  9 D: Lekcje dla wszystkich wierzących wszystkich wyznań religijnych, we wszystkich ośrodkach religijnych, wszystkich Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów), od 20.09.2016
  Artykuł 10
  10 A: Wprowadzenie nowych wieloreligijnych nabożeństw z instrumentami muzycznymi we wszystkich Chrześcijańskich Cerkwiach (Kościołach), od 20.05.2017.
  10 B: Przyjmowanie we wszystkich świątyniach instrumentów muzycznych i organizacja koncertów, nie tylko religijnych, w świątyniach religijnych, od 20.10.2017
  10 C: Prowadzenie koncertów antyrasistowskich i antyfaszystowskich wewnątrz i na zewnątrz cerkwi (kościoła), jako regularnie prowadzonych przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie, od 01.05.2017.
  10 D: Zniesienie ZAKAZU WJAZDU na Świętą Górę Athos, od 01.06.2017
  10 E : Przyjęcie przez Chrześcijańskie Cerkwie (Kościoły) federalnych multiorganizacji, od 1.9.2017.
  10 F: Przyjęcie przez ONZ Rządu Światowego dla międzynarodowych stowarzyszeń, od 1.09.2018
  Artykuł 11
  11A: Przyjęcie przez Watykan pierwszej roli w Cerkwi (Kościele) Chrześcijańskim, od 15.08.2017.
  11B: Wprowadzenie Katolickich (tj. Papieskich) mnichów i katolickich klasztorów oraz mnichów ze starożytną grecką Liturgią na Świętą Górę, od 20.11.2017 do 18.08.2018.
  11C: Przyjęcie kolejki linowej na Świętej Górze – smart system (inteligentne systemy) – starożytnych kultowych posągów – przekształcenie Athosu w ekologiczny archaiczno – bizantyjski internat-państwo – z niezależnym zarządzaniem państwowym – przekształcenie go w nowy ośrodek nowego trendu chrześcijańskiego i nowej muzyki cerkiewnej (kościelnej), od 1.4.2018.
  Artykuł 12: Zgoda Chrześcijańskich Cerkwi (Kościołów) na to, że wchodzą one już do nowej ery, New Age (epoki), od 2016 roku
  Artykuł 13
  13A: Od 17.7.2017 przeniesienie Patriarchatu Ekumenicznego (Powszechnego) na wyspę Patmos w Grecji lub na Górę Athos, lub do Samotraki, czyli stworzenie trzech (3) ośrodków Patriarchatu Ekumenicznego.
  13 B: Ustanowienie liderów (przywódców) Cerkwi (Kościołów) Chrześcijańskich w wieku od 28 lat i starszych, od 11.1.2017.
  Artykuł 14
  14A: Organizacja sympozjów dotyczących problemów ekologii, konferencji i międzynarodowych stowarzyszeń na wyspach Grecji, a także na Cyprze i na Świętej Górze.
  14B: Zaakceptowanie przez Cerkwie (Kościoły) Chrześcijańskie likwidacji państw narodowych i tworzenie stowarzyszeń, takich jak multi-kraje, multi-ośrodki, multi-kulturowe, wielowyznaniowe i religijne państwa – formacje, takie jak Patriarchat Ekumeniczny, od 15.8.2017
  14 C: Likwidacja lektorów psalmów w chrześcijańskich cerkwiach (kościołach) i wprowadzenie chórów, od 16.10.2014 r.
  Artykuł 15
  15A: Powyższe porozumienia zostaną ratyfikowane przez Sobór Powszechny Chrześcijańskiej Cerkwi Prawosławnej, od 19.6.2016 do 09.07.2016.

  Powyższe umowy zostały ratyfikowane przez:
  • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
  • Przedstawiciel Rządu Greckiego Minister Edukacji Andreas Loverdos
  • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
  • Przedstawiciel Świętej Góry opat Efraim
  • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
  • Dla Patriarchatu Jerozolimy metropolita Vostryjski Tymoteusz
  • Dla Patriarchatu Aleksandrii arcybiskup Basyli Tripolski
  • Dla Patriarchatu Antiochii, arcybiskup Eliasz Tripolski
  • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
  • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper

  15B: Przejęcie od Patriarchatu Jerozolimy wszystkich chrześcijańskich miejsc pielgrzymek w celu przekazania ich czterem administracyjno – zarządzającym organom: ONZ, UNESCO, Cerkiew Rosyjska, Watykan, rozpoczęcie realizacji od 01.05.2017.
  15 C: Artykuł wyjaśniający: wszystkie części składowe majątku będą pod bezpośrednim zarządem wyżej wymienionych Chrześcijańskich Cerkwi Prawosławnych, Kościołów wraz z władzami państwowymi i ponadpaństwowymi.

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie szpitali i opieki zdrowotnej

  Artykułów 8
  Artykuł 1: Szpitale zostaną podzielone dla ludzi starszych i młodych według wieku. Będą oni badani i leczeni w różnych miejscach, od 08.09.2017.
  Artykuł 2: Wejście do szpitala możliwe tylko z kartą ubezpieczeniową, w przeciwnym razie wejście będzie zakazane, od 8.9.2017.
  Artykuł 3:
  3A: Szpitale, jak zostanie ustalone, od 01.08.2017
  3B. Utworzenie specjalistycznych szpitali więziennych, od 16.9.2017
  Artykuł 5: Elektroniczna identyfikacja obywateli od 17.6.2017 dla wszystkich usług, ale nie dla szpitali.
  Artykuł 6: Likwidacja wielu medycznych specjalności, od 17.8.2017.
  Artykuł 7: Scalanie szpitali i tworzenie wielofunkcyjnych ośrodków szpitalnych, od 17.08.2017.
  Artykuł 8
  8A: Wprowadzenie kart zdrowia dla wszystkich obywateli, lekarzy, od 19.9.2017.
  8B: Likwidacja ośrodków opieki zdrowotnej i hospicjów (?-od tł.), od 19.9.2017.

