Niewyjaśnione zjawiska

Wszystkie religie są manipulacją wywodzącą się ze starożytności. Zostaliśmy potwornie oszukani!

Ten wywiad wywołał burzę. Teolog Llogari Pujol, były ksiądz, który stracił wiarę, twierdzi, że korzeni chrześcijaństwa powinniśmy szukać pięć tysięcy lat temu, w starożytnym Egipcie. Faraon był wtedy uważany za boga-człowieka, zrodzonego z dziewicy i zmartwychwstającego po śmierci. 

Llogari Pujol: Boże Dziecię nie narodziło się 2 tysiące lat temu…

To wiadomo, jest różnica w kalendarzu o dwa, trzy lata… 

Nie, nie o to mi chodzi, mam na myśli okres sprzed 5000 lat. Idea dziecka-boga zrodziła się około 3000 roku przed Chrystusem.

Jak to? O jakim dziecku-bogu pan mówi? 

O faraonie! O postaci faraona w starożytnym Egipcie: uważano go za syna boga.

Nie widzę związku między faraonem a Jezusem. 

Jest związek: Jezusowi przypisano nauki i cechy faraona. Zbieżności są niezliczone! Już 3 tysiące lat temu faraona uważano za syna boga, tak jak potem Jezusa. Faraon był człowiekiem, a zarazem bogiem jak Jezus. Jego matce zwiastowano boskie poczęcie, tak jak potem poczęcie Jezusa. Faraon był pośrednikiem między ludźmi a bogiem, jak potem Jezus. Faraon zmartwychwstał, jak potem Jezus. Faraon wstąpił do nieba, jak potem Jezus. . .

A czy pan zna słowa modlitwy Ojcze Nasz, którą podobno ułożył Jezus i nauczył jej ludzi?

Oczywiście: ?Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje… ? 

Ta modlitwa znajduje się w tekście egipskim z 1000 roku przed Chrystusem i jest znana jako ?Modlitwa ślepca?. W tym samym tekście znajdują się także słowa, które później staną się ?Błogosławieństwami? Jezusa. Proszę posłuchać, cała teologia starożytnego Egiptu pojawi się w Jezusie. Również Stary Testament (600 lat przed Chrystusem) jest przeniknięty monoteizmem faraona Aketona (1360 r. przed Chrystusem).

Wróćmy do boskiego poczęcia Jezusa. 

Teogamia (małżeństwo boże) pochodzi z Egiptu: bóg zapładnia królową i rodzi się nowy faraon. Jest też tekst egipski (w języku demotycznym) z 550 r. przed Chrystusem, ?Opowieść Satmiego?, w której czytamy: ?Cień boga pojawił się przed Mahitusket i oznajmił jej: Będziesz miała syna, którego będą zwać Si-Osiris?. Czy to coś panu przypomina?

Anioła ze zwiastowania, Maryję… 

A powiedzieć panu, co znaczy Mahitusket? ?Łaski pełna?. A Si-Osiris znaczy ?syn boga?, czyli syn Ozyrysa.

Kim jest Satmi w tej opowieści? 

Mężem Mahitusket. Satmi znaczy ?ten, który czci boga?. To samo uczyni później Józef, zwany w Ewangelii ?sprawiedliwym?.

Potem Herod będzie chciał zabić Jezusa..
.

W mitologii egipskiej Set chce zabić dziecko imieniem Horus. Jego matka Izyda ucieka więc z nim. Tak jak Święta Rodzina ucieka do Egiptu.

A co z mirrą, kadzidłem i złotem?

Egipcjanie uważali je za emanacje boga Ra: złoto było jego ciałem, kadzidło jego zapachem, a mirra jego nasieniem.

A obrzezanie Jezusa? 

To rytuał wśród kapłanów egipskich. W opowieści Satmiego Ozyrys, w wieku 12 lat, dyskutuje jak równy z równym z mędrcami w świątyni. Tak jak Jezus, o czym opowiada Ewangelia.

Co pan powie o chrzcie Jezusa? 

