Ciekawe

Zaskakująco skuteczna metoda leczenia dźwiękami

Zaskakująco skuteczna metoda leczenia dźwiękami

duchowosc
Opisywana przeze mnie metoda opiera się na dźwiękach o niskich częstotliwościach i tzw. częstotliwościach solfeżowych, znanych pod nazwą „solfeggio”. Dźwięki te działają bezpośrednio na mózg i system energetyczny człowieka – kundalini.

Jest kilka opcji jeśli chodzi o tego typu dźwięki:
-Brainwave generator – program z dźwiękami o niskich częstotliwościach;
-iDoser – jak wyżej, z tym, że ten program zorientowany jest bardziej na symulowanie działania środków narkotycznych
-Hemi Sync – zestaw profesjonalnych dźwięków mających zsynchronizować pracę półkul mózgowych
-częstotliwości sofleżowe – ułatwiające pracę z systemem energetycznym (czakry, kundalini). Część z tych częstotliwości jest nastawiona na regenerowanie DNA człowieka, choć tutaj sprawa jest kontrowersyjna.

Dźwięki te możemy podzielić na:
-delta: od 0 Hz do 4 Hz. Stan delta to inaczej stan głębokiego snu
-theta: powyżej 4 Hz do 8 Hz. Stan theta to inaczej stan głębokiej medytacji, podczas tego stanu zachodzą świadome sny i projekcje astralne
-alfa: powyżej 8 Hz do 12 Hz. Stan alfa to stan głębokiej relaksacji i odprężenia.
-beta: powyżej 12 Hz do 24 Hz. Stan beta to inaczej stan czuwania, gotowości, ale też automatycznego wykonywania czynności.
-gamma: powyżej 24 Hz do 55 Hz i więcej. Fale gamma pojawiają się zawsze wtedy, gdy mózg wykonuje jakieś kreatywne zadanie.

Są dwie ważne zastrzeżenia jeśli chodzi o używanie tego typu dźwięków. Pierwsze: powinny ich unikać osoby chorujące na padaczkę i schizofrenię. Drugie: najpierw oczyszczamy organizm, zmieniamy dietę (eliminacja neurotoksyn – gluten ze zbóż, laktozy z mleka, itp itd) a dopiero potem bierzemy się za te dźwięki. Każda rewolucja w świadomości człowieka powinna się zaczynać od zmiany diety. „Rewolucja zaczyna się na talerzu” – pamiętacie?

Na początek grafika przedstawiająca położenie czakr:

duchowosc i czakry

kundalini i czakryDźwięków tych słuchamy na leżąco, najlepiej z zamkniętymi oczami, przed posiłkiem lub 2, 3 godziny po posiłku. Harmonijnie oddychamy i rozluźniamy mięśnie. Najlepiej słuchać tych dźwięków około 8 godzin po wypiciu kawy lub czegokolwiek z kofeiną, gdyż kofeina może przeszkadzać. Warunek konieczny to posiadanie dobrej jakości słuchawek, gdyż inaczej dźwięki nie będą działać. Telefon komórkowy oddalamy co najmniej 3 metry od nas i od linii słuchawki-komputer, bo może powodować słyszalne zakłócenia (dotyczy słuchawek bezprzewodowych).

Kundalini, czyli system energetyczny człowieka, dzieli się na 7 czakr. Trzy czakry „fizyczne” (podstawy, sakralna, splotu słonecznego) jedna czakra „łącznikowa” (serca) i trzy czakry „duchowe” (gardła, trzeciego oka, korony). Ważne jest to, by osiągnąć harmonię – czyli jednakowa ilość potencjału we wszystkich czakrach. Można mieć np 1% potencjału w jednej czakrze, a w drugiej 800%. Taki stan jest niekorzystny.

Pracując poniższymi i innymi metodami nad czakrami, pamiętaj by nie skupiać się na jednej bądź dwóch-trzech. Jeśli dana czakra jest nadaktywna, to taki stan również dobry nie jest. Znałem ludzi, którzy mieli aż do przesady przerośnięte trzy „duchowe” czakry, przy czym czakra serca zablokowana, a w czakrach dolnych energii mniej. I na dokładkę ego wielkie jak Mount Everest. Takich ludzi też należy się wystrzegać, pomimo ich pozornej duchowości i otwartości. Także w tej kwestii nie każde rzucające się w oczy świecidełko jest złotem.