  MEMORANDUM – YPERMNIMONIO w sprawie reformy administracyjnej

  Artykuł 1: Elektroniczna identyfikacja wszystkich obywateli Unii Europejskiej i Państwa Rosyjskiego, od 16.6.2017. Przyjęcie artykułu przez wszystkie cerkwie (kościoły) chrześcijańskie.
  Artykuł 2:
  2 A: Rezygnacja z suwerenności państwowej – przyjęcie powstania Państw Federalnych, zjednoczonych w regiony – ze stolicą regionów, realizacja od 17.10.2017.
  2B. Przyjęcie do Federacji Cypru, od 14.08.2017
  2 C: Przyjęcie ONZ jako najwyższego organu, od 10.7.2017, dla wszystkich religii świata.
  2D: Tworzenie centrów religijnych WCC na całej planecie, jak Famagusta na Cyprze 14.8.2018 – w Konstantynopolu dwóch ośrodków religijnych w świątyniach św. Jerzego, św. Fanuriusza, Św. Zofii z Konstantynopola, od 14.8.2018.
  Artykuł 3: Legalizacja wszystkich imigrantów we wszystkich państwach Unii Europejskiej, bez ograniczeń, od 19.11.2016.
  Artykuł 4:
  4A: Podjęcie działań dotyczących homoseksualizmu (chodzi o gejowskie parady i pochody) – aby mogły one swobodnie i regularnie odbywać się na wszystkich ulicach miast Unii Europejskiej, od 16.8.2016.
  4B: Uznanie małżeństw homoseksualnych i małżeństw transseksualistów i adopcji dzieci przez homoseksualistów, od 16.5.2016
  4 C: Uznanie stosunków seksualnych od wieku 19 (?) lat jako dorosłych, od 18.05.2016.
  4 D: Uznanie wolności seksualnej w telewizji i w prasie oraz wolna dystrybucja różnego rodzaju licznych czasopism pornograficznych na wszystkich poziomach edukacji, od 18.11.2016.
  4 E: Tworzenie charytatywnych domów opieki w pobliżu wszystkich instytucji edukacyjnych na wszystkich poziomach edukacji w całej Unii Europejskiej – oraz w obozach dla wojskowych, od 19.12.2016.
  4 F: Nauczanie na wszystkich poziomach edukacji pięknej erotycznej przyjemności, od 22.12.2017, nie tylko przez profesorów, ale i zwykłych pracowników.
  Artykuł 5: Uznanie w Internecie wolności dla pornografii dziecięcej, ale tylko od 14 lat i starszych, od 24.12.2017.
  Artykuł 6:
  6 A: Znieść święta narodowe i uznać rząd światowy, od 10.12.2016.
  6B: Legalizacja homoseksualizmu w placówkach oświatowych – nauczanie homoseksualizmu w placówkach oświatowych, od 20.9.2016.
  Artykuł 7:
  7A: Legalizacja nowych kultów – New Age, od 21.9.2017.
  7B: Usunięcie greckiej flagi i flag w całej Europie, zniesienie świąt religijnych w Europie, od 1.3.2017
  7 C: Wprowadzenie festiwali ekologicznych, od 21.3.2017.
  7 D: Usunięcie flag greckich i bizantyjskich, które znajdują się na budynkach edukacyjnych, użyteczności publicznej i świątyniach, od 20.04.2017.
  7 E: Stworzenie klasztorów z mnichami i mniszkami wszystkich wyznań i religii w krajach Unii Europejskiej i na Świętej Górze, od 17.03.2018.
  Artykuł 8:
  8A,8B: Przyjęcie partnerstwa cywilnego i gejów oraz usunięcie w całej Unii Europejskiej obowiązkowych ślubów religijnych i cywilnych, od 21.10.2017.
  8C:. Uznanie kremacji zmarłych, od 01.05.2016
  8D: Usunięcie w UE pogrzebów religijnych i stopniowe wprowadzanie obowiązkowego spalania – kremacji zmarłych, od 20.5.2016.
  8E: Przyjęcie kremacji przez Cerkiew (Kościół) oraz tych, którzy chcą pogrzebu religijnego, od 22.5.2016.
  8F: Usunąć ze stosowania w Unii Europejskiej, ślubowania i przysięgi religijnej w Parlamencie, przez polityków, gubernatorów, burmistrzów, studentów, itp., od 23.5.2016.
  8G: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą w parlamencie, w instytucjach edukacyjnych i państwowych, jeżeli jest to stosowane w UE, od 24.5.2016
  Artykuł 9:
  9A: Usunąć przysięgę w parlamencie w całej UE, od 25.5.2016.
  9B: Usunąć błogosławieństwo wodą świętą we wszystkich placówkach oświatowych, od 9.1.2016.
  9C: Odwołanie obowiązkowego chrztu dzieci i prowadzenia ksiąg urodzeń, od 09.12.2016.
  9 D: Tworzenie archiwów elektronicznych we wszystkich instytucjach edukacyjnych, uniwersyteckich i instytucjach o charakterze publicznym, urzędach i ministerstwach we wszystkich krajach Europy, aby wprowadzić system odcisków palców i skanowania tęczówki oka, aby wszyscy obywatele, studenci, nauczyciele, i przywódcy polityczni zostali wprowadzeni do tych systemów na wyżej wspomnianych kryteriach. Realizacja od 27.7.2017 do 29.10.2017.
  Artykuł 10:
  10A: Tworzenie wielonarodowych i nie narodowych armii według standardów NATO, od 30.1.2017, z równoczesnym zniesieniem w UE obowiązkowego okresu służby wojskowej.
  10 B: Elektroniczny podpis dla wszystkich obywateli, w stosunkach z państwem wielonarodowym UE; obywatele rozpoczną te operacje od 30.3.2017.
  Artykuł 11
  11 D: Od dnia 1.05.2016 utworzenie Europejskiego Urzędu do spraw Reform.
  11 E: Od 01.05.2016 utworzenie Europejskiego Biura do spraw Reform z kapitałem zakładowym 800.000.000 euro.
  11 F: Utworzenie regionalnego Stowarzyszenia Śródziemnomorskiego ze wszystkimi stowarzyszonymi krajami śródziemnomorskimi, od 13.7.2017. Europejski organ koordynujący będzie miał swoją siedzibę na Świętej Górze Athos od 17.12.2017.
  11Z: Utworzenie Biura Ekologicznego do spraw Reform, od 21.11.2016, z siedzibą w Dubrowniku, Chorwacja.
  11.I: Utworzenie Biura do spraw Reformy Nowej Ery (New Age) w Barcelonie, od 22.1.2016
  11.K: Utworzenie nowego Biura Europejskich Reform Religijnych, od 23.11.2016, w koordynacji z centrum religijnym WATYKANU przy pełnej konsultacji i koordynacji z Unią Śródziemnomorską, ONZ, WCC, którego siedziba i biuro znajduje się w Paryżu, od 24.11. 2016.

