Ciekawe

Kompendium wiedzy o GMO: poznaj fakty i podaj dalej!

Poznaj rzetelne fakty naukowe o żywności modyfikowanej genetycznie (GMO)

„Według Światowej Organizacji Zdrowia od miliona do trzech milionów ludzi pada ofiarą zatrucia pestycydami, a około 200 tys. umiera z ich powodu. Autorka filmu, Marie-Monique Robin, zebrała informacje o szkodliwości tych substancji, o tym jak dostają się one na rynek, a także o instytucjach, które wydają na nie zezwolenia.

Welnness to megatrend, który ogarnia na świecie miliony ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że brak energii w wieku 30 lat wcale nie jest normalny, że nie trzeba chorować na serce w wieku 40 lat, że nadwaga pomimo powszechności, wcale nie jest normalna, że w wieku 60 lat nie trzeba chodzić z apteczką leków, że w wieku 70 lat nie trzeba być niedołężnym….”

Chemikalia w dzisiejszym świecie są wszędzie i prawie we wszystkim. Świat stanął na głowie.

Naturalne rzeczy znikają w imię najnowszych „osiągnięć” chemii. 140 tysięcy składników chemicznych w dzisiejszym świecie zatruwa nas i całe środowisko. Onz pisze, że przebadano ułamkową ilość z nich. Rocznie umiera około milion osób z powodu chamikaliów stosowanych w rolnictwie i przemyśle.

Źródło: UN report says chemicals damaging health and environment, especially in poorer nations
Źródło polskie: ONZ: Tak szykujemy zagładę ludzkości

Trucizna nasza powszednia z lektorem: http://www.youtube.com/watch?v=JSLhHWYzHyQ

Film Marie Monique Robin, autorki książki i dokumentu: „Świat według Monsanto
Źródło zdjęcia: Top 5 Reasons To Reduce Your Pesticide Exposure

Przeczytaj: Jakich produktów GMO musisz unikać? Poznaj najnowsze Top 10!

Jak okazało się w ostatnim czasie, wiele marek typu „eco-friendly” nie jest faktycznie pozbawionych GMO. Dotyczy to nawet produktów, które mają etykietę „Non-GMO” !

Eksperyment naukowy – kryptonim GMO – spojrzenie od strony eksperymentu i prawa. Moje stanowisko w sprawie GMO.

Wpływ GMO(*) na zdrowie dzieci – (*) GMO to Genetycznie Zmodyfikowane Organizmy, czyli takie których geny zostały zmienione przez człowieka w sposób nienaturalny. Polacy! Czas zacząć działać!!!

Zapraszamy na konferencję   11.09.2012 Kraków  pt. „STOP! KORPORACJE CHCĄ ZNISZCZYĆ NASZE DZIECI”

Polska powtórka katastrofy humanitarnej w Argentynie? – Prezydent Komorowski nie wysłuchał argumentów o katastrofie humanitarnej w Argentynie, bezmiarze cierpień chorych dzieci powodowanych przez uprawy soi GMO na pasze dla Polski, i zdecydował się podpisać ustawę o paszach.

Autor: Maciej Kawiak

Źródło: https://www.facebook.com/

Reklamy

1 odpowiedź »

 1. O zakazy GMO – List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.
  http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

  Łowicz, 09.11.2012r.
  Pan
  Marcin Korolec – Minister Środowiska Rzeczypospolita Polska

  O zakazy GMO – List Otwarty do Bronisława Komorowskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 18.04.2012 r. uznany jako petycja nr. 0578/12 Parlamentu Europejskiego.

  Panie Ministrze, Pan jest Ministrem od Ochrony Środowiska Życia Obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i jest Pan konstytucyjnie zobowiązany do chronienia środowiska życia człowieka a nie do podejmowania działań niszczących to środowisko.

  Doczekaliśmy czasu, że sprawy bezpieczeństwa środowiska sprowadzono do absurdu. Bezpieczeństwo środowiska nie powinno podlegać żadnym negocjacjom ani głosowaniom. Przy głosowaniach przewaga paru głosów staje się wyrokiem śmierci na miliony ludzi tak jak w głosowaniu nad ustawą o nasiennictwie w Sejmie w dniu 09.11.2012r.

  http://www.tvpparlament.pl/aktualnosci/sejm-uchwalil-ustawe-o-nasiennictwie/9053489

  Sejm uchwalił bez poprawek ustawę o nasiennictwie, której projekt przygotował prezydent. Nie przeszła żadna poprawka opozycji, w tym wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów, 202 było przeciw.

  Wśród odrzuconych poprawek znalazły się wnioski opozycji, które przewidywały m.in. zakaz dopuszczania do obrotu materiału siewnego modyfikowanego genetycznie, czy zakaz stosowania takiego materiału siewnego.

