Firmy farmaceutyczne

Uwaga rodzice: wycofanie z obrotu serii szczepionki DTP Biomed – rygor natychmiastowej wykonalności. Społeczeństwo nie jest o tym informowane!

Szczepionka DTP Biomed: wycofanie serii 20911001C

Główny Inspektor Farmaceutyczny

GIF-N-ZJP-4350/49/ES/12, Warszawa, dnia 27.12.2012 r. DECYZJA Nr 49/WC/2012

Na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 45, poz. 271 z późn. zmianami), w związku z art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

GŁÓWNY INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

DTP – Szczepionka błoniczo–tężcowo–krztuścowa adsorbowana, zawiesina do wstrzykiwań, 0,5 ml numer serii: 20911001C, data ważności: 31.01.2014 podmiot odpowiedzialny: Instytut Biotechnologii Surowic i Szczepionek BIOMED S.A.

2) niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Stąd: http://www.gif.gov.pl/rep/gif/pdf-y/WC/WC_2012-12-27-049.pdf

Wnioski (by Jarek Kefir):
-„w 10 ampułkach wykryto nieprawidłowości” – ile tak naprawdę przebadano?
-czy przebadano całą serię 20911001C?
-w cywilizowanych krajach wycofano by całą wadliwą serię, czyli ~ tysiące sztuk.
-ilu pacjentom podano szczepionki z tej serii i co z nimi? Czy istnieje sprawny system monitoringu takich pacjentów? Pytania retoryczne.
-jeśli rodzic stwierdzi u dziecka powikłania po podaniu takiej szczepionki – co z leczeniem dziecka i z ewentualnym odszkodowaniem?
-w cywilizowanych krajach nie ma tego typu „wątpliwych” szczepionek, są inne, DTPa itp, „mniej szkodliwe”, ale po modyfikacji genetycznej (GMO).
-w Pakistanie po masowych szczepieniach DTP przywódcy plemienni zdecydowali, że będą zabijać uczestników szczepionkowych szwadronów. Dokonano w tym kraju wielu samosądów na osobach wykonujących szczepienia, opłaconych przez ONZ (WHO) i fundację Billa Gatesa. Oni mogą się przynajmniej tak bronić, są uzbrojeni, a my?

Reklamy

3 odpowiedzi »

  • hmm, dobre pytanie. tak naprawdę nikt tego nie wie, nawet „oświeceni” lekarze pediatrzy ordynujący te szczepionki.
   skutki uboczne, te nagłe, występują albo tuż po szczepieniu, albo w ciągu kilku dni. są to: krzyk mózgowy (nie dający się opanować płacz i krzyk dziecka), zapalenie mózgu i to, co lekarze określają jako „nagły, niewyjaśniony zgon”. i inne.
   te długofalowe mogą się pojawić po latach, dekadach życia – np rozwój alergii, astmy, czy w końcu choroby degeneracyjne mózgu na późną starość (efekt stosowania w szczepionkach metali – rtęć, aluminium – jako substancji konserwujących).
   ta szczepionka o której tu piszę – DTP – nawet „poprawnie” wyprodukowana jest szkodliwa. zawiera m.in. toksynę tężca i żywe, agresywne organizmy chorobotwórcze wytworzone drogą modyfikacji genetycznych (GMO). jest wycofana we wszystkich cywilizowanych krajach, nie wiem czemu w Polsce tego używają.

   więcej info:
   zgromadzenie moich artykułów – aby to przeczytać, łącznie z tekstami źródłowymi, trzeba kilka dni czasu:
   http://kefir2010.wordpress.com/szkodliwe-szczepionki-all-in-1/

   no i kategoria „szczepienia” – wszystkie teksty od początku istnienia tej strony, jest ich dużo więcej:
   http://kefir2010.wordpress.com/category/afera-szczepionkowa-czyli-szkodliwe-szczepionki/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.