  Podpisano:
  • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Herman Van Rompuy,
  • Przedstawiciel Rządu Greckiego, Minister Edukacji Andreas Loverdos
  • Przedstawiciel Patriarchatu Ekumenicznego, Feoklitos Ikonium
  • Przedstawiciel Świętej Góry, opat Efraim
  • Cerkiew i państwo Cypru, biskup Tremifuncki Barnaba, metropolita Neofita Morfski
  • Dla Patriarchatu Jerozolimy, metropolita Vostryjski Tymoteusz
  • Dla Patriarchatu Aleksandrii, arcybiskup Bazyli Tripolski
  • Dla wszystkich słowiańskich Cerkwi Prawosławnych i Państwa Rosyjskiego, arcybiskup Hilarion Wołokołamski
  • Dla Watykanu, kardynał Walter Kasper
  • Przedstawiciel Światowej Rady Kościołów (WCC), Andre Lodki
  • Dla Kościoła Albanii, metropolita Polikarp Girokastrijski

  Staramy się realizować te wszystkie reformy od dnia 1 maja 2016 roku do 16 sierpnia 2020 roku – ze względu na konieczność wniesienia zmian i wprowadzenie NOWEJ ERY od dnia 1 maja 2016 roku.
  Staramy się wprowadzić zmiany również na słynnej Górze Athos w Grecji i utworzyć na niej klasztory wszystkich religii i doktryn oraz klasztory Watykanu. Dążymy do tego ze względu na tych, którzy będą naszymi następcami, żeby zastosować podane wyżej reformy. Ponownie i wielokrotnie modlimy się do Jedynego Boga i jedynego człowieka, aby objawił się On w świecie, aby rozwiązać wszystkie problemy naszej planety (prawdopodobnie modlą się do Antychrysta) …

  Tłumaczenie wykonane przez wspólnotę internetową „Prawosławny Apologeta” w 2015 roku.

  Źródło:
  http://apologet.spb.ru/ru/

  Polubienie

  • O zjednoczeniu katolicyzmu i prawosławia pisze dziecko nmp i Zenobiusz:

   Cytuję: ” Jeśli dojdzie do tego spotkania, pierwszego spotkania w historii pomiędzy papieżem Kościoła Rzymskiego i Patriarchą Kościoła Prawosławnego, będzie to jasny znak bliskości wydarzeń zapowiedzianych w Garabandal.
   Słowa z Garabandal „Papież pojedzie do Rosji”, to możliwe spotkanie papieża i patriarchy Rosyjskiego Kościoła może iść w tym kierunku.
   To wydarzenie historyczne i unikalne zostało wskazane w Garabandal. Tak wiec wszyscy ufający w wydarzenia w Garabandal podnieście głowę i bądźcie dumni, bo wbrew wszystkiemu, zwycięstwo Matki Bożej z góry Karmel może być blisko.”

   DALEJ:
   https://dzieckonmp.wordpress.com/2016/02/05/garabandal-papiez-i-rosja/

   Polubienie

  • Opolczyk? No to odpowiem tak:
   Na zdjęciu poniżej: niemiecki żyd z Opola, Andreas Schubert (teraz posługuje się spolszczonym, ale fałszywym nazwiskiem Andrzej Szubert). I kanadyjski żyd, Peter Bein (teraz posługuje się również spolszczonym i fałszywym nazwiskiem – Piotr Bein). Obaj mają 100% koszerne jarmułki na głowach, są w trakcie czytania tajemnych pism żydowskich i masońskich. Obok typowo żydowski świecznik z trzema świecami. Zdjęcie to wyciekło przez przypadek, zostało wykradzione przez hakera. Wtedy Peter Bein zaczął głosić wersję, że te jarmułki to tylko był fotograficzny żart.
   Andreas Schubert miał kilka blogów (m.in. krasnoludki z pejsami), które zawsze tchórzliwie zamykał jak grunt mu się palił pod nogami. Obecnie prowadzi bloga Opolczyk, gdzie ma czelność pouczać odmóżdżonych gojów o Słowiańszczyźnie. Peter Bein prowadzi dwa podupadłe blogi – Piotr Bein i grypa666 (znamienny tytuł, bardzo…) na wordpress.

   Polubienie

   • wiem Jarek, naświetliłeś mi to kiedyś na oczy, jak tłumaczyłeś to komuś innemu. Olać to. ważna jest informacja, a kto ją puszcza, to nie nieistotne. ja wychodzę z założenia, ze musimy słuchać, czytać, rozmawiać, obserwować ale wnioski to już sami wyciągajmy. tak więc ważne jest info 😉 a to akurat smutny fakt dla osób, które ze wszystkich jaj na wiejskiej, próbują wybrać to najmniej śmierdzące. wszystkie to zbooki, powtarzam to dość długo a tutaj tylko potwierdzenie 😉

    Polubienie

    • nie rozumiem, dlaczego jesteś tak zafiksiowany pis-em? skoro już masz:
     – obowiązkowe szczepionki (szczepionki działają na ciebie jak płachta na byka, więc???)
     – inwigilację (to uderza w każdego, kto mówi prawdę)
     – trybunał (to co widzieliśmy, to tylko „cyrk”, są tam zmiany, o których nie wiemy a dowiemy się we właściwym czasie)
     – tipp
     – …
     – czego jeszcze potrzebujesz?

     abym nie miał przeświadczenia że popierasz nwo w pis-owskim wydaniu?

     Polubienie

    • PiS to takie same gówno jak PO. TO stronnictwo amerykańsko-żydowskie. NIe mają jaja do jakichkolwiek posunięć. Gdyby mieli to volskdojcze z PO już dawno by wisieli albo przynajmniej siedzieli w ciupie.

     Polubienie

    • Roni: min słów & max myśli 😉

     ps. to powiedzenie „gdyby wybory mogły coś…”, to Stalina, nie twoje. ty czorcie ty

     Polubienie

    • A czy ja mówiłem że moje. Widzę, że tu na blogu u niektórych szwankuje umiejętność czytania ze zrozumieniem. Nigdy nie przypisywałem sobie tych czy innych słów. „Roni: min słów & max myśli ” – co masz na myśli ?