Proszę spojrzeć na ten obraz: kapłan chrzci faraona wodą z Nilu… To wszystko znajduje się w starych tekstach, na egipskich obrazach i płaskorzeźbach. Proszę spojrzeć na ten obraz z 300 r. przed Chrystusem: król Ptolomeusz korzy się przed Izydą, a ona mu mówi: ?Dam ci wszystkie królestwa Ziemi?. W Ewangelii szatan kusi Jezusa mówiąc to samo, słowo w słowo.

Co pan sądzi o cudach Jezusa? 

Widzi pan ten obraz uczty? Znajduje się on na grobie egipskim w Paheri (1500 lat przed Chrystusem). Przedstawia zamienienie wody w wino przez
faraona. Tego samego cudu dokona Jezus w Kanie Galilejskiej. I proszę policzyć dzbany.

Jeden, dwa, trzy… sześć. O co chodzi? 

W cudzie, jakiego dokonał Jezus, jest też sześć dzbanów. Teologowie ciągle zadają sobie pytanie, dlaczego sześć. A no dlatego, że skopiowano opowieść egipską.

Czy to również faraon pomnożył chleb i ryby? 

Nie, uczynił to bóg Sobk, o czym opowiadają ?Teksty z piramid?, z 3000 roku przed Chrystusem. Sobk to bóg-krokodyl. Daje biały chleb i ryby ludziom na brzegu jeziora Faiun. I chodzi po wodach tego jeziora! Jeszcze jedna ciekawostka: na gotyckich malowidłach przedstawiających cudowny połów ryb przez apostołów odkryłem, że te ryby to specjalny gatunek żyjący tylko w Nilu.

Są jeszcze jakieś inne paralele? 

Opowieść o Sinhue (2000 r. przed Chrystusem). Jest on księciem, który boi się objąć władzę, opuszcza pałac, udaje się na pustynię, między Beduinów, gdzie grozi mu wiele niebezpieczeństw.

Ale Jezus wjeżdża triumfalnie do Jerozolimy. 

Tak, jak ?król?… i na ośle. Czyli jako zwycięzca nad złem. Osioł w Egipcie oznaczał Seta, boga, który zabił Ozyrysa i którego pokonał Horus, syn Ozyrysa, i dosiadł go.

A co z Ostatnią Wieczerzą? 

Ozyrys, bóg zboża, umierający co roku, pozwalał Egipcjanom żywić się swoim ciałem (chlebem). W ?Tekstach z piramid? zwany jest także ?panem wina?. Ozyrys daje Izydzie do picia z kielicha swoją krew, by pamiętała o nim po jego śmierci.

Czy zmartwychwstanie i wniebowstąpienie są także kalką teologii faraońskiej? 

Istniał rytuał ?zmartwychwstania? zmarłego faraona ? uczestniczyły w nim kobiety ? po czym wstępował on do nieba.

Czy Jezus świadomie powtarzał te wzory, czy też dopisali to potem ewangeliści? 

Moja teza jest inna: Ewangelie zostały napisane przez uczonych żydowsko-egipskich kapłanów ze świątyni Serapisa w Sakkarze, w Egipcie, którzy słowo po słowie przetłumaczyli teksty egipskie.

La Vanguardia

Llogari Pujol (ur. w 1939 r.), Katalończyk, były ksiądz, studiował teologię na uniwersytecie w Strasburgu, biblista, badacz tekstów staroegipskich. Wspólnie z żoną napisał ostatnio książkę ?Jezus, 3000 lat przed Chrystusem. Faraon zwany Jezusem?

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kiedy usiłujemy znaleźć historyczne fakty potwierdzające istnienie Jezusa – twórcy chrześcijaństwa – natrafiamy niemalże na próżnię. Być może jednak poszukiwania takie idą w złym kierunku, bo w przeszłości dokonano wielu zabiegów (z wielu powodów), aby nigdy nie dotrzeć do niepodważalnych śladów istnienia historycznego Jezusa.

