Bareizmy

Urzędy Skarbowe będą mogły legalnie wyczyścić Ci konto bankowe!

Cyt. „Urzędy skarbowe będą w formie elektronicznej wysyłały do banków zawiadomienia o blokadzie kont. Zmniejszy się kwota wolna od zajęcia. Takie zmiany, czyniące egzekucję z rachunków bankowych skuteczniejszą niż obecnie, zapowiada resort finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 5199/2013.

Urzędy skarbowe, egzekwując niezapłacone w terminie podatki, mają prawo zająć rachunki bankowe podatnika. To skuteczny, a dzięki temu chętnie stosowany sposób na ściągnięcie długów. Wystarczy wysłać zawiadomienie o zajęciu do banku, a jeżeli posiada on oddziały – do właściwego oddziału. Urzędnicy nie muszą nawet wskazywać numeru rachunku bankowego podatnika. Bank, po otrzymaniu takiego pisma, blokuje wypłaty pieniędzy z konta do wysokości zajętej wierzytelności. Jest to kwota odpowiadająca sumie egzekwowanej należności, odsetek za zwłokę i kosztów egzekucyjnych. Bank zawiadamia jednocześnie o zajęciu inne swoje oddziały, inne banki, placówki pocztowe oraz inne podmioty uprawnione do dokonywania wypłat podatnikowi z konta.

Blokada rachunku bankowego ma być jeszcze skuteczniejszym sposobem ściągania niezapłaconych podatków. Resort finansów, w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 5199/2013, zapowiada wprowadzenie elektronicznej formy egzekucji. Zawiadomienia mają być przesyłane do banków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Urzędnicy znacznie szybciej będą więc blokować konta niesumiennych podatników.

To nie jedyna zmiana. Obecnie osoby, którym fiskus zajął konta, mogą pobrać kwotę odpowiadającą trzem przeciętnym pensjom. Jest to tzw. kwota wolna od zajęcia. Obowiązuje w przypadku zajęcia rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych. Środki zgromadzone na tych kontach przez daną osobę są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Resort finansów zapowiada drastyczną obniżkę puli wolnej od zajęcia. Z prywatnych kont będzie można wypłacić kwotę do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę przysługującego zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Gazeta Podatkowa nr 92 (1029) z dnia 18.11.2013, strona 1

Reklamy

3 odpowiedzi »

  1. Pozostaje Bank Skarpeta. Skarpety tak łatwo nie zajmą. Na koncie trzymać tylko jakieś drobne grosze na bieżące życie a resztę – w gotówce – w skarpetkę.

  2. jak się cieszę że pracuję na czarno, i nie mam nic na koncie, i nie rozliczam pitów, a płacę już i tak wystarczające podatki w towarach i usługach trzy krotnie.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.