     Polubienie

    • a czy ja mówię, że mówiłeś, że to twoje? czytaj ze zrozumieniem + melisa = nic nie szwankuje 😉

     Polubienie

    • A to niby co? Objawienie – „ps. to powiedzenie „gdyby wybory mogły coś…”, to Stalina, nie twoje. ty czorcie ty”

     Polubienie

    • ee tam, w sieci brak mikroekspresji
     teraz tak na poważnie. spadła mi dość mocno odporność. widzę ża raz j=na jakiś czas udzielasz się z taką wiedzą, kefir również. nie interesują mnie zadne tybetańskie proszki i inne gówna z innej szerokości geograficznej. zastanawiam się nad wit c z wiaderka, tylko co jeszcze i jak to brać i przeliczać na masę? pomożecie mi coś? kto ma jakie rady?

     Polubienie

    • zapomnij ze istnieja choroby i ze odporność może spasc wogule zaprogramowales się, d3 5000 dziennie c 2000 w proszku nie w kapsułkach bo tam wsadzają wszystko co maja jak cie będzie czyscic to 1000 no i dieta antyrakowa dobra dla wszystkich i wszędzie
     http://www.olejlniany.leczeniepro.pl/p/olej-lniany-budwigowy.html?m=1
     2 tyg i bedzieesz jak nowy najlepiej zero seksu, seks wykańcza mineraly przynajmniej u kolesi -_- mowie serio

     Polubienie

    • Roni a masz konkretne linki z których zamawiasz? jak jest coś sprawdzone to nie będę błądzić ze sklepami

     Polubienie

    • Jeśli chodzi o zioła to kupuj w Natvita z Wrocławia. Jeśli chodzi i suplementy diety i odżywki to poszukaj na bcaa.pl, bodypak, sklep sfd.

     Polubienie

    • o tak Stalin?to i pewnie Hitler,Bierut,Berman,Stolzman,Walesa,Geremek itd…byli tez Polakami? Roni7 rozwin temat,bo mnie zaskoczyles.

     Polubienie

    • Oni nie ale akurat Stalin był pół Polakiem. Jego ojcem był hrabia Nikołaj Przewalski, który był zrusyfikowanym Polakiem. Matka była gruzinką. A nazwisko przejął od jakiegoś robola, tylko po to aby nie rzucać się w oczy przyszłej bolszewii.

     Polubienie

    • Roni ze Stalina moglby byc taki POlak jak i zyd ,mason 33 stopnia i polakozerca,Gdyby byl nawet cwierc polakiem to mialby zew polskosci i nie byloby 39 roku,Katynia i innych miejsc kazni,ani tez PZPR i NKWD po 45 roku.

     „Jeśli już doszukiwać się genetycznych podobieństw między Józefem Stalinem a słynnymi postaciami, to – jak wskazuje Węgłowski – więcej wspólnego niż z Mikołajem Przewalskim przywódca Związku Sowieckiego miał z człowiekiem lodu, nazwanym przez naukowców imieniem Ötzi. Znaleziony w tyrolskim lodowcu mężczyzna, zamarznięty około 5,3 tys. lat temu może pochwalić się podobną grupą chromosomu Y co wódz ZSRR. Przydomek „człowiek lodu” lepiej pasuje do Stalina niż „konik Przewalskiego” – z przekąsem zauważa autor „Bardzo polskiej historii wszystkiego”.

     http://wiadomosci.dziennik.pl/historia/ksiazki/artykuly/483966,stalin-byl-polakiem-mikolaj-przewalski-to-ojciec-stalina-adam-weglowski-bardzo-polska-historia-wszystkiego-recenzja.html

     Polubienie

    • A zresztą rób jak uważasz, myśl jak chcesz, mam to w dupie co inni myślą. Jak chcesz się śmiać to proszę bardzo.

     Polubienie

    • Roni, przyjacielu biały! nie wiem dlaczego wrzucasz mnie „do jednego wora” przypierdalaczy? np dziś w żadnym moim komencie do cię kolego, nie przeszła mi myśl, aby dojebać się do jakiegoś twego słowa. „wyłącz to” proszę, bo ja nie szukam zjebanych emocji i nie patrz na mnie również przez pryzmat moich dyskusji z innymi osobami, bo jedyny chyba tutaj za każdym razem próbuję coś wytłumaczyć z konkretną osobą, co niby „nas” poróżniło. nie znasz mnie, więc możesz nie wiedzieć jak bardzo jestem ugodową osobowością.
     bierzmy poprawkę na czcionkę w kompie a nie wyraz twarzy i np. tik „uśmiechu” wskazujący na szacunek w dialogu, pzdr

     Polubienie

    • Staram się być poważny w tym co mówię i jakie informację podaję, no ale cóż nie wszystkim to się podoba. Z resztą rób co chcesz to nie mój blog. Kończę ten wątek.

     Polubienie

 13. dziwny ten „opolczyk” bo w wielu wielu artach wręcz olewa ciepłym moczem żydowskie klimaty i mnóstwo tam słowiańskich klimatów. ciekawe, nie? zajrzyj, bo może długo tam ciebie nie było, podobnie jak i mnie. ciekawy jestem co o tym sadzisz?

  Polubienie

 14. masz rację barra – włos się jeży na to „memorandum”(dziwi mnie tylko reakcja Jarka) – to jakaś „amba pa ti ” – jakbym czytał referat niedorozwiniętego psychicznie albo schizofrenika( i tak na jedno wychodzi);, że „rządzą nami psychopaci”(znów ulubiony zwrot Jarka)…a roni7 – podsumowałeś jak należy… a co do suplementacji vit.C i innych znajdż i poczytaj właśnie u Jarka..i zdrowiej, bo widzę, że masz dobrego „czuja…Pozdrawiam

  Polubienie

   • Jareczku, Twa knajpa ma wiele półek, może barmanowi łatwiej jest sięgnąć po konkretną pozycję i zapodać linka, za co z góry dziękuje barra

    wiem, ze zamawiam
    Tribullus-zma / wit d3 k2-mk7 / b12 / e / … chyba starczy, co?

    Jarek, wit d3 k2-mk7 gdzie zamówić?
    Roni, możesz coś od siebie napisać o Tribullus? co po tym lepiej?