Sytuacja jednak zmieni się w sposób diametralny gdy przyjąć, że osobą, którą dziś wspominamy jako Jezusa Chrystusa był opisywany przez żydowskiego historyka Józefa Flawiusza, prominentnego członka klasy kapłańskiej – niejaki Jezus z Gamali. Jezus z Gamali był radykalnym wodzem sekty judejskiej zwanej Czwartą Sektą lub Galilejczykami. Przewodził on 600 zbuntowanym rybakom. To dlatego w Nowym Testamencie często w odniesieniu do Jezusa mówi się, że był „Galilejczykiem” lub „Rybakiem ludzi”. Jezus z Gamali był także wysokim kapłanem w Jerozolimie. Szukając dodatkowych informacji na temat jego osoby w Talmudzie (a także w badaniach prof. Roberta Eisenmana) znajdujemy, że Jezus (z Gamali) był mężem Marii z Betanii, która okazała się być biblijną Marią Magdaleną.

Jeśli podążyć tym szlakiem to szybko okaże się, że życie Jezusa z Gamali było daleko inne od Jezusa opisywanego w tekstach religijnych. Jezus z Gamali był osobą bogatą, posiadał zamek w miejscowości Tiberias i kontrolował 600-osobową armię zwaną rybakami. Z kolei Maria Magdalena w zapiskach historycznych nazywana była czasem Marią Boethus i uważaną za najbogatsza kobietę Judei. W Ewangelii św. Łukasza w rozdziale 8 można przeczytać:

„Następnie wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu, oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów. Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda, Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.”

Co oznacza, że kobiety te z Marią Magdaleną na czele wspierały finansowo Jezusa i Apostołów. Te fakty złożone ze sobą nabierają sensu, bo czy król Herod obawiałby się biednego cieśli? Czy raczej bogatego arystokraty w którego żyłach płynęła królewska krew? Jezus z Gamali okazuje się rzeczywiście być księciem zwanym Izates, synem królowej Heleny z Adiabene. Nieoczekiwanie takie połączenie obu postaci może okazać się jak najbardziej na miejscu, gdy przeczytać fragment zapisków Józefa Flawiusza, gdzie obwinia on przywódców Czwartej Sekty za wzniecenie powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi. Flawiusz opisuje jak to król żydowski Izates oddał się (po przegranej walce) w niewolę rzymskiemu komendantowi Tytusowi. Flawiusz mówi także o tym, że Izates miał przydomek, który brzmiał Izas skąd – jeśli ktoś ma oczywiście otwartą na oścież głowę szybko zauważy – związek z imieniem Jezus. Królem Żydów namaściła go Maria Magdalena w domu Szymona z Betanii. Ceremonię taką trzeba traktować jako koronację a namaszczanie świętymi olejami powtarzano przy każdej koronacji chrześcijańskiego króla w późniejszej historii. Ceremonia ta pokazuje także znaczenie Marii Magdaleny w Czwartej Sekcie.

Mamy więc nieoczekiwanie do czynienia z królewską parą: Jezusem – królem Żydów i królową Marią Magdaleną – czego historię można znaleźć nie tylko w Talmudzie z I wieku, ale także w Złotej Legendzie. Wszystko to rozgrywa się w latach 60-70 I w. n.e. i teoretycznie na wiele lat po śmierci Jezusa z Nowego Testamentu, ale zafałszowania lub raczej ukrycia prawdziwej historii dokonano w sposób świadomy po to, by zatrzeć ślady (skutecznie) i ukryć tajemnicę, z której istnienia niewielu zdaje sobie sprawę.

Opracowanie: Chris Miekina
Na podstawie książek Ralpha Ellisa
Źródło: Nowa Atlantyda

Reklamy

30 odpowiedzi »

 1. I dla takiego „Jezusa” Piotr i Paweł dali się ukrzyżować? I dla takiego „Jezusa” chrześcijanie mimo krwawych represji Nerona w latach 60tych ne trwali przy wierze?
  Pomijając powyższe, jakoś mi się to kupy nie trzyma – brakuje mi tu sensownej chronologii „działo sie to w latach 60-70” ne jeżeli Neron spalił rzym w 64ne i wtedy chrześcijan było pełno w Rzymie. Skąd się tam wzięli, gromadnie nagle wyjechali wszyscy akurat do Rzymu?