Praca z czakrami i dźwiękami solfeżowymi – zaczynamy:

1. czakra podstawy (Muladhara, częstotliwość 396 Hz)

czakra-podstawyManifestuje ona zdrowie, sukcesy materialne, pewność siebie. Objawy nieharmonijnej pracy czakry podstawy to:
-lęk przed życiem
-brak poczucia bezpieczeństwa
-uważają, iż życie jest męką i koszmarem
-brak sukcesów, brak zakorzenienia w świecie materialnym
-bezsilność, poczucie szarpaniny, zniechęcenie
-ciągłe odczuwanie lęku, strachu, problemów zdrowotnych
-wynika z tego, że obecny system polityczny i społeczny promuje takie rozwiązania, które uniemożliwiają stabilizację czakry podstawy. Jeśli nie będzie ona ustabilizowana, to przepływ energii przez pozostałe czakry również nie będzie harmonijny.

2. czakra sakralna (Swadhisthana, częstotliwość 417 Hz)

czakra-sakralnaManifestuje ona seksualność, organy płciowe, nerki, pęcherz moczowy. Objawy nieharmonijnie pracującej czakry sakralnej to:
-brak radości z seksu, odrzucanie sfery seksualnej, brak przyjemności i zmysłowości
-trudności w kreatywnym myśleniu, w realizacji pasji
-brak pewności wobec płci przeciwnej (większość mężczyzn ma tę czakrę wręcz zablokowaną)
-pesymizm, niska samoocena, brak poczucia własnej wartości
-agresja, brak akceptacji i zrozumienia siebie i innych ludzi
-zamknięcie na odczuwanie przyjemności z czegokolwiek, oziębłość, chłód emocjonalny
-wynika z tego, że współczesne religie i obowiązujące modele wychowania dzieci, poświęcają również uwagę zablokowaniu tej czakry. Bowiem te sprawy się łączą: seksualność człowieka, jego radość i twórczość są powiązane. Brak seksualności to brak twórczości, a brak twórczości – kreacji czegoś nowego – to brak zagrożenia ze strony ludzi dla rządzącego systemu. Kreatywni i szczęśliwi ludzie są wrogiem numer jeden każdego systemu, więc robi się wszystko, by to zablokować

3. czakra splotu słonecznego (Manipura, częstotliwość 528 Hz):

czakra splotu slonecznegoManifestuje ona układ nerwowy, przemianę materii, układ pokarmowy, naszą samoocenę, radość, uczucia. Objawy nieharmonijnie pracującej czakry splotu słonecznego to:
-brak stabilności emocji i odczuć
-brak zdecydowania, energii, woli do zmian w życiu
-niska samoocena i niska pewność siebie
-destrukcyjna chęć dominacji i posiadania, bądź odwrotnie, chęć odsunięcia się w cień
-poczucie niespełnienia, zagubienia, braku harmonii i sensowności życia

4. czakra serca (Anahata, częstotliwość 639 Hz):

czakra sercaManifestuje ona gruczoł grasicy, serce, układ oddechowy, skórę, miłość, uczucia, piękno. Objawy nieharmonijnie pracującej czakry serca to:
-nie wybaczanie i długie trzymanie uraz
-kochanie tylko „za coś”, problemy z kochaniem „pomimo czegoś”, ale jednoczesne przeświadczenie, że miłość jest w innych ludziach a nie w nas samych. Inaczej: chęć wzięcia miłość od kogoś, ale nie posiadając źródła miłości w sobie, nie można jej dać. Stąd się bierze właśnie miłość warunkowa, czyli kochanie „za coś”

-zaburzenia empatii i współczucia. Jest to częste u psychopatów na 3 poziomie świadomości i u tzw. „magów” na 5 poziomie świadomości. O poziomach świadomości przeczytaj tutaj – link. Udowadnia to twierdzenie, że duchowość wcale nie ma jednoznacznej pozytywnej barwy. Może być osoba uduchowiona na maxa, mająca wpływ na przestrzeń (mag), z aktywnymi trzema najwyższymi czakrami, i trzema najniższymi, ale zablokowaną czakrą serca (środkową). Wtedy mamy „połączenie” psychopaty z poziomu 3 i człowieka nad-świadomego z poziomu 7. Zresztą, bywa i tak, że psychopaci (3) i magowie (5) współpracują ze sobą, niejako się uzupełniając, np jeśli chodzi o korporacje, firmy, czy wielkie organizacje religijne i polityczne.
-problemy w okazywaniu uczuć i emocji innym
-ciągłe wahania emocjonalne, od emocji dobrych do złych, do choroby psychicznej włącznie
-zaborczość, zazdrość, pesymizm i złe emocje