    Polubienie

    • Jeśli chodzi i witaminę d3 to bierz w płynie bo najlepiej się wchłania np. krople słońca. Ja akurat brałem parę miesięcy temu Witaminęd3 i k2 mk7 w jednej tabletce marki Vivio. Poszukaj. Było tam chyba 120 tabletek, każda o witaminie d3 5000j i k2 mk7 100mcg. Wszystko w jednym i to za 50 dych. A co do tribullusa to on jest dobry na sen i na obniżony testosteron. Musisz poszukać takiego aby było w nim najwięcej sapoin. Najlepiej aby miał 90%. Najtańszy z najlepszych to Ostrovit, Activlab. Polskie firmy jakby co.

     Polubienie

    • Aha zapomniałbym, bierz tylko chelatowane ZMA. Takie jest najlepiej wchłanialne. Najtańsze z najlepszych to Activlab albo Olimp.

     Polubienie

 15. https://www.rt.com/news/331594-iraqi-refugee-raped-boy/

  Powyzej o irackim uchodzcy,z dobrymi manierami i zasadami ,przyjaznym i ciekawym swiata,zamierzajacym pracowac i budowac nowoczesna europe zgodnie ze zasadami zalecen UE. W tych zasadach ujete jest iz mozna gwalcic dzieci na basenie lub gdziekolwiek a po gwalcie isc sie wykapac w basenie ,twierdzac ,ze gwalt byl wynikiem ” seksualnej potrzeby w pogotowiu-emergency”. Chronmy dzieci i kobiety przed takimi bandytami.

  „The perpetrator, who came to Austria via the Balkans on September 13, confessed to police he had acted because of a “sexual emergency.” When asked if such actions were legal in his home country, he admitted he knew that “such acts were forbidden in any country of the world.”

  Polubienie

  • coś nie tak załączyło
   poszukaj – „Woda na Marsie 2015 to kłamstwo – łazik Curiosity był na Grenlandii – teoria spiskowa” – nasa srasa hehe

   Polubienie

  • barra, widzę że mam zbieżne podejście do tej kwestii 😉 więc ja mam dla Ciebie bardzo intrygującą lekturę kilku nader osobliwych felietonów, poświęcić im czas źdźbła, bo mimo dosadnego tonu autora mają bardzo wiarygodne przesłania

   http://innemedium.pl/wiadomosc/ufo-brudna-prawda

   i dodatkowo, koniecznie IV części

   http://innemedium.pl/wiadomosc/obcy-brutalna-prawda-czesc

   …. łącznie masz kilkadziesiąt stron bardzo poruszających wyobraźnię i łamiących obowiązujące tabu teorii, popartych iście śledczym podejściem, może tendencyjnym ale na pewno wzbudzających nurtujące zastanowienie i zmuszające do weryfikowania zastanych „naukowych” dogmatów 😉

   Polubienie

   • znam to 😉 widzisz Sanctusie, mówiłem że niby tacy różni jesteśmy a jednak tacy saami. w temacie kosmosu, to na początku kłaniają się pasy val allena, później to już tylko komiks 😉

    Polubienie

   • baca ma zdrowy mózg i umysł, szkoda tylko, że jego problemem jest zwyczajny brak szacunku do ludzi, nooo ale jest nietykalny, bo ma koneksje z tym portalem 😉 dobre pisze arty ale za długie, a gdyby wyciąć te głupawe komiksowe teksty, to merytorycznie byłoby na wysokim poziomie.
    podobają mi się jego arty o Słowianach. ostatni najciekawszy

    Polubienie

    • no fajnie jezdzi po debilach, mi tam się jego cynizm i apodyktyczna bezczelnośc podoba, bo sam taki jestem 😀 … i chwała mu za to, że facet poświęca czas, żeby pisać bardzo merytoryczne i rzeczowe felietony, i dosadnie nazywać rzeczy po imieniu, za to go jebią, ale jest mistrzem ciętej riposty, i tam widzę brawurowo czapuje oszołomów jak niejako judek „homo sapiens”, co ma odlot od Bogu i obcych ciągle 😀

     Polubienie

    • Z pewnego powodu musi dodawać te „komiksowe teksty” i inne oszołomstwa, inaczej by go zajebali gdyby pisał za bardzo merytorycznie i na poziomie. Myślisz, że po co u mnie co jakiś czas pojawiają się bzdury typu „przepowiednie 2016”? 😀

     Polubienie

    • Bo większość jest głupia to dlatego. Ludzie wcale nie są głupi…. oni są jeszcze głupsi. Ludzie nienawidzą jak ktoś ich traktuje poważnie i merytorycznie.

     Polubienie

    • jak w tej knajpie zaczną się pojawiać tematy o ufo, chupachrupa i innych faktach, to robię desant, s tont 😉

     Polubienie

    • Ufo to nic innego jak tajne wojskowe eksperymenty zapoczątkowane w III rzeszy a rozwijane później w USA. Anie jakieś tam szare czy zielone coś.

     Polubienie

    • zamówiłem sobie
     – tribulus + zma (na razie 65%, będzie czas na większą dawkę)
     – D3 + K2 MK7
     – olej z kryla (ze wszystkich omega, najszybciej i najwięcej wchłanialny)
     – żelazo roślinne
     – acerole
     – acaia
     – guarana

     myślę, że powinny mi baterie explodować, dziękuję za pomoc

     a z doświadczenia jakie macie propozycję aby to brać? pory dnia i dawki?

     Polubienie

    • Ważne, byś nie pomylił jednostek w jakich podawane są dawki, byś nie odwrócił tych proporcji, no i comiesięczne badania poziomu D3. Witamina D3 koniecznie musi być w kapsułkach z olejem. Nigdy w suchej tabletce, bo fatalnie się wtedy wchłania.

     Witamina D3 brana razem z witaminą K2 w formie MK7, pozwala odprowadzić nadmiar wapnia z tkanek i naczyń krwionośnych, do kości. Czyli tam, gdzie powinien ten wapń być. Zasada jest taka, że na każde 50 mcg witaminy D3, bierzemy 100 mcg witaminy K2 MK7. W zimie polecam 100 mcg witaminy D3 i 200 mcg witaminy K2 MK7. Ważne by co miesiąc kontrolować poziom witaminy D3 we krwi. Jest to dawkowanie dla osoby dorosłej. W przypadku chorób przewlekłych, szczególnie nerek, konieczna jest konsultacja lekarska.

     https://kefir2010.wordpress.com/2016/01/27/optymistyczna-wiadomosc-upadaja-farmaceutyczne-klamstwa/

     Polubienie

    • 2000 I.U. witaminy D3 = 50 mcg.