   • Nie znamy dobrze historii 2 wojny światowej a poruszamy temat z przed 2000tysięcy lat…ludzie otwórzcie oczy! przeszłości nie ma, są tylko jej niezliczone wersje…(które nam wciskają).

  • „Wszystkie religie są manipulacją wywodzącą się ze starożytności. Zostaliśmy potwornie oszukani!”
   Są to manipulacje i automanipulacje, ale nie wywodzą się ze starożytności . Umysł jednostkowy, a także ten społeczny mają wiele słabych punktów przetwarzania informacji . Często produkty tego przetwarzania mają charakter nowotworów . Immunologiczny układ kontrolujący przetwarzanie informacji nie potrafi tego rozpoznać i zneutralizować . Tworzony przez neurotyków i polityków produkt rozprzestrzenia się w społeczeństwie, jak wirus komputerowy .Wystarczy spojrzeć na mapę świata i geograficzny rozkład religii, aby dostrzec ich epidemiczny charakter . Na zasadzie selekcji religia przyłącza wszystko to, co ją wzmacnia, inaczej by się rozpadła . W ten sposób staje się powstałym wskutek ewolucji, najbardziej wyrafinowanym zbiorem technik manipulacji.

  • Jezus istniał i co ważniejsze istnieje… Zbyt dużo książek się naczytałem by mieć jakieś wątliwości… To wszystko to prawda 😉

   Nie nie jestem idiotą czy oszołomem, ale przerażająco inteligentnym facetem, nie bojącym się krytyki swoich przekonań, który jest BARDZO dociekliwy i jak już mówiłem – To wszystko to prawda 😉

   Ależ my się wszyscy zdziwimy, gdy przyjdzie nam przed Nim stanąć…

   • Jeśli jesteś dociekliwy.. 😉 To spróbuj zbadać gnostycką interpretację Biblii obu testamentów i apokryfów. Bo tak też można. M.in. tym, co głosi Różokrzyż. Ale oni nie są jedyni. W Polsce dobrze te tematy tłumaczy bloger RadTrap, który sam dawno temu był fundamentalistycznym chrześcijaninem.

 2. No, za to New Age de facto promowana na tym blogu jest w 100% prawdziwa!
  Z jednej strony kupę ciekawych newsów, ważnych i otwierających oczy, z drugiej New Age, energie kosmiczne, siła umysłu i takie tam.
  Można i tak.

  • Pokrec za to Pan jest old Age i odporny na jakikolwiek rozsadek,
   czy nigdy nikt Pana nie oszukal? czy nic nie swita ???? w glowce ze Bog nie jest materialista, ze nie potrzeba mu portretow i swiatyn zeby istnial?!
   Biblia to nie dokument historyczny tylko literatura ciezkiego kalibru.

   • Oszukany zostałem, i to nie raz. Ale… NIGDY przez Boga. Ani przez Kościół. Sorry, może mam takiego potężnego farta, ale jak dotychczas, Kościół jak zapowiadał, tak mi czynił. Nie okradł mnie, nie okłamał, żaden ksiądz nigdy mnie nawet nie dotknął jako dziecka (z wyjątkiem pogłaskania po głowie w obecności moich rodziców). Nigdy żaden facet (a już na pewno nie ksiądz) nie usiłował się do mnie dobierać…

    • mnie tez zaden ksiadz nie „dotknal” moze dlatego ze bylam bardzo szpetnym dzieckiem,
     ale to nie usprawiedliwienie dla calego religijnego przekretu.
     Pokrec, czy dumny jest Pan z postepowania kosciola? z tych zbrodni i ludobojstwa ktorych kosciol sie dopuscil w imie Boga, jesli popiera Pan zbrodnie to jest Pan zbrodniarzem.

