Nowe Czasy

Kim jestem? Zapomniana wiedza starożytnych

„W poprzednich artykułach poruszałem często temat Człowieka jako Całkowitego przejawu jego wielowiekowego dorobku indywidualnego.
Opierałem się zawsze na informacjach zawartych w różnych starych księgach, przekazach i symbolach religijnych, tajnych organizacjach itp.
W okresie średniowiecza przekazywano wiedzę w obrazach
min. o dwóch wersjach istnienia ciał ludzkich na Ziemi. Przedstawiano również „dodatkowe” informacje o celowości „pobytu” i roli człowieka na Ziemi.
Oto jeden z takich obrazów z przekazem o dwóch „rodzajach” Istot Ludzkich !

wiedza starozytnych

Po prawej stronie : trzy istoty jako „żywa” Całość i przekazywanie sobie wiedzy. Kobieta (Ewa) i mężczyzna (Adam) i wiedza zawarta w Całości – przez wiekowe doświadczenia i nauki przedstawione jako symbol wiekowego mędrca – suma wiedzy.
Z obrazu wynika jednoznacznie, że życie trwa i jest w pełni rozkwitu wraz z przyrodą i ich przedstawicieli.
Po lewej stronie obrazu, w głębi, autor przedstawił „Stworzenie Ewy” z żebra Adama.
Nasuwa się pytanie : czy Adam był dawcą swoich komórek macierzystych w celu sklonowania nowej formy Ludzkiej ?

Nie zastanawiamy się nad istnieniem wysoko rozwiniętej cywilizacji na naszej planecie przed tzw. Potopem ?
Utrwala się jednocześnie nasze ziemskie prymitywne „życie” i kosmiczna pomoc boska. W te wszystkie dogmaty wierzymy, bo brak nam podstawowej wiedzy o swoim istnieniu.
Mamy wiele artefaktów, które dobitnie świadczą o posiadanej przez Ziemian rozległej wiedzy o precyzyjnej technice, o której zapomnieliśmy i powoli ,wiek po wieku, odkrywamy to, co wcześniej już posiadaliśmy.
Często przy kontaktach z przedstawicielami z Kosmosu dowiadywaliśmy się, że ich technika wywodziła się z nauk Ziemian i przedstawicieli planet z naszego Układu Słonecznego. Dziwne ? Będą niebawem i wielce „ciekawe” informacje o nas i Kosmosie ale traktować to należy jedynie jako przypomnienie sobie dawnych możliwości.
Kosmos może jedynie przypominać nam fragmenty naszej wiedzy przekazywanej dla ich rozwoju.
Dzięki otrzymywanym „detalom” informacyjnym, metodą SYNTEZY, zbierzemy razem wiedzę, którą przekazywaliśmy wiekami Istotom na różnych poziomach rozwoju Indywidualnego.

Proponuje postudiować księgę : „Zakazana archeologia” itp. informacje.

starozytne technologie

Nasze Ziemskie osiągnięcia – dziś jeszcze w sferze fikcji.

Artefakty nie tylko zadziwiają dziś nasz intelekt ale uświadamiają nas o bardzo wysokiej technice, która istniała na Ziemi przed potopem.
Coraz częściej ludzie mają odwagę podawać do wiadomości publicznej swoje odkrycia, pomimo że są lekceważeni i ośmieszani. Tak zawsze bywa, kiedy zakodowani dogmatami naukowcy nie dopuszczają jakichkolwiek zmian w przyjętych teoriach i fikcjach.
Można się jeszcze spierać o różne detale archeologiczne, ale nadal pozostają one jako dowody istnienia wysoko rozwiniętej cywilizacji na Ziemi.

Powinniśmy dążyć do poznania naszej przeszłości, która stanowi jedynie nasz przejaw, stopień naszego rozwoju materialnego a nie nas samych.
Trudniejsze będzie oswojenie się ze zmianami w naszym ciele.
Z formy materialnej przechodzimy w „zagęszczoną energię”.
Proces „przejścia” w inną formę nazywano przemienieniem i chyba jest to najlepsze określenie zjawiska.
O tym czekającym nas procesie mamy informacje w Nowym Testamencie (Przemienienie pańskie).
Przemiana więc nasz czeka, ale stopniowa i indywidualna w czasie. Różnica wynika z okresu, kiedy po raz pierwszy „weszliśmy” do formy.
W trakcie przemiany zaskakiwać nas będą różne predyspozycje , takie jak lewitacja (chwilowa – do oswojenia się z reakcjami ciała), widzenie dookólne, możliwość kontaktu myślowego z każdą istotą żywą itp.
Przyczyną tego zjawiska będzie uruchamianie poszczególnych części naszego mózgu, do tej pory „celowo” uśpionych.
O tym szczegółowo w innym artykule.
Życzę szybkiego powrotu do Siebie i swoich wypracowanych możliwości dalszego tworzenia.

Dla oczu i serca!

globalna swiadomosc

globalna swiadomosc 1

 

Źródło: http://prawdaxlxpl.wordpress.com/2013/06/14/kim-jestem-oto-jest-odpowiedz/

Reklamy

1 odpowiedź »

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.