     Bierz dwie kapsułki powyższej witaminy K2 (razem 180 mcg na dobę) i dwie kapsułki powyższej witaminy D3 (razem 100 mcg na dobę). Choć witaminę D3 kupiłeś źle i przepłaciłeś, bo to nie jest kapsułka z olejem. Lepiej kupić zwykłe Vitrum D3 Forte w aptece, 2000 I.U., 120 kapsułek za 40 zł.

     Polubienie

    • A tak naprawdę witamina d3 to działa jak hormon sterydowy ale też nie do końca. Bardzo podnosi teścia i wolny jak i ten właściwy. Brałem przez jakiś czas. Testosteron tak podskoczył że masakra. A pała stała cały czas. Więc trzeba uważać z tymi dawkami. Normalna profilaktyczna to 5000j a dla przewlekle chorych to nawet 10000j. A z tymi badaniami to też bym uważał bo tak naprawdę to nie wiadomo kto te normy układa. Tak jak z tym cholesterolem.
     Ale i tak tutaj najważniejsza jest K2 mk7.

     Polubienie

    • Nie chcecie robić badań kontrolnych – Wasza sprawa, ryzykujecie swoje zdrowie, być może i życie. Nie wiem, nie znam Waszych organizmów, Wy też nie do końca znacie.

     Z poziomem witaminy D3 jest tylko jedna kontrowersja. Otóż normy podają, że powinno jej być minimum 30 jednostek. Tymczasem prawda jest taka, że 20 jednostek to niedobór krytyczny, 30 jednostek to wciąż duży niedobór, a minimum powinno być 50 jednostek, optymalnie – 60.

     Polubienie

    • wit d uruchamia ponad 400 roznych rodzajow peptydow tj rodzaj naturalnych antybiotykow tylko dużo bardziej silniejszych do zwalczania naszyc pasozytow wszelkiej masci, rakowcy zawsze maja poniżej 20 d3 a i poniżej 10 bywa, 30 to balansowanie na krawędzi zdrowia od 40 możemy porozmawiać a jak ktoś ma raka to musi lykac sporo d3 żeby było sstale pod 90 mercola.com to najlepiej wyjasnia
     pozdr

     Polubienie

    • Ja tam brałem nawet 10000 i czułem się bardzo dobrze i ciśnienie spadło i teść wzrósł. Najlepiej to samemu wziąć sprawy w swoje ręce a nie po lekarzach cały czas latać i się denerwować i szukać tylko chorób.

     Polubienie

    • dokładnie tzw diagnoza to jest szok dla organizmu i natychmiast przestaje się leczyc i dzialac, i tak nic doktory nie pomoga w niczym chronicznym to nie ma po co chodzic nawet, owszem znaja sie na porodach składaniu kosci zawałach itd

     Polubienie

    • Hmm, ja mam ogromne doświadczenie z naturalnymi środkami na wzrost energii. Teraz wielu z nas jest wyczerpanych energetycznie, bo LHC w CERN i tevatron w USA (akceleratory – portale) skutecznie blokują energie rdzenia Ziemi i z kosmosu.

     Żelazo z samej swojej natury jest BARDZO niebezpiecznym i kontrowersyjnym suplementem. Ja bym zrezygnował, za duże ryzyko. A jeśli chcesz brać – badania poziomu we krwi co 2 tygodnie. Czyli dwa badania: żelazo i ferrytyna.

     Najlepiej wchłania się z omega 3 olej lniany budwigowy, lub w formie suplementu Leen Life (biorę go cały czas).
     Dobrze na mnie działa cytryniec chiński (mega pobudzające zioło). Dopa mucuna też, ale trzeba uważać, bo to lewodopa (dopamina).

     Jeśli tribulus się nie sprawdzi – możesz kupić muira puama. Polecam zrobić pełną diagnostykę tarczycy: TSH, Ft3, FT4, anty TG, Anty TPO, i koniecznie USG, bo nie zawsze wychodzą wszystkie choroby w samych badaniach krwi.

     Można brać małe dawki DHEA (max 15 mg dla mężczyzny i 10 mg dla kobiety). Ale jeśli jesteś młody i masz odpowiedni poziom, możesz wręcz przedawkować. Tu także są konieczne stałe badania poziomu DHEA we krwi.

     Polubienie

    • widzę że żresz tego trochę. ja badań nie robię, bo nie ufam tym wszystkim normom/parametrom, to tak qrwa jak z niemieckimi autami 😉 dane przestawione i wszystko w normie 😉
     ufam swojej kondycji i codziennemu samopoczuciu – nie żrę mięsa, jestem wegewariatem i jestem zdrowy jak byk a na opryski z wirusami nie ma mocnych

     niestety takie czasy, że organizm musi teraz zapierdalać na wysokich obrotach i żadne tego typu „leki” pochodzenia roślinnego nie zaszkodzą, wysikasz, wyrzygasz i będzie ok, jak już. zresztą witamina nigdy nie będzie bardziej zabójcza niż rozpryskiwane nad głowami gówno

     Polubienie

    • ,, niestety takie czasy, że organizm musi teraz zapierdalać na wysokich obrotach i żadne tego typu „leki” pochodzenia roślinnego nie zaszkodzą, wysikasz, wyrzygasz i będzie ok, jak już…”

     A właśnie, że nie do końca tak jest. Po tzw. czterdziestce, pięćdziesiątce można żreć suplementy, ponieważ organizm już nie ma takiej siły pobierania witamin z żywności i witalnych energii z otoczenia( nie zasyfionego ludzką działalnością).