     • Koleżanka mocno przesadza ze zbrodniami i ludobójstwem. Ludobójstwo to specjalność socjalizmu wszelkiej odmiany (brunatnej, czerwonej bądź innej). Jeżeli mowa o zbrodniach palenia na stosie to polecam art R.Ziemkiewicza na ten temat. Udowadnia on jasno że mordowanie czarownic i heretyków to była domena kościołów protestanckich, a co jest wrzucane masowemu odbiorcy jako wina KK.
      Przypadki dotyczące KK są nieliczne.

 3. W opisanym rozwodzie przez polskiego badacza antyku Tadeusza Zielińskiego w HELLENIZM A JUDAIZM autor zawarł TEZY,sześć punktów swojego credo,z których ostatnie to :
  V.Szczytem dążeń religijnych ludzkości jest chrześcijaństwo w swej najbardziej rozwiniętej postaci.
  VI.Religia antyczna jest właściwym Starym Testamentem.tego chrześcijaństwa.

  CYWILIZACJA ŁACIŃSKA ma swoją ewolucyjną drogę,na której swoje piętno jeszcze dziś odciskają bezbożni wojownicy.Ludzi z wyobraźnią dla pisania scenariuszy,również i religijnych jak widać nie brakuje.

 4. ciemni ludzie nie rozumiecie kim byl jezus i chyba nigdy tego nie zrozumiecie wasza samoswiadomosc jest jeszcze bardzo nisko… Porownywac Jeszua do faraona coz za glupotaaaaa

  • Aaaaaaaaa
   przyjrzyj sie Jezusowi na portretach , jest taki atrakcyjny dla starych i mlodych panien (kobiet)
   i dla mezczyzn ,
   jego wiek i uroda to bardzo strategiczne rozwiazanie by latwiej bylo go milowac.
   Parafianie sa tacy sami „plastyczni” i latwi do formowania jak parafina.

   • Niereligijna masz rację, tym ludziom wciska się bajki i oni za to płacą, dla kolesi którzy wymyślili system niewoli zwany religią należy się „medal”, gdyby nie było religii nie pomyślałbym, że wiele osób tak bezkrytycznie i bez dowodów będzie przyjmować wszystko jako pewne i święte, to co powie szaman, kapłan czy też inny przywódca .

   • 5 księga Mojżeszowa 5:6-dalej
    1)jam jest Pan, Bóg twój ,który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. nie będziesz miał innych bogów obok mnie.
    2) nie uczyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest w niebie w górze i co jest na ziemi w dole, tego, co jest w wodzie pod ziemią. nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służy, gdyż Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosny,, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mię nienawidzą, a okazuje łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy mię miłują i przestrzegają moich przykazań.
    3)nie nadużywaj imienia Pana Boga twojego, gdyż Pan nie pozostawi bez kary tego, który nadużywa imienia jego.
    4) przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan, twój Bóg. sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale siódmego dnia jest sabat Pana, twojego Boga. nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. pamiętaj,że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cie stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym, dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu.
    5) czcij Ojca twego i matkę twoją, jak ci rozkazał Pan, twój Bóg,aby długo trwały twoje dni i aby ci się dobrze działo w ziemi, którą Pan twój Bóg ci daje.
    6) nie zabijaj
    7) nie cudzołóż
    8)nie kradnij
    9) nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu
    10) nie pożadaj żony bliźniego swego i nie pożądaj domu bliźniego swigo ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego.
    TAK FAKTYCZNIE BRZMIĄ PRZYKAZANIA DANE PRZEZ BOGA, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIE JUŻ PRAWIE NIKT..Prawo Boże zostało zaniechane, dlatego głupi artyści myślący,że są natchnieni malowali portrety żekomego jezusa. choć ilekolwiek zmieniał się autor dzieła, zmieniała sie postać. dlatego na obrazach i rzeźbach nie ma Jezusa, tylko są mężczyźni przypominający kogoś tam.
    ALE BÓG WYRAŹNIE ZABRONIŁ ROBIENIA PODOBIZNY I ODDAWANIA MU POKŁONU.
    jeśli ktoś chce być mądrym, to niech zaznajomi się najpierw z Pismem Świętym a potem komentuje.

