Bareizmy

Ludzkość posunęła się stanowczo za daleko. „To doprowadzi do zagłady biosfery”

Ludzkość posunęła się stanowczo za daleko. „To spowoduje zagładę życia na Ziemi”

Polecam też inne artykuły o omawianej tutaj technologii szczelinowania hydraulicznego:
Czy znany polski polityk został zamordowany, bo poznał zbyt wiele faktów o planowanym wydobyciu gazu łupkowego?
Polskie protesty przeciwko wydobywania gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego na Zamojszczyźnie
Pierwszy zakaz wydobycia gazu łupkowego w Polsce. Jakie są zagrożenia związane z tą technologią? Fakty są szokujące..

Portal Jarka Kefira na facebooku:

„Ludzkość posunęła się za daleko”

Cyt. „Członkowie kanadyjskiej Rady Tubylczej Starszyzny i Szamanów (CIEMP), którzy sprzeciwiają się wydobywaniu ropy naftowej w tym kraju, mówią: „Posiadamy coraz mniejszą ilość czasu. Musimy chronić Ziemię”. Tymczasem organizacja Amnesty International uważa, iż rząd Kanady jest winien policyjnych akcji wymierzonych przeciwko Indianom z plemienia Mi’kmaq. Sprzeciwiają się oni w aktywny sposób niszczeniu swojej ojcowizny. Chodzi tutaj o eksploatacje na ogromną skalę złóż ropy naftowej z tak zwanych piasków bitumicznych. Jest to przyczyna olbrzymiego skażenia przyrody. Kanada posiada prawie że największe złoża owych piasków bitumicznych na Ziemi. Część tych złóż jest położonych na terenach plemienia Mi’kmaq. W czasie pokojowych demonstracji policja spacyfikowała protestujących.

skazenie srodowiska i przyszlosc ziemi

Przywódca Avrol „Szukający Koń” z plemienia Lakota, razem z Radą Tubylczej Starszyzny i Szamanów, wystosowali pismo, w którym oznajmiają, iż ludzkość nie może dalej bagatelizować przesłań zachęcających do ochrony naszej planety. Członkowie Tubylczej Rady przedstawili obraz poczynionych przez człowieka spustoszeń w przyrodzie, podkreślając, iż ich rezultaty bardzo często wymykają się spod kontroli. Ma to zastosowanie tak przy katastrofie nuklearnej w Fukushimie w Japonii, jak i przy rabunkowej gospodarce rządu Kanady.

W piśmie tym możemy przeczytać: „My, Pierwotni Strażnicy Matki Ziemi, powinniśmy przestrzegać oraz propagować Pierwotne Wskazania, które umożliwiają zachowanie życia na Ziemi. Jesteśmy świadomi ważnego powiązania wiążącego nas z Matką Ziemią, wiemy też, iż Ona jest źródłem rozmaitych form życia, a nie „zasobem naturalnym” przeznaczonym do bezrozumnej eksploatacji. Mówimy teraz w imieniu wszystkiego Stworzenia, by przekazać tę oto ważną informację: ludzkość posunęła się stanowczo za daleko, wymuszając na nas walkę o przeżycie z dnia na dzień.

Mówiliśmy, iż nadejdzie taki dzień, w którym ludzkość nie będzie mogła panować nad tym, co wykreowała. Teraz właśnie nastał ten dzień. Nie przejmowaliście się ostrzeżeniami, które przekazywała wam Natura i Ludzie Ziemi, i to prowadzi nas na ścieżkę ku ostatecznej zagładzie. Spowodowało to na przykład katastrofę w Fukushimie, skażenie ropą naftową Zatoki Meksykańskiej, zniszczenia środowiska Kanady przez wydobycie ropy naftowej, różnych wycieków z rurociągów (…) jak i skażenie wód podziemnych przez technologię hydraulicznego szczelinowania. W dodatku te poczynania ciągle powodują nieodwracalne niszczenie świętych miejsc jak i świętych źródeł wody, posiadających ważne znaczenie dla biosfery.

przyroda srodowisko i klimat

Z kolei Amnesty International wydała oświadczenie, z którego wynika, że Kanada winna jest naruszenia prawa międzynarodowego oraz praw człowieka w związku z policyjnym atakiem na przedstawicieli plemienia Mi’kmaq biorących udział w pokojowej demonstracji zorganizowanej przeciwko szczelinowaniu. W oświadczeniu Amnesty International wydanym wraz z Kanadyjskim Religijnym Towarzystwem Przyjaciół oraz Kanadyjską Ekumeniczną Inicjatywą na Rzecz Sprawiedliwości stwierdzono, że atak Kanadyjskiej Królewskiej Policji Konnej na obóz Indian Mi’kmaq protestujących przeciwko szczelinowaniu 17 października nie zdarzyłby się, gdyby władze Kanady przestrzegały reguł prawa międzynarodowego, praw człowieka (włączając w to Deklarację Praw Ludów Tubylczych) oraz traktatów i wewnętrznego prawa Kanady. Kanadyjska policja oraz Kanadyjska Królewska Policja Konna w asyście psów policyjnych oraz strzelców wyborowych, dopuściła się nadużycia, atakując przy użyciu gazu pieprzowego obóz pełen kobiet i osób starszych.

Południowo – Zachodnia Kompania Energetyczna (SWN) zdecydowała się na zastosowanie techniki szczelinowania hydraulicznego na terenie ziem Mi’kmaq w New Brunswick, w Kanadzie. Kompania ta została już pozwana w Pennsylvanii oraz Arkansas za wprowadzenie rakotwórczych substancji do wody podczas procesu szczelinowania hydraulicznego.

Rada Tubylcza twierdzi, że przyszłość życia na Ziemi jest zagrożona: „Kryzys wiążący się z awarią elektrowni nuklearnej w Fukushimie jest poważnym zagrożeniem dla przyszłości rodzaju ludzkiego. Nasze zatroskanie dotyczy jednak nie tylko tego jednego niebezpieczeństwa. Niepokoi Nas narastające i kompleksowe wyniszczenie środowiska naturalnego związane z działalnością Naszego gatunku. Chodzi o nadmierną eksploatację zasobów naturalnych, genetyczne modyfikowanie organizmów, zanieczyszczenia, błędy moralne, wprowadzanie gatunków inwazyjnych do ekosystemów oraz wiele, wiele innych zagrożeń, stawiających pod znakiem zapytania przyszłość życia na Ziemi”.

Przekład: Maciej Puzio, opracowanie: Alicja Barcikowska

Źródło:

Indigenous Elders: No time left to defend the Earth

Źródło polskie:

Fundacja Sanctus Nemus

Reklamy

1 odpowiedź »

  1. Nie ma sposobu na „mONSANTO” Te huje chcą nas wykończyć!!! Kto coś zaproponuje, by z nimi walczyć?

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.