     Przepraszam, to wasze życie, ale młodzi ludzie pakujący w siebie suplementy?
     Organizm przestanie sam pracować, pobierać, bo dostaje wszystko ,,na tacy”, przestaje prowadzić gospodarkę mineralną w odpowiednich dla siebie potrzebach. Zanika bodziec w stylu: ,,ale bym to zjadł!, ale mam na to ochotę!, Jakie to dobre! – chodziło za mną dłuższy czas!”
     Jeśli ludzie 20, 30 letni, których organizmy pracują pełną parą, żrą suplementy, to ile ich będą musieli jeść mając 50, 60 lat?! Przecież to będą chodzące worki nastawione na ciągłe zewnętrzne dostawy, ponieważ w nich samych już dawno, za młodu zanikła zdolność ,,wybierania” tego, co potrzebne z pożywienia.

     Przepraszam, nie obraźcie się, ale oprócz tego, że można dowiedzieć się o jakichś ,,ciekawostkach medycznych”, to czasem mam wrażenie, że widzę rząd siedzących na poczekalni staruszków, którzy celowo przychodzą dwie godziny wcześniej, aby poopowiadać i pochwalić się nową kolekcją leków, które zajmują w domu tylko trzy szafki(takie od podłogi do sufitu), komodę i cztery szuflady.

     Młodzi, wspaniali, zdrowi ludzie – dajcie żyć swojej witalności, sile i wielkiej energii w was zgromadzonej!
     Oczywiście nie mówię tu o młodych ludziach, którzy muszą zażywać pewne suplementy, a nawet leki.
     Pytanie brzmi: czy naprawdę ja też muszę?

     Serdecznie pozdrawiam.
     PS. Może się komuś naraziłam 😉 A bo to pierwszy raz? 😀 😀 😀

     Polubienie

    • Ja znam takich suplemenciarzy i od lekarza nie wychodza,wpierdalaja coroz to nowe rzeczy stosujac sie do porad lekarza eugenika i wygladaja jak barbapapy.

     Polubienie

    • Ciekaw jestem jak ty dostarczasz wszystkie witaminy i minerały z pożywienia. Powiedz, to może nagrodę Nobla dostaniesz za wiedzę. Niestety ale w dzisiejszych czasach gdy cała żywność sztuczna i zatruta trzeba się suplementować, najlepiej naturalnymi ziołowymi suplementami.

     Polubienie

    • Ja muszę Krysiu. wszystko, co napisałaś jest prawdą. ja nigdy nie zażywałem żadnych tabletek. apteka/recepty/leki/… to dla mnie obcy świat – na szczęście. ale w zaistniałych okolicznościach, przygotowanie sobie takiej domowej baterii „na już”, to raczej dobry pomysł i do tego chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Oby był do tego stały dostęp a nie chemii. Idzie wiosna Krysiu, idą zmiany, coraz cieplej, coraz dziwniej, nie pewniej, … bomba witaminowa/mms/inne dobra cuda, to dobry pomysł na zdrową domową apteczkę. hey

     Polubienie

    • ,, Ciekaw jestem jak ty dostarczasz wszystkie witaminy i minerały z pożywienia. Powiedz, to może nagrodę Nobla dostaniesz za wiedzę. Niestety ale w dzisiejszych czasach gdy cała żywność sztuczna i zatruta trzeba się suplementować, najlepiej naturalnymi ziołowymi suplementami.”

     Tak, zgadzam się Roni, że jest to trochę trudna sytuacja. Chciałam tylko powiedzieć, że organizm człowieka to fabryka, która dostaje na taśmy surowce i w wyniku bardzo skomplikowanych procesów pozyskuje produkt finalny – minerały, z których pobiera energię potrzebną do życia.
     Jeżeli do tej, działającej na pełnym rozruchu fabryki, wrzucimy zamiast surowców gotowe minerały, to ,,taśmy” mogą być zatrzymane samoczynnie, ponieważ produkt finalny dostarczony będzie z zewnątrz.

     Może to niezbyt wyszukane porównanie, ale to tak, jak by człowiek dostawał cały czas pokarm w najczystszej postaci w formie dożylnych kroplówek. Wiele organów(działów fabryki) pracujących nad przetworzeniem zwykłej żywności po prostu nie ma potrzeby działania: np.żuchwa, przełyk, jelita, żołądek.

     W dzisiejszym, zarzucanym zatrutą żywnością świecie, bardziej skłaniałabym się do poszukiwań i wytwarzania(jeśli to możliwe) normalnej żywności.
     Suplementy też kosztują i te z górnej półki wcale nie mało. Logiczne, że łatwiej pójść do apteki, niż raz na tydzień wybrać się na wieś po zdrowe jaja, twaróg czy wędzoną szynkę od zaprzyjaźnionego rolnika.

     Mam nadzieję, drogi Roni, że rozumiesz o co mi chodzi.
     Nie jestem lekarzem, próbuję jedynie logicznie myśleć.

     Serdecznie pozdrawiam.

     Polubienie

    • jakbyśmy mieszkali przy grecji bulgari to d nie trzeba by było lykac ale ze mieszkamy na zimnie przez pol roku to trzeba brac czy stary czy młody tzw przeziębienia/grypy u nas to brak wit d3 owszem można ryby surowe mleko szamac ale nie wszystkim się chce

     Polubienie

    • dieta budyniowa to przepis na chorobę, wiem bo byłem na tym, wydaje się ze tak swietnie jest a konczy się jak z PO

     Polubienie

    • Ja biorę żeń szeń koreański oraz Astragalus. Nie ma lepszych. A lewodopa to po prostu naturalny narkotyk. Ja bym uważał ze Mucuna pruriens.

     Polubienie

    • Roni tylko szczaw i mirabeli.Szaw koniecznie zbierany przy torach kolejowych …tez koniecznie stare tory no i mirabelki to juz u ksiedza.Pozdro!:)

     Polubienie

    • Jeśli nie chcesz robić badań kontrolnych we krwi, to ja nie będę Ci doradzał, i nie polecam nikomu doradzać Tobie. Nie chcę skończyć w więzieniu gdybyś nabawił się przedawkowania, np D3. Co zdarza się rzadko, ale zdarza się, np przy jakiejś utajonej i nie wykrytej chorobie.
     Badania krwi robi się w placówkach szpitalnych, szpitalach klinicznych. Tam laboratorium jest na miejscu i robią badania natychmiast, a nie po 10 godzinach jak zdarza się w prywatnych punktach labo.

