Ciekawe

Uwolnij swoje ciało, umysł i duszę! Proste i skuteczne sposoby

Proste i skuteczne ćwiczenia umysłu!

cialu umysl dusza

Umiejętność wpływania na ludzki mózg, a co za tym idzie także na większość procesów zachodzących w ludzkim ciele nie narodziła się w sterylnych laboratoriach XX wieku, ale tysiące lat temu podczas rytuałów odprawianych przy ognisku. Szamani bardzo szybko zorientowali się, że rytmiczne uderzenia w bęben i jednostajny szum grzechotek w połączeniu z tańcem wokół strzelających w niebo płomieni ułatwiają wejście w trans i osiąganie odmiennych stanów świadomości. W takich stanach poszerzała się percepcja, wzrastała intuicja, a choroby opuszczały ciało. Tańczącym przy ognisku wojownikom szybciej goiły się rany, nie odczuwali także bólu, zmęczenia ani strachu przed śmiercią (stąd tradycja szału bitewnego).

Od Alpha do Delta

Tysiące lat później nauka rozszyfrowała procesy zachodzące podczas zmienionych stanów świadomości, przekładając je na częstotliwości fal mózgowych, ciśnienie i natlenienie krwi oraz poziom wydzielania się hormonów. Co więcej, nowoczesna aparatura komputerowa jest w stanie odtworzyć potrzebne warunki do zainicjowania w mózgu procesów towarzyszących nawet najgłębszemu transowi. Opracowany przez NASA, a stosowany obecnie także w muzykoterapii system audiowizualnej stymulacji wykorzystuje naturalną predyspozycję mózgu do dostrajania się do wibracji zewnętrznych. Jednak poziom takiego dostrojenia zależy od wielu czynników i jest uwarunkowany indywidualną i niepowtarzalną u każdego człowieka wrażliwością na bodźce.

Delikatną relaksacyjno-ilustracyjną muzykę połączono z wkomponowanymi w tło dźwiękami stymulującymi mózg do przejścia na coraz to niższe częstotliwości od Alpha do Delta. Towarzyszą temu generowane przez komputer interaktywnie wizualizacje obrazowe, które docierają do nerwów wzrokowych poddawanych stymulacji osób poprzez zamknięte powieki.

Przejściu od normalnego stanu czuwa-nia ludzkiego mózgu (rytm Betha od 13 do 30 Hz) do coraz głębszych stanów świadomości towarzyszą przyjemne doznania bez powstawania efektów ubocznych.

Rytm Alpha (od 8 do 12 Hz) – występuje podczas relaksu i odprężenia, sprzyja medytacji, spontanicznym marzeniom, wprowadza w pozytywny nastrój. Stan Alpha preferowany jest podczas przyspieszonego tempa uczenia się i zwiększania ilości przyswajanych informacji.

Rytm Theta (od 4 do 8 Hz) – występuje podczas snu lub głębokiej medytacji. Charakteryzuje się zdolnością do żywej wyobraźni, kreatywności, szybkiego uczenia się i zapamiętywania. Daje możliwość kontroli nad fizycznym odczuwaniem bólu, aktywizuje intuicję oraz stwarza przestrzeń do rozwiązywania problemów natury psychicznej i duchowej, poprzez zmianę destrukcyjnych wzorców myślowych.

cwiczenia umyslu

Rytm Delta (od 0,5 do 4 Hz) – towarzyszy stanowi głębokiego snu, pozbawionemu marzeń sennych, oraz chwilom utraty świadomości. Fale Delta mają niebagatelny wpływ na procesy uzdrawiania i funkcjonowania systemu odpornościowego.

Na obie półkule

Badania naukowe dowodzą, że osoby uważane powszechnie za genialne korzystają w czasie procesów myślowych zarówno z logiki lewej, jak i wyobraźni prawej półkuli. Umożliwia im to spontaniczna synchronizacja półkul mózgowych. Wyrównanie częstotliwości pracy lewej i prawej półkuli sprzyja powstawaniu twórczych pomysłów, znakomitej pamięci i nieszablonowemu myśleniu w oparciu o skojarzenia przestrzenne (myślenie wielowymiarowe). Pomiary częstotliwości fal mózgowych ćwiczących joginów, medytujących w tradycyjnych stylach mnichów Zen oraz będących w transie szamanów wykazały, że wszyscy oni osiągali głęboką synchronizację półkulową z przewagą rytmów Theta (4 – 8 Hz). Umiejętność wprowadzania oraz utrzymywania mózgu w stanie aktywnej pracy obu półkul nie tylko przyspiesza osiąganie stanu pełnego relaksu i głębokiej medytacji, co sprzyja dostępowi do wszelkich treści zawartych w podświadomości człowieka, ale także umożliwia trwałe zapamiętywanie i natychmiastowe kodowanie nowych wzorców postrzegania świata oraz zachowania jednostki w społeczeństwie. W takim stanie świadomości istota ludzka jest zdolna w pełni wykorzystać cały swój potencjał myślowy charakteryzujący się wewnętrzną harmonią, lepszą pamięcią, koncentracją i percepcją, odpornością psychiczną (stres, strach), sprawnością psychomotoryczną, wyższym IQ (Iloraz Inteligencji) i EQ (Inteligencja Emocjonalna) oraz pewnością siebie.

