Ekonomia i gospodarka

Pogarsza się koniuktura w Polsce

„Pogarsza się koniunktura w Polsce. Spadają wszystkie jej wskaźniki w firmach, w ujęciu rok do roku i w większości też miesiąc do miesiąca

Po chwilowej poprawie powrócił trend spadkowy w koniunkturze w Polsce. Według GUS koniunktura konsumencka w czerwcu jest taka sama jak w maju, ale wskaźnik wyprzedzający koniunktury się obniżył. Spadają wszystkie wskaźniki koniunktury w firmach, w ujęciu rok do roku i w większości też miesiąc do miesiąca. Ożywienie widać już na horyzoncie, twierdzą niektórzy ekonomiści. Zgadzam się pod warunkiem że przyjmie się definicję horyzontu jak ze znanego w słusznie minionym ustroju kawału: jest to linia która oddala się w miarę zbliżania. W kawale towarzysz widział dobrobyt na horyzoncie.

Mówi o tym synteza obrazkowa i komunikat GUS:

Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest bardziej pesymistycznie niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzech lat. Bieżący portfel zamówień jest ograniczany w nieco większym stopniu niż w maju. Zmniejszana jest bieżąca produkcja. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć ostrożniejsze od formułowanych w poprzednim miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie, podobnie jak w maju, w najbliższych miesiącach można oczekiwać jej niewielkiego pogorszenia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w czerwcu pesymistycznie, podobnie jak w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich trzynastu lat. Utrzymują się negatywne oceny bieżącego portfela zamówień. Bieżąca produkcja budowlano – montażowa oraz sytuacja finansowa oceniane są nieznacznie mniej niekorzystnie niż w maju. Odpowiednie przewidywania są pesymistyczne i nieco gorsze od prognoz formułowanych w ubiegłym miesiącu. Przedsiębiorcy przewidują spadek cen robót budowlano – montażowych zbliżony do zapowiadanego w maju.

W czerwcu ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym utrzymuje się na dotychczasowym poziomie, lecz oceny te są gorsze niż w analogicznym miesiącu poprzednich dwóch lat. Przedsiębiorcy odnotowują nieznaczne zwiększenie sprzedaży. Odpowiednie prognozy są korzystne, choć gorsze od formułowanych w maju. Oceny sytuacji finansowej są negatywne, zbliżone do sygnalizowanych miesiąc wcześniej. Przewidywania wskazują, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja finansowa może się nieco pogorszyć. Badane przedsiębiorstwa zapowiadają, iż ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego przed miesiącem.

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym oceniany jest nieco bardziej pesymistycznie niż w maju i gorzej niż w analogicznym miesiącu poprzednich ośmiu lat. Bieżąca sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są niekorzystnie, podobnie jak w maju. Odpowiednie przewidywania są negatywne i gorsze od prognoz sprzed miesiąca. Dyrektorzy przedsiębiorstw zapowiadają, iż ceny towarów w najbliższych trzech miesiącach mogą rosnąć w tempie zbliżonym do oczekiwanego w maju.

Z kolei dla “Rzeczpospolitej” prof. Rybiński tak podsumował aktualną ekonomiczną sytuację w kraju:

Tak trzymać. Młodzi się spakują i wyjadą do Wielkiej Brytanii, Niemiec czy Norwegii, tam ich przyjmą z otwartymi rękami, bo pracowici. Starzy, schorowani, w kilkuletnich kolejkach do lekarza z braku pieniędzy w NFZ szybciej umrą. 
A kierowców powsadza się do więzień za niezapłacone mandaty”

Źródło nieznane

Reklamy

1 odpowiedź »

  1. Jakos nie jestem zaskoczona tymi informacjami, to skutek celowego, konsekwentnego rujnowania Polski, niszczenia Polskiej gospodarki i Polaków( media i ten parszywy zdradziecki rzad wciąż zachęcają Polaków do opuszczania kraju). To było do przewidzenia już kilka lat temu.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.