  Jan Szyszko z PiS powiedział przed głosowaniem, że „dawno nie widział takiej niekompetencji rządu”, . – W wyborach parlamentarnych PO i PSL były całkowicie przeciwko GMO. Dlaczego w takim razie tej chwili wprowadzacie GMO?| – pytał Szyszko. Zaznaczył, że bierze pełną odpowiedzialność za swoje słowa, bo – jak zapewniał – zna się na sprawie.

  Skoro Prezydent RP Bronisław Komorowski jest niekompetentny, jak twierdzi jego kancelaria w związku z naszym Listem Otwartym do Prezydenta RP z 18.04.2012 r. który został uznany jako petycja 0578/12 Parlamentu Europejskiego, to dlaczego występuje z projektem ustawy, która godzi w każdego mieszkańca Polski i przyszłe pokolenia Polaków?

  To jest zamach na życie Narodu Polskiego, na jego przyszłość !

  Szanowny Panie Ministrze, czy chce Pan brać wraz z innymi udział w świadomym i celowym ludobójstwie i skazywać nawet siebie i swoją rodzinę?

  Żądamy, aby Pan Minister zrobił wszystko co możliwe, by nie dopuścić do podpisania tej haniebnej ustawy o nasiennictwie. Niech Pan uświadomi Prezydentowi RP na jakie niebezpieczeństwa narażają Naród Polski jego prawnicy z kancelarii.

  Nie wierzymy w to, aby nasz Prezydent był w pełni świadomy konsekwencji tej ustawy, bo przecież spoczywa na nim konstytucyjny i moralny obowiązek obrony obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

  Panie Ministrze, to Pan jest organem administracji rządowej właściwym do spraw GMO w Polsce ,cyt: “ Do zakresu działania ministra w zakresie GMO należy: wydawanie zgody na zamknięte użycie i zamierzone uwolnienie GMO do środowiska, wydawanie zezwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów GMO, wywóz lub tranzyt produktów GMO, koordynacja kontroli i monitorowanie działalności regulowanej ustawą oraz koordynacja gromadzenia i wymiany informacji dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO. Minister właściwy do spraw środowiska wdraża ponadto postanowienia Protokołu Kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym.”

  Wobec powyższego od Pana, jako Ministra Środowiska mamy bezwzględne prawo żądać niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska w zakresie GMO

  poprzez natychmiastowe i bezwzględne zakazy:

  zakaz sprowadzania: nasion i pasz z GMO oraz innych zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych

  zakaz obrotu i tranzytu wszelkich zmodyfikowanych genetycznie materiałów biologicznych.

  zakaz jakichkolwiek doświadczeń i eksperymentów z GMO.

  ww.alert-box.org/petycja/rozporzadzenie-zakazujace-gmo

  Mamy prawo żądać by wzorem innych państw wprowadzone zostały zakazy dotyczące GMO, by Polska stała się wolna od GMO a równocześnie stanowczo odparte naciski ludobójczych i depopulacyjnych globalnych korporacji.
  Niemcy zakazały upraw GMO*, ponieważ:

  „nie zbadane są konsekwencje długofalowego spożywania GMO przez ludzi”

  Austria zakazała upraw GMO, ponieważ:
  „nie da się zachować różnorodności biologicznej jeśli wprowadzi się do przyrody rośliny GMO”

  Francja zakazała upraw GMO, ponieważ:
  „rośliny GMO krzyżują się zanieczyszczając ekologiczne uprawy”

  Włochy zakazały upraw GMO, ponieważ:
  „proces uwolnienia organizmów GMO do przyrody jest nieodwracalny”

  (Podstawą prawną krajowych zakazów była “klauzula bezpieczeństwa” zawarta w unijnej dyrektywie 2001/18 dotyczącej GMO. Kierując się wynikami badań nad GMO, prowadzonymi na całym świecie, rządy sześciu państw uznały, że genetycznie modyfikowana kukurydza może zagrozić różnorodności biologicznej na ich terenach. Ponadto 8 września 2011 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kraje członkowskie mogą wprowadzić zakazy upraw poszczególnych gatunków GMO na podstawie rozporządzenia 1829/2003.)

  Opracowany przez 400 naukowców i sygnowany przez 58 rządów krajów całego świata, opublikowany na zlecenie ONZ i Banku Światowego w kwietniu 2008 raport nt. rolnictwa na naszym globie pt. „Międzynarodowa ocena wpływu nauk i technologii rolniczych na rozwój”, jasno stwierdza, że uprawy GMO nie stanowią rozwiązania w zwalczaniu głodu, biedy, czy zmian klimatycznych.”

  Jest 50 powodów aby koniecznie i niezwłocznie zakazać GMO.

  maciejka.nowyekran.pl/post/79349,50-powodow-dlaczego-natychmiast-nalezy

  Jedynie stanowcze zakazy dotyczące GMO są szansą zapewnienia bezpieczeństwa życia ludzi i środowiska.

  Z wyrazami szacunku i poważania

  Maria Bejda, Teresa Wojda

  Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

  OBYWATELSKI RUCH OPORU

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.