Uczymy mózg

Opierając się na zdolności naszego mózgu do poddawania się częstotliwościom zewnętrznym, możemy niejako sztucznie wprowadzić się za pomocą rytmów o specjalnych częstotliwościach w stan odpowiadający półkulowej synchronizacji. Specjalistyczna muzykoterapia sprawi, że będziemy mogli „nauczyć” mózg generować właściwy cykl snu i czuwania, likwidując stany bezsenności i wpływając na głęboką regenerację organizmu. Co więcej, zainicjowanie w mózgu rytmu Delta może poprawić jakość naszego snu bez względu na to, czy mamy z nim problemy czy też nie. Powtarzanie procesu stymulacji półkulowej prowadzi do uzupełnienia energii i całkowitej relaksacji mięśni i psychiki. W niektórych wypadkach mogą zmniejszyć się także dolegliwości związane z depresją, negatywnym myśleniem, niepewnością, brakiem wrażliwości, lękami, tremą, fobiami, alergiami i astmą.

Aby wzmocnić oddziaływanie stymulacji możemy pokusić się o wygenerowanie pozytywnych stanów psychicznych za pomocą siły naszej woli. Kiedy próbujemy uwolnić się od stresu i związanych z nim lęków, musimy najpierw wydostać je z naszej podświadomości i przetransformować za pomocą świadomych wizualizacji. Tremę, niepokój lub brak wiary w swoje możliwości przełamujemy wyobrażając sobie, jak z łatwością pokonujemy trudne życiowe sytuacje, z którymi przychodzi nam się zmagać w rzeczywistości. Aby nie poddać się zakorzenionym w podświadomości wzorcom zachowań możemy do naszych świadomych wizualizacji dołożyć jeszcze ćwiczenia oddechowe. W podobny sposób rozprawiamy się ze schorzeniami o podłożu psychosomatycznym, takimi jak alergia lub astma. Czynnikiem wspomagającym wszystkie nasze działania jest całkowite odprężenie i rozluźnienie mięśniowe towarzyszące rytmom Theta i Delta.

Programowanie podświadomości

Stymulacja audiowizualna mózgu nadaje się także do tak zwanego programowania podświadomości w celu likwidacji uzależnień, transformacji osobowości lub wchodzenia w stany medytacyjne. W podświadomości istnieje możliwość „przeprogramowania” wcześniej zakodowanej informacji oraz możliwość zapisania nowej. Przeprogramowanie informacji, które w naszej podświadomości są niepożądane, takie jak skłonność do uzależnień lub traumatyczne doświadczenia rozpoczynamy od wyciągnięcia ich na „powierzchnię” poprzez przypomnienie, a następnie przeżywamy je raz jeszcze, ale już w przetransformowanej na pozytywną formie. Podobną pracę możemy wykonać, jeśli chcemy wyzbyć się wszelkich uczuć powstałych na bazie agresji mających najczęściej przyczynę w stłumieniu lub niezdolności do właściwego wyrażania naszych stanów emocjonalnych.

Takie mentalne ćwiczenia należy powtarzać do chwili, aż przestaną budzić w nas nieprzyjemne skojarzenia. Największą trudność sprawiają nałogi, takie jak alkohol, papierosy czy objadanie się, dlatego musimy postarać się o dobre argumenty, za pomocą których przekonamy podświadomość, iż nie są nam już potrzebne.

We własnym wnętrzu

Wprowadzenie się w stan synchronizacji półkulowej sprzyja medytacji, samopoznaniu oraz całkowitemu wyciszeniu umysłu bez konieczności stawiania sobie konkretnych celów. Na bazie rytmów Delta i Theta możemy albo wyciszyć nasz wewnętrzny dialog doprowadzając do kontemplowania pustki, albo skupić się z całą siłą na jednej konkretnej myśli. Medytacyjne doświadczenie dowodzi, że im bardziej uda nam się uwolnić od wszelkich myśli, tym bardziej zbliżymy się do poznania duchowego. Mózg stanie się „elastyczniejszy”, zwiększy swoją zdolność do kreatywności, szybkiego przekazywania informacji oraz rozwinie twórcze umiejętności.

Kiedy w czasie stymulacji audiowizualnej wprowadzane są częste zmiany częstotliwości dźwięku, w mózgu mogą pojawić się zaskakujące efekty słuchowe i wizualne, wpływa to na zwiększenie wydzielania się endorfin i serotoniny. Badania wykazały, że systematyczna stymulacja mózgu przyspiesza jego reakcje na bodźce zewnętrzne, poprawia zdolność uczenia się od 25 do 75% oraz polepsza koncentrację. Co więcej, dochodzi nawet do tworzenie się nowych połączeń nerwowych, ułatwiających szybszą rekonwalescencję i wspomagających uzdrawianie całego organizmu.

Opracowano na podstawie:

„Accessing Anomalous States of Consciousness with a Binaural Beat Technology”, F. Holmes Atwater, The Monroe Institute. „The Gateway Experience”,

dr. Robert Monroe. „Awakening The Mind, A Guide to Mastering the Power of Your Brain Waves”,

Anna Wise. „The Power of Sound, How to Manage Your Personal Soundscape for a Vital Productive & Healthy Life”, Joshua Leeds.

„Healing Sounds, The Power of Harmonics”, Jonathan Goldman

„Vergleichsuntersuhung der psychophysiologischen Entspannungseffekte einer optisch – akustischen Mind Machine mit einer Entspannungsmusik”, Peter Brauchli.

Opracowali: Bogdan Halicki, Włodzimierz Adam Osiński

Źródło: 4wymiar.pl

Przygotowała: nika_blue

Reklamy

1 odpowiedź »

Odpowiedz na „kawaAnuluj pisanie odpowiedzi

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.