     O tym problemie pisałem poniżej:
     https://kefir2010.wordpress.com/2015/07/09/laboratoria-medyczne-zle-licza-wyniki-badan-zdrowie-milionow-polakow-moze-byc-zagrozone/

     Polubienie

    • Aby przedawkować witaminę d3 to musiałby zeżreć po 50000j dziennie. Dawka bezpieczna to max 10000j. Przy takich niedoborach to wątpię aby ktoś przedawkował, ale tutaj jest ważna K2 mk7.

     Polubienie

    • moja krew jest szczególna i nikt jej nie dotknie 😉 kilka lat temu musiałem zrobić sobie badania a piguła była w szoku, ja zresztą też, ale dopiero później/po niej, jak powiedziała że wyniki są „encyklopedyczne” a wszystko dzięki wegeteorii, hehe

     Polubienie

    • Po tego tyle? Widzę że się powodzi, przecież to musi majątek kosztować.W zupełności wystarczyłoby dwie pierwsze pozycje. A z żelazem to bym uważał.

     Polubienie

    • Roni, to bateria na dłuższy czas a nie na „tydzień” 😉 kto wie, komu i kiedy to się przyda a w powietrzu coraz większy syf, więc… rozumiesz. może dobrze, że temat został poruszony, bo wszyscy widzą, że niekontrolowana epidemia to tylko kwestia czasu. w taki sposób – wzmacniając teraz organizmy – również energetycznie wpływamy na zmianę dna. zapewne wiele osób podniosłoby ten temat, bo skoro dna zmienia się na „gorsze” pod wpływem stanu psychicznego i fizycznego, no to w tą drugą stronę też musi.

     mam plan jak to żreć i będą to mixy, nie chcę być codziennie „mono”. przez całe życie jem wtedy gdy chcę (nie uznaję 5 posiłków dziennie i jakieś normy energetyczne/h), śpię, gdy chce się spać, itd.

     dzięki za doradzenie z d3 k2 i tribulus, bo tylko czytałem i nie miałem okazji o tym pogadać z ludźmi, którzy to łykali. to najpewniejsze źródło i dziękuję.

     kilka lat temu osobiście widziałem na ojcu mojej przyjaciółki jak działa mms. to co się czyta to fajne, wiarygodne, … ale widzieć człowieka, który schodzi z tego świata a 3h później skacze po ścianach, to duży szok.

     Polubienie

    • No właśnie możesz mi coś powiedzieć o MMS. Gdzie można kupić jakiś sprawdzony i jak to zażywać. Wiesz grypa panuje a mnie coś dzisiaj w sercu kłuje.

     Polubienie

    • Dostrzegasz że jesteś zupełnie sam, czasami
     bez domu, ochrony
     nie wiesz którą drogą powinieneś iść
     jesteś zagubiony, żadnych kierunków

     wtem, nagle, znienacka
     jakiś rodzaj magii przybywa do ciebie
     sam nie wiesz jak to się dzieje i dlaczego tak jest
     ale pewnego dnia odlecisz, polecisz

     polecisz, polecisz, polecisz

     wypowiedz życzenie, życzenie, wypowiedz życzenie, życzenie
     moim życzeniem byłoby…

     być wolnym
     być dzikim (szalonym)
     i być
     jak dziecko
     a jeśli się zgubię
     to nic się nie stanie
     bo jestem wolny
     i mam się dobrze

     być wolnym
     przebywasz na zimnie, czasami
     tak daleko jak jesteś w stanie zobaczyć, mglisty
     chcesz biec, do słońca
     droga jest stracona, piaszczysta i podejrzana

     wtem, nagle, znienacka
     jakiś rodzaj magii na wskroś cie pcha
     sam nie wiesz kiedy, jak i dlaczego
     ale pewnego dnia odlecisz, polecisz

     polecisz..

     i jeśli miałbym życzenie
     to byłoby nim to by…

     być wolnym
     być dzikim (szalonym)
     i być
     jak dziecko
     a jeśli się zgubię
     to nic się nie stanie
     bo jestem wolny
     i mam się dobrze

     Polubienie

    • kapiel w 2 szklankach spożywczej soli gorzkiej tzw epsoma czyni cuda, woda musi byc 38 stopni w wannie jak wytrzymasz i wio, minimum 20 min albo az do ostygnięcia później tylko trzeba pic bo kapiel taka wysysa wode dość z ciala

     Polubienie

    • Przepowiednie to pikus, lepsza jest milosc z PISem, poleciales z tym z grubej rury jako syn marnotrawny wracajacy do pogladow z poczatkow astral projection, ciekawe czy ich sluzby cie chronia czy tylko narodowe niedobitki 😛

     Polubienie

  • no jak twierdzi to masońska agenda greenpicu, to na pewno tak będzie :D, bo oni wiedzą tylko nie powiedzą, kto ten klimat destabilizuje, i na pewno pojawią się niebawem zbawienni stabilizatorzy, którzy za żydoską lichwę podatków od wody, oddychania, itp ten klimat nam ustabilizują jakimś nowym HAARPem, chemtrails, czy innymi takimi masońskimi techno gadżetami 😉

   Polubienie

  • nie mamy co narzekac temperatury letnie ciagle poniżej 30ki, w stanach np 40-50 to letnia norma także w nocy plus wilgoc tropikalna, wiec dziękujmy Polsce za polska w miare umiarkowana pogode

   Polubienie

 16. Mam podobne przemyślenia, z tą różnicą, że Planety jako Istoty nie oceniam negatywnie. Dla mnie została ona „zgwałcona” w podobny sposób, w jaki się to robi z nami, ludźmi i wszystkimi innymi istotami na niej żyjącymi. Wiem, że Ziemia w swej naturze nie jest „zła”, Ty też to możesz poczuć. Wszystkim nam narzucono ten „piekielny” program rywalizacji i przetrwania. Dlatego wyzwolenie jest możliwe jedynie przez podniesienie planetarnej świadomości, całkowite zmienienie programu tej rzeczywistości, ta konkluzja nie ma nic wspólnego z myśleniem typu new age. Moim skromnym zdaniem, jest niestety przejebane. Nawet nie chcę się wysilać mówiąc, czy to możliwe. Jeśli tak, to pewnie przy kompletnym zaoraniu tego, co jest.

  Polubienie

 17. brawo JA!nie ma globalnej swiadomosci,jednosci,jestesmy wrogami sami do siebie i natury.System globalny piekielno-szatanistyczny utrzymujemy swoja marna swiadomoscia.

  Polubienie

Skomentuj artykuł:

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s