 5. Kryszna, Budda, Lao-tsze, Konfucjusz, Horus, Ra, Zoroaster, Prometeusz, Perseusz, Apollo, Merkury, Baldurn – wszyscy narodzili się z dziewicy. Virishna, Mitra, Dionizos, Bachus urodzili się 25 grudnia i zmarli za nasze grzechy. Istnieją dziesiątki tego typu historyjek o prorokach, zbawicielach, synach bożych żyjących na długo przed Jezusem. To zwykły recykling. Wprowadzenie po raz kolejny tego samego programu w celu manipulacji masami. Każda religia to nic innego jak uwięzienie umysłu. Najważniejsze pytanie to kto to robi? Takie jest moje zdanie. Amen.

   • Rozumiem że lepszy jest wielokrotnie powtarzany w różnych wersjach recycling masońsko-new ageowy? Czyli wielki architekt, ateizm, satanizm, komunizm, samorozwój. Wszystkie wmawiają (co naiwniejszym bądź ciemniejszym z powodzeniem) że to człowiek jest bogiem (czyli „ty jesteś bogiem i jedynym punktem moralnego odniesienia”).
    Co oczywiście rozsądny człowiek odrzuca bo wie że wystarczy małe tsunami, wulkan czy dachówka z góry i już takowe bóstwo się kończy.

    • Ale to prawda.
     Ja jestem Bogiem.
     Ty też jesteś Bogiem.
     Jak każdy z nas.
     Nie nazywaj new agiem wszystkiego tego, czego nie rozumiesz, bądź nie zgadza się z jakąś doktryną ustanowioną przez ludzi..
     New age to RELIGIA mająca konkretne dogmaty. Jednym z dogmatów new age jest to, że Jezus Chrystus jest fałszywym prorokiem, zaś lucyfer jest tak naprawdę prawdziwym synem bożym.
     Czy coś takiego masz tu na moim blogu? Nie, nie masz.
     Gdy wyznawca katolicyzmu czyta słowo: „medytacja” to od razu zapala mu się w głowie taka lampka: „to new age” po czym idzie dalej. Czy taka postawa nie jest ignorancją?

 6. Faraon jest wielkości Stwórcy, potężna siła , z która nie mamy szans wygrac, nie mamy możliwości wyzwolić się spod tej siły bez wiary Mojżesza. Nic nowego nie wnosi ksiądz, z którym przeprowadzono tu wywiad. Moze chodzi o to, by niektórzy się wreszcie obudzili i nie patrzyli na teksty święte zawarte w Biblii, ale czytali je w sercu, wszystko bowiem jest tam zapisane i nie trzeba mówić, że ktokolwiek oszukuje, manipuluje nami. Kto ma oczy niechaj………kto ma uszy……..
  Religia jest potrzebna, jak i nauka jest potrzebna, wszystko ma swoją wartość, jak i pragnienia ludzkie są bardzo logicznie w nas zapisane. Wiecej na stonie http://kabbala.com.pl/multimedia/percepcja_rzeczywistosci.php