5. czakra gardła (Vishuddha, częstotliwość 741 Hz):

czakra gardlaManifestuje ona tarczycę, gardło, ekspresję, komunikację, kreatywność, własne zdanie, ale też asertywność. Objawy nieharmonijnie pracującej czakry gardła to:
-problemy z asertywnością, lękają się opinii innych
-zamknięcie na subtelności, problemy z swobodnym wrażaniem, kreatywnością, ekspresją
-problemy z wypowiadaniem autorskich opinii, problemy z kreacją czegokolwiek nowego, autorskiego, niepowtarzalnego. Blokada tej czakry dotyczy szczególnie osób ślepo podążających za dogmatyką ideologiczną, religijną, naukową, new age’ owską i wszelką inną
-brak własnego zdania na wiele tematów, zdawanie się na złudne opinie liderów, życie jako stado owiec
-jednoczesne przywdziewanie różnych, nieraz sprzecznych ze sobą oblicz, w zależności od sytuacji i ludzi
-konformizm, obojętność, hipokryzja, zaprzeczanie swojemu światopoglądowi dla świętego spokoju, zdawanie się na przysłowie: „jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać tak jak one”

6. czakra trzeciego oka (Ajna, częstotliwość 852 Hz):

czakra trzeciego okaManifestuje ona wzrok, mózg, rdzeń kręgowy, przysadkę mózgową, intuicję (dodatkowy zmysł), życie duchowe, możliwość dostrzeżenia tego, co niewidzialne i nienamacalne. Objawy nieharmonijnie pracującej czakry trzeciego oka to:
-ocenianie wszystkiego pod kątem fizyczności, materialności, racjonalności. Brak wiary / wiedzy na temat istnienia Wyższego Porządku wszechświata, bytu, który jest wszystkim i przenika wszystko – Boga. To dotyczy destrukcyjnego przekonania o dwóch wymiennie używanych nazwach: „racjonalizm naukowy” i „sceptyzm”
-odrzucanie prawd i przekonań duchowych. Przekonanie, że jeśli nie można czegoś zobaczyć / zmierzyć, to to nie istnieje (j.w.). Stąd ja często porównuję racjonalistów nie wiedzących nic o życiu duchowym, do człowieka od urodzenia niewidomego, który próbuje przekonać wszystkich wokół, że kolory i ogólnie, zmysł wzroku nie istnieją
-materialistyczne podejście do życia, dążenie wyłącznie do zaspokajania potrzeb materialnych, traktowanie innych przedmiotowo

7. czakra korony, inaczej: szyszynka (Sahasrara, częstotliwość 963 Hz):

czakra koronyManifestuje ona jedność z Universum i wszelkim stworzeniem, głębsze odczuwanie rzeczywistości, . Objawy nieharmonijnie pracującej czakry korony to:
-poczucie braku sensu życia i istnienia
-wewnętrzne rozbicie
-brak zainteresowania rozwojem duchowym
-brak wiary w istnienie czynnika pozamaterialnego mającego wpływ na materię
-ale także rozdzielanie rzeczywistości na Sacrum i Profanum, na fizyczność i duchowość, brak dostrzegania, że są one jednością

Warto abyś przeczytał również obszerne wyjaśnienie o czakrach na stronie Elżbiety Wolnej. Stamtąd czerpałem część inspiracji do tekstu:
http://www.maszke.pl/2013/01/co-to-sa-czakry-jak-pracowac-z-czakrami/

Polecam też ponad godzinną medytację z dźwiękami chóralnymi na wszystkie 7 czakr po kolei:
https://www.youtube.com/watch?v=JhtFG9VRtP0

Autor: Jarek Kefir

Chcesz wspomóc to co robię i sprawić, by tego typu wpisy pojawiały się z regularną częstotliwością? Aby to zrobić, kliknij tutaj.

 

Reklamy

7 odpowiedzi »

 1. w 2010 roku bog mi wlaczyl wlasnie takie tony:)nie ogladam tv nie slucham radia nie wracam do muzyki i melodii sprzed lat, mam tony boskie, boskie brzmienie w uszach i nie zamienie tego za nic w swiecie)nie wypre sie tego rowniez:)wiecie ze drzewa to symfonia? wiecie ze kwiatki to opera, wiecie ze cebula spiewa po wlosku?wiecie ze wszystko co was otacza ma dusze i zyje?

 2. Hej Jarku 🙂 a czy Ty słuchałeś tych częstotliwości wprost z generatora?
  Bo to co słychać na większości produkcji, to mieszanka różnych dźwięków i nie zawsze są one jako te podawane :/
  To trzeba zacząć inaczej interpretować, bo nieznajomość podstawy fizyki dźwięku, robi ludziom zamieszanie w glowach.
  Mogę przesłać próbki czystych tych częstotliwości i gwarantuję, że odbiór ich, będzie średnio taki sobie (łagodnie mówiąc)
  PZDR
  Twój „martwy” kolega z FB

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.