GMO i biotechnologia

Uwolnią genetycznie zmodyfikowane zwierzęta na terenie Unii Europejskiej

Cyt. „Nie ustają próby modyfikacji genetycznych zwierząt i ich masowego wypuszczania do środowiska. Angielska korporacja biotechnologiczna Oxitec chce wypuścić genetycznie zmienione muchy oliwne do ekosystemów w Hiszpanii i Włoszech.

Męskie owady much oliwnych zostały zmodyfikowane w taki sposób, że samica zginie już jako larwa. Celem tego eksperymentu jest to, by zredukować populację tych owadów.

Larwy much oliwnych bytują wewnątrz oliwek i powodują duże szkody w rolnictwie. Korporacja Oxitec chce wypuścić muchy GMO w Hiszpanii, w mieście Tarragona. Badania w terenie będą prowadzone tak, aby uniemożliwić ucieczkę much GMO do środowiska.

We Włoszech także mają nastąpić uwolnienia genetycznie zmienionych owadów. Eksperymenty te, według informacji Testbiotech nie zostały jeszcze zaakceptowane przez rządy państw. Byłoby to pierwsze uwolnienie zmodyfikowanych genetycznie zwierząt na terenie Unii Europejskiej.

“Między innymi, próby pociągną za sobą ryzyko dla rolników. Jeśli genetycznie muchy uciekną, żniw w poszczególnych regionach nie będzie można sprzedać. Genetycznie larwy żyjących wewnątrz oliwek, nie są dopuszczone do spożycia jako żywność w UE “, mówi Christoph dla Testbiotech. “

Podczas gdy żeńskie potomki mają umrzeć jako larwy, męskie osobniki fizycznie mogą przetrwać przez kilka miesięcy, połączyć się w pary i propagować dalej. Po ich ucieczce, której według zgłoszenia Oxitec, nie można wykluczyć, mogą przenieść się do środowiska i rozprzestrzeniać bez kontroli. Muchy oliwne są w stanie latać w promieniu kilkudziesięciu kilometrów.

(To potężna odległość.)

Obecnie muchy są kontrolowane środkami owadobójczymi lub za pomocą środków biologicznych: takie jak pułapki na owady, a także napromieniowanych owadów sterylnych?. Jednakże genetycznie zaprojektowanych owadów, które dziedziczą również fluorescencyjne białka DNA, nie może porównywać z owadami napromieniowanymi. Owady Oxitec są zmanipulowane z syntetycznego DNA, co jest mieszanką organizmów morskich, bakterii, wirusów i innych owadów. Nie wiadomo w jaki sposób te owady będą wpływać na zmianę warunków środowiskowych, do tej pory były one hodowane tylko w laboratorium.

Christoph : “..W 2012 Oxitec zbliżył inwestorów i partnerów handlowych, ze względu na obecnie planowane nowości w południowej Europie. Firma również złożyła kilka patentów na swoje owady.
To niepokojące, że te badania są napędzane przez interesy handlowe, a nie przez szukanie sposobu, aby rozwiązać problemy z oliwnymi muchami. Z wiedzy, którą do tej pory zdobyliśmy zaleca się, aby te wnioski do uwalniania do środowiska zostały odrzucone…”

Źródło: http://nonx.pl/

Kontakt:

Dr. Christoph Then, Tel 015154638040, info@testbiotech.org

Źródło 1(Source): http://www.testbiotech.org/
Źródło 2(Source): https://www.facebook.com/GmoInside

Reklamy

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.