 7. i co do Jezusa Chrystusa, zrodzonego z Ducha Świętego, to gdyby ktoś chciał, to w Piśmie Świętym jest Jego rodowód – ewangelia Mateusza 1 rozdział, oraz to że co jakiś czas spisywano ludność też jest oznaką prawdziwości faktów Biblijnych -ew. Łukasza 2 rozdział. I dlaczego akurat padło na Marię? bo byłą ostatnia w rodzie Dawida. i tu nie chodzi o jakiegoś tam Jezusa, bo było wielu ludzi o takim imieniu tak jak jest wiele np. marków. tu chodzi Boga, który nie miał być zrodzony z woli mężczyzny i kobiety, ale z ducha Świętego.
  po tym artykule widać, jak i wielu innym zresztą, tacy ludzie chcą zaprzeczyć czemuś, o czym nie mają żadnego pojęcia. nie poznając Boga i nie respektując jego woli, szukają bzdurnych zaprzeczeń jedynemu Bogu. Faraon i jego ludzie też tego próbowali i źle na tym wyszli. no ale Panie Kefir, niby nie jest Pan wierzący, zrażony tym bałwochwalczym kościołem katolickim szuka Pan nie tego co daje duszy ukojenie i pokój.
  niech Pan zacznie czytać Pismo Święte (jest tylko jedna księga o takiej nazwie!) a tam dowie się Pan prawdy i odpowiedzi na większość pytań. (bo wszystko będziemy wiedzieli gdy spotkamy się z Bogiem 🙂 )
  Polecam przeczytać samemu, w spokojnym miejscu, a gwarantuję,że Duch Święty dotknie Pana i powie, co jest prawdą, a co kłamstwem.(tego pierwszego jest coraz mniej w tym świecie, również żyjąc w prawdzie jest coraz trudniej).

 8. Wg Biblii masz wolną wolę i możesz robić, co chcesz. Jednocześnie masz dokładnie powiedziane, że jeśli nie będziesz postępować według nakazów i zakazów tam zawartych, to trafisz do piekła. Czy takie podejście domniemanego Boga to jest wg Ciebie dowód na jego wszechwiedzę, wszechmoc, nieskończone dobro? Czy raczej nosi to znamiona zwyczajnej ludzkiej hipokryzji? Czy podobnej hipokryzji nie zauważasz w dodatkowych nakazach i zakazach wprowadzanych na przestrzeni wieków przez kościół katolicki? Np. celibat – wymysł biskupów roszczących sobie prawo do jedynej właściwej interpretacji świętej księgi, rzekomo pochodzący od Boga, jak różańce, spowiedź, odpusty i inne głupoty – wszechwiedzący Bóg przez eony egzystował sobie, potem stworzył świat, Ziemię, człowieka (podobno zaledwie kilka tysięcy lat temu!), a po 3-4 tysiącach lat nagle zdał sobie sprawę, że kapłani nie powinni obcować z kobietami… Ot jedno z wielu olśnień po nieskończonej egzystencji. Bzdury, bzdury, bzdury.

 9. Jestem nobady sni spolecznie ani politycznie tylko istota zwykla urodzona w haosie tego swiata.swoje obowiazki jako czlowiek staram sie wypelniac po ludzku byc dobrym czlowiekiem rodzicem i przyjacielem. z wlasnego przykladu wiem ze zlo wypelnia ten fizyczny swiat po brzegi a my musimy tu zyc funkcjonowac i istniec az smierc nasz wyzwoli .kazdy znalazl sie w innej sytuacji na tym swiecie ale to nie jest wazne gdzie i jak jestesmy zuceni przez los.wazne sa nasze decyzje postepowanie i wybory.moje wybory i postepowanie mialo wplyw na MNIE I MOICH BLSKICH KTORYCH KOCHAM.niewazne w co wierzymy i jaka nasza religia.CZLOWIECZENSTWO milosierdze i ludzkosc odroznia nas od zla.iIstnienie w postaci fizycznej pozwala nam zdobywac doswiadczenie naszego wyboru jestesmy zbuntowanymi duszami.odwrocilismy sie od naszego stworcy nawet tu na ziemi przerabiamy prawo boze modlimy sie do balwanow klamiemy wymyslamy religie i nowe prawa ktore nas benefituja.a czy nie jest prawda zeby nie czynic nikomu co tobie nie mile. i tyle nam madrosci potrzeba a nie oltarzy przywodcow i pasterzy ktorzy nas urzywaja wykorzystuja i oklamuja.modlitwa to twoja rozmowa ze stworca nie potrzebujesz posrednikow to jest tylko biznes aby nas wykorzystac.jestes wiec myslisz myslisz jestes czlowiekiem rozumnym.a czlowiek rozumny otwiera sie na prawde.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.